Publikace

2024

Články v mezinárodních časopisech:

 • Rezlerová, E., Moučka, F., Předota, M., & Lísal, M. (2024). Structure and self-diffusivity of mixed-cation electrolytes between neutral and charged graphene sheets. The Journal of Chemical Physics, 160(9).
 • Malaspina, D. C., Lísal, M., Larentzos, J. P., Brennan, J. K., Mackie, A. D., & Avalos, J. B. (2024). Green–Kubo expressions for transport coefficients from dissipative particle dynamics simulations revisited. Physical Chemistry Chemical Physics.

2023

Články v mezinárodních časopisech:

 • Rezlerová, E., Moučka, F., Předota, M., & Lisal, M. (2023). Structure and self-diffusivity of alkali-halide electrolytes in neutral and charged graphene nanochannels. Physical Chemistry Chemical Physics.
 • Lauriello, N., Boccardo, G., Marchisio, D., Lisal, M., & Buffo, A. (2023). Development of an automated reliable method to compute transport properties from DPD equilibrium simulations: Application to simple fluids. Computer Physics Communications, 108843.
 • Malaspina, D. C., Lisal, M., Larentzos, J. P., Brennan, J. K., Mackie, A., & Avalos, J. B. (2023). Transport coefficients from Einstein-Helfand relations using standard and energy-conserving dissipative particle dynamics methods. Physical Chemistry Chemical Physics.
 • Šindelka, K., Kowalski, A., Cooke, M., Mendoza, C., & Lísal, M. (2023). Interactions of cationic surfactant-fatty alcohol monolayers with natural human hair surface: Insights from dissipative particle dynamics. Journal of Molecular Liquids, 121385.
 • Rezlerová, E., Jain, S. K., & Lísal, M. (2022). Adsorption, Diffusion, and Transport of C1 to C3 Alkanes and Carbon Dioxide in Dual-Porosity Kerogens: Insights from Molecular Simulations. Energy & Fuels.

2022

Články v mezinárodních časopisech:

