Studijní programy otevírané v akademickém roce 2021-22

Katedra fyziky zajišťuje přípravu studentů v několika bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.   


Možné zaměření studia na katedře fyziky

  • Počítačové modelování
  • Aplikované nanotechnologie
  • Aplikované plazmové technologie
  • Učitelství fyziky

Bakalářské studium (titul Bc.) – prezenční forma

Bakalářské studium – kombinovaná forma

  • Fyzika – tříleté studium, student si během studia zvolí jednu ze dvou specializací – počítačové modelování nebo experimentální fyziku (výuka probíhá v pátek nebo v sobotu).
  • Počítačové modelování ve vědě a technice – tříleté studium (výuka probíhá v pátek, v sobotu, výuka informatických předmětů může probíhat i v neděli).
  • Fyzika pro vzdělávání – tříleté sdružené studium v kombinaci s druhým oborem (matematika, chemie, informatika), určené především pro budoucí učitele fyziky (výuka probíhá v pátek, v sobotu, výuka informatických předmětů může probíhat i v neděli).

Magisterské studium (titul Mgr.) – prezenční forma

Magisterské studium – kombinovaná forma

  • Učitelství fyziky pro střední školy – dvouleté sdružené studium v kombinaci s druhým programem (matematika, chemie, informatika), navazuje na bakalářský program “Fyzika pro vzdělávání”.

Doktorské studium (titul Ph.D.)

Rigorózní řízení (titul RNDr.)

Absolventi vybraných magisterkých programů mohou získat titul RNDr. v rámci rigorózního řízení.


Co říkají naši absolventi?

“Studium přírodních jevů, umění mluvit jazykem symbolů a čísel, se postupně staly základním elementem mého života. Otevřely mi oči do nekonečna, harmonie, krásy a úžasného světa tajemství přírody. Stále mě překvapuje, inspiruje a žasnu nad její silou a možnostmi. Po absolvování učitelství na vysoké škole přibližuji tyto vědní obory dětem. Mým jediným cílem je to, aby si k fyzice a matematice vytvořili kladný vztah, vědu brali jako výzvu a objevování zákonitostí přírody jim dělalo radost. Kdybych se měl vrátit v čase, studium fyziky a matematiky bych za nic nevyměnil.” – Ladislav Kovář

“Počítačové modelování jsem se rozhodl studovat, protože mě bavilo programování a fyzika. Studium mi umožnilo prožít zajímavé dva roky na vědecké pozici v Kanadě, navštívit v rámci odborných konferencí desítky metropolí celého světa a hlavní náplň mého nynějšího zaměstnání spočívá v řešení zajímavých projektů, které si sám vymýšlím.” – Filip Moučka

“Přírodní vědy mě bavily od malička, avšak nikdy jsem netušila, jakým směrem se přesně vydat a právě studium aplikovaných nanotechnologií mi otevřelo dveře do všech sfér přírodních věd. Během studia jsem poznala velmi zajímavé a úžasné lidi, kteří mě inspirovali a změnili pohled na život. Práce v laboratoři mě velice naplňuje, neboť je velmi pestrá, stále mě vzdělává a posouvá kupředu k poznávání v oblasti nanotechnologií.” – Viktorie Neubertová