[ZMĚNA 1.10.] Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce

Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční formou samostudia, následně budou znalosti ověřeny testem  v den před prvním zahájením práce v laboratoři. Absolvování školení a testu je pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2020/2021 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce, apod.) povinné!


Prezentace je přístupná na webových stránkách KCH – v záložce PRO
STUDENTY -> AKTUALITY :
https://chemistry.ujep.cz/userfiles/files/SKOLENI_BOZP_20200930.pdf


Původní obsah

Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční v úterý 6.10.2020, od 18 hod v MF-2.28.

Účast všech studentů, kteří budou v akademickém roce 2020/2021 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce, apod.), je povinná!

Skoleni Nakladani S Chemickym Latkami 2020 PDF Skoleni Nakladani S Chemickym Latkami 2020 PDF