 • Cajzl, J., Nekvindová, P., Macková, A., Varga, M., Kromka, A. Erbium ion implantation into LiNbO3, Al2O3, ZnO and diamond – measurement and modelling – an overview. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, roč. 24, č. 32, s. 19052-19072.
 • Cannavó, A., Tomandl, I., Lavrentiev, V., Lavrentieva, I., Ceccio, G., Kormunda, M., Jagerová, A., Kobayashi, T., Sassa, T., Vacík, J. Delithiation dynamics of the LICGC electrolyte out of the voltage limits. Surfaces and Interfaces, 2022, roč. 2022, č. 33, s. “nestrankovano”.
 • Cutroneo, M., Havránek, V., Torrisi, L., Silipigni, L., Kovacik, L., Malinský, P., Slepicka, P., Fajstavr, D., Šebestová Janoušková, O., Zbořilová, D., Macková, A. Porous polydimethylsiloxane composite filled with graphene oxide and gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids. Vacuum, 2022, roč. 2022, č. 199, s. “nestrankovano”.
 • Cutroneo, M., Torrisi, L., Silipigni, L., Michalcova, A., Havranek, V., Macková, A., Malinský, P., Lavrentiev, V., Noga, P., Dobrovodsky, J., Slepicka, P., Fajstavr, D., And?, L., Holy, V. Compositional and Structural Modifications by Ion Beam in Graphene Oxide for Radiation Detection Studies. International Journal of Molecular Sciences, 2022, roč. 23, č. 20, s. “nestrankovano”.
 • Cutroneo, M., Hnatowicz, V., Macková, A., Malinský, P., Miksova, R., Ceccio, G., Malý, J., Smejkal, J., Štofik, M., Havranek, V. Ion Lithography of Single Ions Irradiation for Spatially Regular Arrays of Pores in Membranes of Polyethylene Terephthalate. Nanomaterials, 2022, roč. 2022, č. 12, s. “nestrankovano”.
 • Cutroneo, M., Havranek, V., Torrisi, L., Macková, A., Malinský, P., Fazio, B., Slepicka, P., Fajstavr, D., Silipigni, L. Polydimethylsiloxane as protecting layer to improve the quality of patterns on graphene oxide. Vacuum, 2022, roč. 2022, č. 204, s. “nestrankovano”.
 • Dočkal, J., Lísal, M., Moučka, F. Molecular dynamics of the interfacial solution structure of alkali-halide electrolytes at graphene electrodes. Journal of Molecular Liquids, 2022, roč. 2022, č. 353, s. “nestrankovano”.
 • Dočkal, J., Lísal, M., Moučka, F. Polarizable force fields for accurate molecular simulations of aqueous solutions of electrolytes, crystalline salts, and solubility: Li+, Na+, K+, Rb+ F-, Cl-, Br-, I-. Journal of Molecular Liquids, 2022, roč. 2022, č. 362, s. “nestrankovano”.
 • Dočkal, J., Lísal, M., Moučka, F. Molecular dynamics of preferential adsorption in mixed alkali-halide electrolytes at graphene electrodes. Journal of Chemical Physics, 2022, roč. 157, č. 8, s. “nestrankovano”.
 • Ederer, J., Ecorchard, P., Šrámová Slušná, M., Tolasz, J., Smržová, D., Lupínková, S., Janoš, P. A Study of Methylene Blue Dye Interaction and Adsorption by Monolayer Graphene Oxide. Adsorption Science & Technology, 2022, roč. 2022, č. 2022, s. 1-16.
 • Havranek, V., Torrisi, L., Silipigni, L., Macková, A., Malinský, P., Cutroneo, M. Modification of polymethylmethacrylate under irradiation of the SEM electron beam. Radiation effects and defects in solids, 2022, roč. 12, č. 22, s. “nestrankovano”.
 • Hejnová, E. COMPARING PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS? AND LOWER-SECONDARY LEARNERS? UNDERSTANDING THE PARTICULATE NATURE OF MATTER. Journal of Baltic Science Education, 2022, roč. 21, č. 4, s. 558-574.
 • Hejnová, E., Králík, J. Use of the peer instruction method in blended learning. In Valovičová, Ľ., Ondruška, J., Zelenický, Ľ. AIP Conference Proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, s. 8.
 • Henych, J., Šťastný, M., Nemeckova, Z., Kormunda, M., Šanderová, Z., Žmudová, Z., Ryšánek, P., Stehlik, S., Ederer, J., Liegertová, M., Trögl, J., Janoš, P. Cerium-Bismuth Oxides/Oxynitrates with Low Toxicity for the Removal and Degradation of Organophosphates and Bisphenols. ACS Applied Nano Materials, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 17956-17968.
 • Henych, J., Šťastný, M., Ederer, J., Němečková, Z., Pogorzelska, A., Tolasz, J., Kormunda, M., Ryšánek, P., Bazanów, B., Stygar, D., Mazanec, K., Janoš, P. How the surface chemical properties of nanoceria are related to its enzyme-like, antiviral and degradation activity. Environmental Science-Nano, 2022, roč. 2022, č. 9, s. 3485-3501.
 • Hoskovec, J., Čapková, P., Vostiňáková, M., Ryšánek, P., Kaule, P., Tokarský, J., Benada, O., Blechta, V. Permeable membranes PUR/TETA and PUR/TEPA for CO2 capture prepared by one-step electrospinning technology. Fibers, 2022, roč. 10, č. 11, s. “nestrankovano”.
 • Hoskovec, J.., Syrový, M.., Čapková, P.., Ryšánek, P.., Vostiňáková, M.. Air-permeable electrospun nanofibrous membrane for CO2 sorption prepared by electrospinning using one-step technology. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem Czech Republik, 2022.
 • Issa, G., Dimitrov, M., Ivanova, R., Kormunda, M., Kovacheva, D., Tsoncheva, T. Mixed oxides of cerium and manganese as catalysts for total oxidation of ethyl acetate: effect of preparation procedure. Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, 2022, roč. 135, č. 1, s. 105-121.
 • Kim-Ngan, N., Macková, A., Malinský, P. 1 MeV Au+ion modification of Fe3O4-based epitaxial films. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2022, roč. 13, č. 3, s. “nestrankovano”.
 • Komárková, B., Ecorchard, P., Motlochová, M., Slovák, V., Vislocká, X., Smržová, D., Kormunda, M., Bezdička, P., Lušpai, K., Šimunková, M., Dvoranová, D., Šrámová Slušná, M., Belháčová, L., Šubrt, J. Effect of amines on the peroxo-titanates and photoactivity of annealed TiO2. Arabian Journal of Chemistry, 2022, roč. 15, č. 6, s. “nestrankovano”.
