Nabídka tutorů

Tutoři jsou zkušení studenti, kteří jsou nastupujícím studentům 1. ročníků bakalářského studia k dispozici, aby jim pomáhali v orientaci v novém prostředí vysoké školy a se zvládnutím (nejen) studijních povinností.

Pro kontaktování tutorů lze využít následující e-mailové adresy:

Pro jednotlivé studijní programy lze s dotazy kontaktovat lze také tyto vyučující:

Aplikované nanotechnologie

Prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph. D., zdenka.kolska@ujep.cz

Počítačové modelování ve vědě a technice (prezenční i kombinovaná forma)

Doc. RNDr. Filip Moučka, Ph. D., filip.moucka@ujep.cz

Dvouoborové studium (prezenční i kombinovaná forma)

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., eva.hejnova@ujep.cz