Studijní programy otevírané v akademickém roce 2023-24

Katedra fyziky zajišťuje přípravu studentů v několika bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.   


Možné zaměření studia na katedře fyziky

Bakalářské studium (titul Bc.) – prezenční forma

 • Počítačové modelování ve vědě a technice – tříleté studium.
 • Fyzika pro vzdělávání – tříleté sdružené studium v kombinaci s druhým oborem (matematika, chemie, informatika, biologie, geografie, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura) určené především pro budoucí učitele fyziky.
 • Aplikované nanotechnologie – tříleté studium (katedra fyziky se významně podílí na uskutečňování tohoto studijního programu, který je administrován Centrem nanomateriálů a biotechnologií).

Bakalářské studium – kombinovaná forma

 • Počítačové modelování ve vědě a technice – tříleté studium (výuka probíhá v pátek, v sobotu, výuka informatických předmětů může probíhat i v neděli).
 • Fyzika pro vzdělávání – tříleté sdružené studium v kombinaci s druhým oborem (matematika, chemie, informatika), určené především pro budoucí učitele (výuka probíhá v pátek, v sobotu, výuka informatických předmětů může probíhat i v neděli).

Magisterské studium (titul Mgr.) – prezenční forma

 • Aplikované plazmové technologie – dvouleté navazující magisterské studium.
 • Počítačové modelování ve vědě a technice – dvouleté navazující magisterské studium, které navazuje na bakalářský obor “Fyzika” se specializací na počítačové modelování nebo na obor “Počítačové modelování ve vědě a technice”.
 • Učitelství fyziky pro střední školy – dvouleté sdružené studium v kombinaci s druhým programem (biologie, matematika, chemie, informatika), navazuje na bakalářský program “Fyzika pro vzdělávání”.
 • Aplikované nanotechnologie – dvouleté navazující magisterské studium (katedra fyziky se významně podílí na uskutečňování tohoto studijního programu, který je administrován Centrem nanomateriálů a biotechnologií).

Magisterské studium – kombinovaná forma

 • Učitelství fyziky pro střední školy – dvouleté sdružené studium v kombinaci s druhým programem (matematika, chemie, informatika), navazuje na bakalářský program “Fyzika pro vzdělávání”, (výuka probíhá v pátek, v sobotu, výuka informatických předmětů může probíhat i v neděli).

Doktorské studium (titul Ph.D.)

 • Počítačové modelování ve vědě a technice – čtyřleté odborné studium v prezenční i kombinované formě. 
 • Katedra fyziky se také významně podílí na uskutečňování doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie, který je administrován Centrem nanomateriálů a biotechnologií.
 • Aplikované iontové technologie – čtyřletý studijní program v prezenční podobě. Akreditace tohoto programu je udělena ve spolupráci s výzkumnými institucemi Centrem výzkumu Řež, s.r.o. a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Rigorózní řízení (titul RNDr.)

Absolventi navazujícího magisterského programu Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice mohou získat titul RNDr. v rámci rigorózního řízení.


Co říkají naši absolventi?

“Studium přírodních jevů, umění mluvit jazykem symbolů a čísel, se postupně staly základním elementem mého života. Otevřely mi oči do nekonečna, harmonie, krásy a úžasného světa tajemství přírody. Stále mě překvapuje, inspiruje a žasnu nad její silou a možnostmi. Po absolvování učitelství na vysoké škole přibližuji tyto vědní obory dětem. Mým jediným cílem je to, aby si k fyzice a matematice vytvořili kladný vztah, vědu brali jako výzvu a objevování zákonitostí přírody jim dělalo radost. Kdybych se měl vrátit v čase, studium fyziky a matematiky bych za nic nevyměnil.” – Ladislav Kovář

“Počítačové modelování jsem se rozhodl studovat, protože mě bavilo programování a fyzika. Studium mi umožnilo prožít zajímavé dva roky na vědecké pozici v Kanadě, navštívit v rámci odborných konferencí desítky metropolí celého světa a hlavní náplň mého nynějšího zaměstnání spočívá v řešení zajímavých projektů, které si sám vymýšlím.” – Filip Moučka

“Přírodní vědy mě bavily od malička, avšak nikdy jsem netušila, jakým směrem se přesně vydat a právě studium aplikovaných nanotechnologií mi otevřelo dveře do všech sfér přírodních věd. Během studia jsem poznala velmi zajímavé a úžasné lidi, kteří mě inspirovali a změnili pohled na život. Práce v laboratoři mě velice naplňuje, neboť je velmi pestrá, stále mě vzdělává a posouvá kupředu k poznávání v oblasti nanotechnologií.” – Viktorie Neubertová