 • Kramoliš, D., Bárta, M., Varady, M., Bucik, R. Preferential Acceleration of Heavy Ions in a Spontaneously Fragmenting Flare Current Sheet. Astrophysical Journal, 2022, roč. 927, č. 2, s. 1-18.
 • Lísal, M., Avalos, J., Larentzos, J., Mackie, A., Brennan, J. Generalized Energy-Conserving Dissipative Particle Dynamics with Mass Transfer. Part 2: Applications and Demonstrations. Journal of Chemical Theory and Computation, 2022, roč. 18, č. 12, s. 7653-7670.
 • Lupínková, S., Benkocká, M., Ryšánek, P., Kolská, Z. Enhancing immobilization of iron oxide particles on various polymer surfaces. Polymer Engineering and Science, 2022, roč. 62, č. 5, s. 1-10.
 • Lustig, F., Svoboda, M., Hejnová, E. Vzdálené laboratoře na Přírodovědecké fakultě UJEP Ústí nad Labem a na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha. In Holubová, R. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 27. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2022, s. 13.
 • Macková, A., Malinský, P., Jagerová, A., Mikšová, R., Lalik, O., Nekvindová, P., Mistrík, J., Marvan, P., Sofer, Z., Holý, V., Schutter, J.D., Kentsch, U., Azarov, A., Galeckas, A. Energetic Au ion beam implantation of´ZnO nanopillars for optical response modulation. 2022, roč. 55, č. 21, s. 1-15.
 • Malinský, P., Novák, J., Štěpanovská, E., Slepička, P., Švorčík, V., Szőkölová, K., Marvan, P., Sofer, Z., Macková, A. The multi-energetic Au ion implantation of graphene oxide and polymers. EPJ Web of Conferences, 2022, roč. 2022, č. 261,
 • Michalska, M., Pavlovský, J., Lemański, K., Małecka, M., Ptak, M., Novák, V., Kormunda, M., Matějka, V. The effect of surface modification with Ag nanoparticles on 21 nm TiO2: anatase/rutile material for application in photocatalysis. Materials Today Chemistry, 2022, roč. 2022, č. 26, s. “nestrankovano”.
 • Mikšová, R., Jagerová, A., Poustka, D., Macková, A. Ni-Au layers on sapphire prepared by direct current magnetron sputtering. Radiation effects and defects in solids, 2022, roč. 2022, č. 177, s. “nestrankovano”.
 • Neubertová, V., Guselnikova, O., Yamauchi, Y., Olshtrem, A., Rimpelová, S., Cizmar, E., Orendáč, M., Duchoň, J., Volfová, L., Lancok, J., Herynek, V., Fitl, P., Ulbrich, P., Jelínek, L., Schneider, P., Kosek, J., Postnikov, P., Kolská, Z., Švorčík, V., Chertopalov, S., Lyutakov, O. Covalent functionalization of Ti3C2T MXene flakes with Gd-DTPA complex for stable and biocompatible MRI contrast agent. Chemical Engineering Journal, 2022, roč. 446, č. 2, s. 1-10.
 • Neubertová, V., Slepičková Kasálková, N., Vokatá, B., Bačáková, L., Švorčík, V., Kolská, Z. Influence of UV irradiation and subsequent chemical grafting on the surface properties of cellulose. Cellulose, 2022, roč. 29, č. 3, s. 1405-1418.
 • Novotná, J., Kormunda, M., Perner, J., Tomková, B. Comparison of the Influence of Two Types of Plasma Treatment of Short Carbon Fibers on Mechanical Properties of Epoxy Composites Filled with These Treated Fibers. Materials, 2022, roč. 2022, č. 15, s. “nestrankovano”.
 • Novotný, J., Michna, Š., Jaskevič, M., Legutko, S., Hren, I. Influence of modification of aluminum alloys on thein thermal expansion. Engineering for Rural Development, 2022, roč. 2022, č. 21, s. 369-376.
 • Novotný, J., Jaskevič, M., Mamoň, F., Mareš, J., Horký, R., Houška, P. Manufacture and Characterization of Geopolymer Coatings Deposited from Suspensions on Aluminium Substrates. Coatings, 2022, roč. 2022, č. 12, s. 1-19.
 • Petkov, N., Bakalova, T., Bahchedzhiev, H., Kejzlar, P., Ryšánek, P., Kormunda, M., Čapková, P. Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings. Journal of Nano Research, 2022, roč. 2022, č. 73, s. 175-196.
 • Procházka, K., Limpouchová, Z., Štěpánek, M., Šindelka, K., Lísal, M. DPD Modelling of the Self- and Co-Assembly of Polymers and Polyelectrolytes in Aqueous Media: Impact on Polymer Science. Polymers, 2022, roč. 14, č. 3, s. “nestrankovano”.
 •  Setnickova, K., Jiriste, L., Malý, M., Petrychkovych, R., Tseng, H., Uchytil, P. An approach for evaluating gas sorption in polymer matrix membranes based on balancing incoming and outgoing membrane mass fluxes. Journal of Membrane Science, 2022, roč. 2022, č. 661, s. “nestrankovano”.
 • Slušná, M.Š., Smržová, D., Ecorchard, P., Tolasz, J., Motlochová, M., Jakubec, I., Maříková, M., Kormunda, M., Štengl, V. Photocatalytic activity of Sn-doped ZnO synthesized via peroxide route. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2022, roč. 2022, č. 160, s. “nestrankovano”.
 • Štěpanovská, E., Malinský, P., Matoušek, J., Poustka, D., Macková, A. Properties of polyamide 6 and polyvinylidene fluoride nanofibers irradiated by H+ ions. EPJ Web of Conferences, 2022, roč. 2022, č. 261, s. “nestrankovano”.
 • Tow, G.M., Larentzos, J.P., Sellers, M.S., Lísal, M., Brennan, J.K. Predicting Melt Curves of Energetic Materials Using Molecular Models. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2022, roč. 47, č. 8, s. “nestrankovano”.
 • Tsoncheva, T., Rosmini, C., Mihaylov, M., Henych, J., Charkova, K., Velinov, N., Kovacheva, D., Němečková, Z., Kormunda, M., Ivanova, R., Spassova, I., Hadjivanov, K. Nickel-Decorated Mesoporous Iron-Cerium Mixed Oxides: Microstructure and Catalytic Activity in Methanol Decomposition. ACS Applied materials & interfaces, 2022, roč. 1, č. 14, s. 873-890.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum. Zařízení pro stanovení transportních vlastností neporézních polymerních materiálů pro plyny. Uchytil, P., Setničková, K., Petrychkovych, R., Malý, M. Úřad průmyslového vlastnictví, 36119. 07.06.2022.
