Nabídka tutorů

Tutoři jsou zkušení studenti, kteří jsou nastupujícím studentům 1. ročníků bakalářského studia k dispozici, aby jim pomáhali v orientaci v novém prostředí vysoké školy a se zvládnutím (nejen) studijních povinností.

Tutorování začne probíhat od 1. 10. 2020. Pro kontaktování tutorů využijte následující e-mailové adresy:

Aplikované nanotechnologie

Aplikované počítačové modelování

Dvouoborové studium (prezenční forma studia)

Pro on-line setkávání lze využít také FB skupinu Prváci KFY UJEP 2020/2021 na https://www.facebook.com/groups/3371525372923683.

Pro jednotlivé studijní obory lze s dotazy kontaktovat lze také tyto vyučující:

Aplikované nanotechnologie

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph. D., zdenka.kolska@ujep.cz

Aplikované počítačové modelování (prezenční i kombinovaná forma)

Doc. RNDr. Marek Malý, Ph. D., marek.maly@ujep.cz

Dvouoborové studium (prezenční forma)

RNDr. Jiří Králík, Ph.D., jiri.kralik@ujep.cz

Dvouoborové studium (kombinovaná forma)

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., eva.hejnova@ujep.cz

Další informace můžete nalézt v uvítací prezentaci: