Přijímací řízení

V akademickém roce 2022/2023 otevíráme opět širokou škálu studijních oborů. Bližší informace k přijímacímu řízení (poplatky, podmínky přijetí) naleznete na https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni .

Komentovaný přehled studijních oborů naleznete v jiném článku