 • Verner, A., Tokarský, J., Čapková, P., Ryšánek, P., Benada, O., Tolasz, J., Kormunda, M., Syrový, M., Henych, J. Effect of crystal structure on nanofiber morphology and chemical modification; design of CeO2/PVDF membrane. Polymer testing, 2022, roč. 2022, č. 110, s. 1-7.
 • Vostiňáková, M., Herma, R., Lupínková, S., Slepička, P., Švorčík, V., Kolská, Z. Antibacterial nanocomposite supporting cell growth and spheroid formation by chemical surface treatment of polymer foil. Surface And Interface Analysis, 2022, roč. 54, č. 7, s. 698-709.
 • Lísal, M., Avalos, J. B., Larentzos, J. P., Mackie, A. D., & Brennan, J. K. (2022). Generalized energy-conserving dissipative particle dynamics with mass transfer. Part 2: Applications and demonstrations. Journal of Chemical Theory and Computation.
 • Avalos, J. B., Lísal, M., Larentzos, J. P., Mackie, A. D., & Brennan, J. K. (2022). Generalized Energy-Conserving Dissipative Particle Dynamics with Mass Transfer. Part 1: Theoretical Foundation and Algorithm. Journal of Chemical Theory and Computation, 18(12), 7639-7652.
 • Cutroneo, M., Havranek, V., Flaks, J.,Torrisi L., Silipigni L., Slepicka P., Fajstavr, D., Mackova, A., Pulsed laser deposition and laser-induced backward transfer to modify polydimethylsiloxane, Coatings, 2021, 11(12), 1521, OPEN ACESS
 • A. Mackova, S. Fernandes, J. Matejíček , M. Vilémová, V. Holý, M.O. Liedke, J. Martan, M. Vronka, M. Potoček, P. Bábor, M. Butterling, A.G. Attallah , E. Hirschmann , A. Wagner , V. Havranek, Radiation damage evolution in pure W and W-Cr-Hf alloy caused by 5 MeV Au ions in a broad range of dpa , Nuclear Materials and Energy 29 (2021) 101085, OPEN ACCESS
 • A., Jagerova, R., Miksova, O., Romanenko, I., Plutnarova, Z., Sofer, P., Slepicka, J., Mistrık, A. Mackova, Surface modification by high-energy heavy-ion irradiation in various crystalline ZnO facets, Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, 23(39), pp. 22673–22684
 • M. Cutroneo, V., Havranek , A., Mackova, P., Malinsky, L., Silipigni, P., Slepicka , S., Fajstavr and L,m Torrisi, Synthesis of Porous Polydimethylsiloxane Gold Nanoparticles Composites by a Single Step Laser Ablation Process, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12155. https://doi.org/10.3390/ijms222212155, OPEN ACCESS
 • Macková A., Malinský P., Jagerová A., Mikšová R., Lalik O., Nekvindová P., Mistrík J., Marvan P., Sofer Z., Holý V., Schutter J.D., Kentsch U., Energetic Au ion beam implantation of ZnO nanopillars for optical response modulation, Journal of Physics D: Applied Physics, 2022, 55(21), 215101
 • Cutroneo, M., Havranek, V., Torrisi, L., Silipigni L., Kovacik L.,Malinsky P., Slepicka P., Fajstavr D., Janoušková O., Zbořilová, D., Mackova, A., Porous polydimethylsiloxane composite filled with graphene oxide and gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids, Vacuum, 2022, 199, 110951
 • Mikšová, R., Malinský, P., Cutroneo, M., Holý V., Sofer Z., Cajzl J., Debelle A., Nowicki L., Mackova A., Microstructural modifications induced in Si+-implanted yttria-stabilised zirconia: a combined RBS-C, XRD and Raman investigation, Physical chemistry chemical physics : PCCP, 2022, 24(10), pp. 6290–6301
 • De Plano, L.M., Silipigni, L., Torrisi, L., Torrisi A. Cutroneo M., Havranek V. Mackova A., Zammuto V., Gugliandolo C., Rizzo M.G., Guglielmino S.P.P., Franco D., Incidence of Phage Capsid Organization on the Resistance to High Energy Proton Beams, Applied Sciences (Switzerland), 2022, 12(3), 988, Open access
 • Romanenko, O., Slepička, P., Kvítek, O., Šlouf M.,Němecek P., Havránek V.,Macková A., Švorčík V., In-situ generation of Au nanoparticles in poly(methyl methacrylate) films via MeV proton irradiation, Materials Chemistry and Physics, 2022, 275, 125205
 • Tow, M., G., Larentzos, P., J., Sellers, S., M., Lísal, M., Brennan, K., J., Predicting Melt Curves of Energetic Materials Using Molecular Models. Wiley Online Library, 2022. https://doi.org/10.1002/prep.202100363
 • Díaz, J., Soltau, M., Lísal, M., Carbone, P., Pagonabarraga, I., Adsorption of amphiphilic grafted polymers as polymer corrosion inhibitors: insights from mesoscopic simulations. Physical Chemistry Chemical Physics 2022, 24, 11992-12001. https://doi.org/10.1039/D2CP00504B
 • Lísal, M., Larentzos, J. P., Avalos, J. B., Mackeie, A. D., Brennan, J. K. Generalized Energy-Conserving Dissipative Particle Dynamics with Reactions. Journal of Chemical Theory and Computation 2022, 18(4), 2503-2512. https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c01294
 • Edr, A., Wrobel, D., Krupková, A., Šťastná, L. Č., Cuříková, P., Novák, A., Malý, J., Kalasová, J., Malý, J., Malý*, M., Strašák*, T. Adaptive Synthesis of Functional Amphiphilic Dendrons as a Novel Approach to Artificial Supramolecular Objects. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(4), 2114. https://doi.org/10.3390/polym14030404
 • Müllerová, M., Maciel, D., Nunes, N., Wrobel, D., Stofik, M., Šťastná, L. Č., Krupková, A., Cuřínová, P., Nováková, K., Božík, M., Malý, M., Malý, J., Rodrigues*, J., Strašák*, T., Carbosilane Glycodendrimers for Anticancer Drug Delivery: Synthetic Route, Characterization, and Biological Effect of Glycodendrimer–Doxorubicin Complexes. Biomacromolecules 2022, 23, 1, 276-290. https://doi.org/10.3390/polym14030404

