Přehled studijních programů a oborů

Katedra fyziky zajišťuje přípravu studentů ve studijních programech Fyzika,Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie. V rámci studijního programu Fyzika je možné studovat obory zaměřené na počítačové modelování, na experimentální fyziku i na přípravu učitelů. V rámci studijního programu Aplikovaná fyzika je možné studovat obory zaměřené na aplikované počítačové modelování nebo na nanotechnologie.   


Možné zaměření studia na katedře fyziky

 • Počítačové modelování
 • Experimentální fyzika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Bakalářské studium (titul Bc.)

 • Fyzika – tříleté prezenční studium, student si během studia zvolí jednu ze dvou specializací – počítačové modelování nebo experimentální fyziku.
 • Aplikované nanotechnologie – tříleté prezenční studium
 • Aplikované počítačové modelování – tříleté prezenční studium zaměřené profesně
 • Fyzika (dvouoborové studium) – tříleté prezenční studium v kombinaci s jiným oborem (matematika, chemie, informatika, biologie, geografie, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura), určené především pro budoucí učitele fyziky

Bakalářské studium – kombinovaná forma

 • Fyzika – tříleté kombinované studium (výuka probíhá v pátek nebo v sobotu), student si během studia zvolí jednu ze dvou specializací – počítačové modelování nebo experimentální fyziku.
 • Fyzika (dvouoborové studium) – tříleté kombinované studium v kombinaci s jiným oborem (matematika, chemie), určené především pro budoucí učitele fyziky (výuka probíhá v pátek nebo v sobotu)
 • Aplikované počítačové modelování – tříleté kombinované studium (výuka probíhá v pátek nebo v sobotu) zaměřené profesně.

Magisterské studium (titul Mgr.)

Magisterské studium – kombinovaná forma

Doktorské studium (titul Ph.D.)

 • Počítačové metody ve vědě a technice – čtyřleté odborné studium v prezenční i kombinované formě. 
 • Aplikované nanotechnologie – čtyřleté odborné studium v prezenční i kombinované formě

Rigorózní řízení (titul RNDr.)

Absolventi magisterkých oborů mohou získat titul RNDr. v rámci rigorózního řízení.