2021

Články v mezinárodních časopisech:

 • O.,Slepička P., Kvítek O., Šlouf M., Němecek P.,Havránek V., Macková A., Švorčík V., In-situ generation of Au nanoparticles in poly(methyl methacrylate) films via MeV proton irradiation, Romanenko, Materials Chemistry and Physics, 2751 January 2022 Article number 125205
 • M. Cutroneo, V. Havranek, V. Semian, A. Torrisi, A. Mackova, P. Malinsky, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr & L. Torrisi , Porous polydimethylsiloxane filled with graphene-based material for biomedicine, Journal of Porous Materials volume 28, pages1481–1491 (2021)
 • Cutroneo, M., Havranek, V., Mackova, A., Malinsky, P. , Torrisi, A., Silipigni, L., Slepicka, P.,Fajstavr, D, Torrisi, L,, The characterisation of polydimethylsiloxane containing gold nanoparticles as a function of curing time, Surface and Interface Analysis, Volume 53, Issue 7, Pages 618 – 626July 2021
 • Mikšová R., Jagerová A., Malinský P., Harcuba P., Veselý J., Holý V., Kentsch U., Macková A., Multi-direction channelling study of the Ag:YSZ nanocomposites prepared by ion implantation, Vacuum, Volume 184, February 2021 Article number 109773
 • Jagerová A, Malinský P., Mikšová R., Lalik O., Cutroneo M.,Romanenko O., Szökölová K., Sofer Z, Slepička P., Čížek J., Macková A., Modification of structure and surface morphology in various ZnO facets via low fluence gold swift heavy ion irradiation, Surface and Interface Analysis, Volume 53, Issue 2, Pages 230 – 243, February 2021,
 • Macková A., Malinský P., Cutroneo M., Havránek V., Voseček V., Flaks J., Semián V., Vonka L., Zach V., Bém P., Běhal R., Čihák M, Mrázek J., Krist P., Poklop D., Štefánik M., Štursa J., Olšanský V., Chvátil D., Kučera J., Němec M., Světlík I., Kameník J., Tecl J. Small accelerators and their applications in the CANAM research infrastructure at the NPI CAS, European Physical Journal Plus, Volume 136, Issue 5May 2021 Article number 558
 • Procházka, K.; Limpouchová, Z.; Štěpánek, M.; Šindelka, K.; Lísal, M. DPD Modelling of the Self- and Co-Assembly of Polymers and Polyelectrolytes in Aqueous Media: Impact on Polymer Science. Polymers2022, 14, 404. https://doi.org/10.3390/polym14030404
 • Cuřínová, P., Winkler, M., Krupková, A., Císařová, I., Budka, J., Wun, C.h.N., Blechta, V., Malý M., Červenková Šťastná, L., Sýkora, J., Strašák, T., Transport of Anions across the Dialytic Membrane Induced by Complexation toward Dendritic Receptors. ACS Omega, 2021, roč. 6, č. 23, s. 15514-15522.
 • Dědičová, Š., Dočkal, J., Moučka, F., Jirsák, J., Molecular dynamics simulation study of the effect of a strong electric field on the structure of a poly(oxyethylene) chain in explicit solvents. Journal of Molecular Liquids, 2021, roč. 2021, č. 338, s.
 • Havlica, J., Kozakovič, M., Kramoliš, D., Trávníčková, T., Kohout, M., The effect of primary and secondary flows on the homogenization process in a vertical bladed mixer. Powder Technology, 2021, roč. 2021, č. 391, s. 253-266.
 • Henych, J., Šťastný, M., Němečková, Z., Mazanec, K., Tolasz, J., Kormunda, M., Ederer, J., Janoš, P., Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs. Chemical Engineering Journal, 2021, roč. 2021, č. 415, s. 1-13.
 • Jagerová, A., Malinský, P., Mikšová, R., Lalik, O., Cutroneo, M., Romanenko, O., Szökölová, K., Sofer, Z., Slepička, P., Čížek, J., Macková, A., Modification of structure and surface morphology in various ZnO facets via low fluence gold swift heavy ion irradiation. Surface And Interface Analysis, 2021, roč. 53, č. 2, s. 230-243.
 • Jagerová, A., and Mikšová, R., Romanenko, O., Plutnarova, I., Sofer, Z., Slepička, P., Mistrík, J., Macková, A., Surface modification by high-energy heavy-ion irradiation in various crystalline ZnO facets. Phys. Chem. Chem. Phys, 2021, 23, 39,22673-22684
 • Janoš, P., Tokar, O., Došek, M., Mazanec, K., Ryšánek, P., Kormunda, M., Henych, J., Janoš, P., Amidoxime-functionalized bead cellulose for the decomposition of highly toxic organophosphates. RSC Advances, 2021, roč. 11, č. 29, s. 17976-17984.
 • Kormunda, M., Ryšánek, P., Hájková, P., Štěpanovská, E., Čapková, P., Pavlík, J., Effect of low energy plasma treatment on surface chemistry and phase composition of electrospun polyvinylidene fluoride membrane. Surfaces and Interfaces, 2021, roč. 2021, č. 22,
 • Kormunda, M., Ryšánek, P., Kylián, O., Benkocká, M., Čapková, P., Hydrophobisation of electrospun nanofiber membranes by plasma deposited CF coating. Surfaces and Interfaces, 2021, roč. 2021, č. 26.
 • Lupínková, S., Kaimlová, M., Kormunda, M., Kolská, Z., Chitosan-capped sulphur microparticles grafted on UV-treated PET surface. Surface And Interface Analysis, 2021, roč. 53, č. 1, s. 108-117.
 • Lupínková, S., Kaimlová, M., Kormunda, M., Kolská, Z., Chitosan-capped sulfur microparticles grafted on UV-treated PET surface. Surface And Interface Analysis, 2021, roč. 2021, č. 53, s. 108-117.
 • Pařez, S., Trávníčková, T., Svoboda, M., Aharonov, E., Strain localization in planar shear of granular media: the role of porosity and boundary conditions. The European Physical Journal ESoft Matter and Biological Physics, 2021,
 • Pařez, S., Svoboda, M., Travnickova, T., Aharonov, E., Strain localization in planar shear of granular media: the role of porosity and boundary conditions. The European Physical Journal ESoft Matter and Biological Physics, 2021.
 • Pilnaj, D., Kuráň, P., Šťastný, M., Pilařová, V., Janoš, P., Kormunda, M., Tokarský, J., C18-functionalized Fe3O4/SiO2 magnetic nano-sorbent for PAHs removal from water. Environmental Technology & Innovation, 2021, roč. 2021, č. 24, s.
 • Siegel, J., Kaimlová, M., Vyhnálková, B., Trelin, A., Lyutakov, O., Slepička, P., Švorčík, V., Veselý, M., Vokatá, B., Malinský, P., Šlouf, M., Hasal, P., Hubáček, T., Optomechanical Processing of Silver Colloids: New Generation of Nanoparticle-Polymer Composites with Bactericidal Effect. International Journal of Molecular Sciences, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-22.
 • Škuta, R., Matějka, V., Foniok, K., Smýkalová, A., Cvejn, D., Gabor, R., Kormunda, M., Smetana, B., Novák, V., Praus, P., On P-doping of graphitic carbon nitride with hexachlorotriphosphazene as a source of phosphorus. Applied Surface Science, 2021, roč. 2021, č. 552.
 • Šťastný, M., Issa, G., Popelková, D., Ederer, J., Kormunda, M., Kříženecká, S., Henych, J., Nanostructured manganese oxides as highly active catalysts for enhanced hydrolysis of bis(4-nitrophenyl)phosphate and catalytic decomposition of methanol. Catalysis Science & Technology, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 1766-1779.
 • Tokarský, J., Mamulová Kutláková, K., Peikertová, P., Řeháčková, L., Kormunda, M., Matějková, P., Študentová, S., Kulhánková, L., Polypyrrole/montmorillonite and polypyrrole/ghassoul intercalates as a source of graphite and multi-layer graphene: Preparation of nanocomposites exhibiting strongly anisotropic electrical conductivity. Materials Research Bulletin, 2021, roč. 2021, č. 142.
 • Trávníčková, T., Havlica, J., Kozakovič, M., Hrubý, J., Ždímal, V., Derivation and validation of a simplified analytical mass transfer model of the laminar co-flow tube for nucleation studies. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, roč. 2021, č. 179, s. 1-14.
 • O. Romanenko, P. Slepicka, O. Kvitek, M. Slouf, P. Nemecek, V. Havranek, A. Mackova, V. Svorcik, In-situ generation of Au nanoparticles in poly(methyl methacrylate) films via MeV proton irradiation, Material Chemistry and Physics 275 (2022) 125205, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125205
 • K. Hlushko, A. Mackova, J. Zalesak, M. Burghammer, A. Davydok, C. Krywka, R. Daniel, J. Keckes, J. Todt, Ion irradiation-induced localized stress relaxation in W thin film revealed by cross-sectional X-ray nanodiffraction, Thin Solids Film 722 (2021) 138571, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2021.138571
 • A. Jagerova, R. Miksova, O. Romanenko, I. Plutnarova, Z. Sofer, P. Slepicka, J. Mistrik, A. Mackova, Surface modification by high-energy heavy-ionirradiation in various crystalline ZnO facets, Physical Chemistry Chemical Physics 23 (2021) 22673, https://doi.org/10.1039/d1cp02388h
 • J. Cizek, J. Kalivodova, M. Janecek, J. Strasky, O. Srba, A. Mackova, Advanced structural materials for gas-cooled fast reactors—a review, Metals 11 (2021) 76, https://doi.org/10.3390/met11010076
 • A. Mackova, S. Fernandes, J. Matejicek, M. Vilemova, V. Holy, M. O. Liedke, J. Martan, M. Vronka, M. Potocek, P. Babor, M. Butterling, A. G. Attallah, Radiation damage evolution in pure W and W-Cr-Hf alloy caused by 5 MeV Au ions in a broad range of dpa, Nuclear Materials and Energy 29 (2021) 101085, https://doi.org/10.1016/j.nme.2021.101085
 • M. Cutroneo, V. Havranek, A. Mackova, P. Malinsky, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, Synthesis of Porous Polydimethylsiloxane Gold Nanoparticles Composites by a Single Step Laser Ablation Process, International Journal of Molecular Science 22 (2021) 12155, https://doi.org/10.3390/ijms222212155
 • M. Cutroneo, V. Havranek, V. Semian, A. Torrisi, A. Mackova, P. Malinsky, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, Porous polydimethylsiloxane filled with graphene-based material for biomedicine, Journal of Porous Materials 28 (2021) 1481-1491, https://doi.org/10.1007/s10934-021-01095-z
 • A. Mackova, P. Malinsky, M. Cutroneo, V. Havranek, J. Flaks, V. Semian, L. Vonka, V. Zach, P. Bem, J. Mrazek, P. Krist, D. Poklop, M. Stefanik, J. Stursa, V. Olsansky, D. Chvatil, J. Kamenik, J. Tecl, R. Behal, M. Ciltak, J. Kueera, M. Nemec, I. Svetlik, Small accelerators and their applications in the CANAM research infrastructure at the NPI CAS, Europane Physical Journal Plus 136 (2021) 558, https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01430-y
 • M. Cutroneo, V. Havranek, A. Mackova, P. Malinsky, A. Torrisi, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, The characterisation of polydimethylsiloxane containing gold nanoparticles as a function of curing time, Surface and interface analysis 53 (2020) 618-626, https://doi.org/10.1002/sia.6948
 • P. Varak, P. Nekvindova, S. Vytykacova, A. Michalcova, P. Malinsky, J. Oswald, Near-infrared photoluminescence enhancement and radiative energy transfer in RE-doped zinc-silicate glass (RE = Ho, Er, Tm) after silver ion exchange, Journal of Non-crystalline solids 557 (2021) 120580, https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2020.120580
 • R. Miksova, A. Jagerova, P. Malinsky, P. Harcuba, J. Vesely, V. Holy, U. Kentsch, A. Mackova, Multi-direction channelling study of the Ag:YSZ nanocomposites prepared by ion implantation, Vacuum 184 (2021) 109773, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109773
 • J. Siegel, M. Kaimlova, B. Vyhnalkova, A. Trelin, O. Lyutakov, P. Slepicka, V. Svorcik, M. Vesely, B. Vokata, P. Malinsky, M. Slouf, P. Hasal, T. Hubacek, Optomechanical Processing of Silver Colloids: New Generation of Nanoparticle-Polymer Composites with Bactericidal Effect, International Journal of Molecular Sciences 22 (2021) 312, https://doi.org/10.3390/ijms22010312J. Cajzl, K. Jenickova, P. Nekvindova, A. Michalcova, M. Vesely, A. Mackova, A. Jagerova, R. Miksova, S. Akhmadaliev, Creation of Gold Nanoparticles in ZnO by Ion Implantation-DFT and Experimental Studies, Nanomaterials 10 (2021) 2392, https://doi.org/10.3390/ijms22010312
 • Martin Svoboda; Martin Lı́sal; M. Guadalupe Jiménez S.; Adam Kowalski; Michael Cooke; César Mendoza, Structural properties of cationic surfactant-fatty alcohol bilayers: insights from dissipative particle dynamics, Soft Matter, 2021,17, 9967-9984 , DOI: https://doi.org/10.1039/D1SM00850A
 • Karel Šindelka & Martin Lísal (2021) Interplay between surfactant self-assembly and adsorption at hydrophobic surfaces: insights from dissipative particle dynamics, Molecular Physics, 119:15-16, DOI: 10.1080/00268976.2020.1857863
 • Lauriello N.; Kondracki J.; Buffo A. di T.; Boccardo G.; Bouaifi M.; Lisal M.; Marchisio D., Simulation of high Schmidt number fluids with dissipative particle dynamics: Parameter identification and robust viscosity evaluation, Physics of Fluids (2021), https://doi.org/10.1063/5.0055344
 • Avalos J. B.; Lísal M.; Larentzos J. P.; Mackie A. D.; Brennan J. K., Generalized energy-conserving dissipative particle dynamics revisited: Insight from the thermodynamics of the mesoparticle leading to an alternative heat flow model, Phys. Rev. E (2021), https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.062128

2020

Články v mezinárodních časopisech:

 • Rezlerová E.; Brennan, J. K.; Lísal, M., Methane and carbon dioxide in dual-porosity organic matter: Molecular simulations of adsorption and diffusion, AIChE Journal 2020, https://doi.org/10.1002/aic.16655
 • Jagerová, A.; Malinský, P.; Mikšová, R.; Nekvindová, P.; Cajzl, J.; Ryšánek, P.; Macková, A., High energy Au+ ion implantation of polar and nonpolar ZnO—Structure modification and optical properties IF 1.330. Surface and Interface Analysis 2020, https://doi.org/10.1002/sia.6789
 • Marcisovska M.; Dudas D.; Havranek M.; Kabatova A.; Kafka V., Kostina A.; Macková A.; Mitrofanov S.V.; TID and SEU testing of the novel X-CHIP-03 monolithic pixel detector. J Inst. 2020;15 (01): C01043–C01043, https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/01/C01043
 • Malinský, P.; Romanenko, O.; Havranek, V.; Stammers, V., J; Hnatowicz, V.; Cutroneo, M.; Novak, J.; Slepicka, P.; Svorcik, V.; Szokolova, K.; Bousa, D.; Sofer, Z.; Macková, A.; Microcapacitors on graphene oxide and synthetic polymers prepared by microbeam lithography, Applied Surface Science 528 (2020) 146802, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146802
 • Malinský, P.; Romanenko, O.; Havranek, V.; Hnatowicz, V.; Stammers, V., J; Cutroneo, M.; Novak, J.; Slepicka, P.; Svorcik, V.; Szokolova, K.; Bousa, D.; Sofer, Z.; Macková, A.; Comparison of GO and polymer microcapacitors prepared by ion beam writing, Surface and interface analysis (2020), https://doi.org/10.1002/sia.6851
 • Romanenko, O.; Slepicka, P.; Malinsky, P.; Cutroneo, M.; Havranek, V.; Stammers, J.; Svorcik, V.; Mackova, A.; The influence of Au-nanoparticles presence in PDMS on microstructures creation by ion beam lithography, Surface and interface analysis (2020) 10.1002/sia.6821,  https://doi.org/10.1002/sia.6821
 • Jagerova, A.; Malinsky, P.; Miksova, R.; Nekvindova, P.; Cajzl, J.; Rysanek, P.; Mackova, A.; High energy Au plus ion implantation of polar and nonpolar ZnO-Structure modification and optical properties, Surface and interface analysis (2020) 10.1002/sia.6789, https://doi.org/10.1002/sia.6789
 • Nekvindova, P.;, Cajzl, J.; Mackova, A.; Malinský, P.; Oswald, J.; Bottger, R.; R. Yatskiv, Er implantation into various cuts of ZnO – experimental study and DFT modelling, Journal of Alloys and Compounds 816 (2020) 152455, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152455
 • Miksova, R.; Malinsky, P.; Harcuba, P.; Vesely, J.; Holy, V.; Kentsch, U.; Mackova, A.; Ion channelling effect and damage accumulation in yttria-stabilized zirconia implanted with Ag ions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 474 (2020) 29-34, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.008
 • Cutroneo, M.; Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Torrisi, A.; Silipigni, L.; Sofer, Z.; Torrisi, L.; Selective modification of electrical insulator material by ion micro beam for the fabrication of circuit elements Radiation effects and deffects in solids 175 (2020) 307-3017, https://doi.org/10.1080/10420150.2019.1701462
 • Cutroneo, M.; Torrisi, A.; V. Ryukhtin, Dopita, M.; Silipigni, L.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Slepicka, P.; Torrisi, L.; Polydimethylsiloxane containing gold nanoparticles for optical applications, Journal of instrumentation 15 (2020) c03044, https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/03/C03044
 • Cajzl, J.; Nekvindova, P.;, K. Jenickova, Jagerova, A.; Malinsky, P.; Remes, Z.; Neykova, N.; Chang, Y.y.; Oswald, J.; Kentsch, U.; Mackova, A.; Erbium-ion implantation of single- and nano-crystalline ZnO, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 464 (2020) 65-73, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.11.039
 • Jagerova, A.; Malinsky, P.; M Cutroneo, Nekvindova, P.;, Cajzl, J.; A Michalcova, Mackova, A.; Non-polar ZnO facet implanted with Au ions and subsequently modified using energetic O ion irradiation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 462 (2020) 16-23, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.09.030
 • Planková B., Lísal M.: Molecular dynamics of aqueous salt solutions in clay nanopores under the thermodynamic conditions of hydraulic fracturing: Interplay between solution structure and molecular diffusion. Fluid Phase Equilibria 505 (2020), aritcle No. 112355 (11 pages), 2020 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová, E. ,Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných. Matematika, fyzika, informatika, 2021, roč. 30, č. 4, s. 287-298.

Články ze sborníků z konferencí:

 • Lupínková, S., Jarolímková, J., Kormunda, M., Kolská, Z., Sulphur particles immobilized on activated polystyrene surface. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS – RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020). Ostrava : TANGER LTDKELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2021, s. 6.

2019

Články v mezinárodních časopisech:

 • Romanenko, O.; Havranek, V.; Malinsky, P.; Slepicka, P.; Stammers, J.; Svorcik, V.; Mackova, A.; D. Fajstavr, Effect of irradiation conditions by swift heavy ions on the microstructure and composition of PMMA, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 461 (2019) 175-180, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.09.043
 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Miksova, R.; Nekvindova, P.;, Cajzl, J.; E. Rinkeviciute, Akhmadaliev, S.;Damage formation and Er structural incorporation in m-plane and a-plane ZnO, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 460 (2019) 38-46, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.10.003
 • Cutroneo, M.; Torrisi, L.; Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Torrisi, A.; Stammers, J.; Sofer, Z.; Silipigni, L.; B. Fazio, Bottger, R.; Characterization of graphene oxide film by implantation of low energy copper ions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 460 (2019) 169-174, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.03.021
 • Malinský, P.; Cutroneo, M.; Sofer, Z.; Szokolova, K.; Bottger, R.; Akhmadaliev, S.; Macková, A.; Structural and compositional modification of graphene oxide by means of medium and heavy ion implantation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 460 (2019) 201—208, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.03.022
 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Luxa, J.; Szokolova, K.; Sofer, Z.; Modification of MoS2 structure by means of high energy ions in connection to electrical properties and light element surface adsorption, Surfaces and Interfaces 17 (2019) 100357, https://doi.org/10.1016/j.surfin.2019.100357
 • Malinský, P.; Cutroneo, M.; Hnatowicz, V.; Stammers, J.; Luxa, J.; Szokolova, K.; Sofer, Z.; Macková, A.; Study of supported CVD graphene irradiated by He and Au ions, Vacuum 170 (2019) 108952, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.108952
 • Cutroneo, M.; Havranek, V.; Malinsky, P.; Mackova, A.; Torrisi, A.; J. Flaks, Slepicka, P.; Torrisi, L.; Micro ion beam used to optimize the quality of microstructures based on polydimethylsiloxane, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 459 (2019) 137—142, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.08.033
 • Jagerova, A.; Malinsky, P.; Miksova, R.; Nekvindova, P.;, Cajzl, J.; Akhmadaliev, S.; Holy, V.; Mackova, A.; Distinct defect appearance in Gd implanted polar and nonpolar ZnO surfaces in connection to ion channeling effect, Journal of Vacuum Science and Technology A, 37 (2019) 061406,  https://doi.org/10.1116/1.5125320
 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Miksova, R.; Sofer, Z.; Nekvindova, P.;, Cajzl, J.; Bötger, R.; Akhmadaliev, S.;Au incorporation into various ZnO crystallographic cuts realised by ion implantation – ZnO damage characterization, Vacuum 169 (2019) 108892, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.108892
 • Cutroneo, M.; Torrisi, L.; Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Torrisi, A.; Silipigni, L.; S. Fernandes, Sofer, Z.; Stammers, J.; Localized modification of graphene oxide properties by laser irradiation in vacuum,Vacuum 165 (2019) 134-138, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.04.012
 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Miksova, R.; Sofer, Z.; Klimova, K.; Mikulics, M.;Bötger, R.; Akhmadaliev, S.; Oswald, J.; Damage accumulation and implanted Gd and Au position in a- and c-plane GaN, Thin Solids Films 680 (2019) 102-113, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.04.035
 • Cutroneo, M.; Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Torrisi, L.; Silipigni, L.; B. Fazio, Torrisi, A.; Szokolova, K.; Sofer, Z.; Stammers, J.; Effects of the ion bombardment on the structure and composition of GO and rGO foils, Materials Chemistry and Physics 232 (2019) 272-277, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.04.075
 • Malinský, P.; Mackova, A.; Florianova, M.; Cutroneo, M.; Hnatowicz, V.; Bohacova, M.;Szokolova, K.; Bottger, R.; Sofer, Z.; The Structural and Compositional Changes of Graphene Oxide Induced by Irradiation With 500keV Helium and Gallium Ions, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 256 (2019) 1800409, https://doi.org/10.1002/pssb.201800409
 • Varak, P.; Vytykacova, S.; Nekvindova, P.;, Michalcova, A.; Malinsky, P.; The influence of copper and silver in various oxidation states on the photoluminescence of Ho3+/Yb3+ doped zinc-silicate glasses, Optical Materials 91 (2019) 253-260, https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.03.029
 • Cutroneo, M.; Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Torrisi, L.; Lorincik, J.; Luxa, J.; Szokolova, K.; Sofer, Z.; Stammers, J.; Localized deoxygenation of graphene oxide foil by ion microbeam writing, Vacuum 163 (2019) 10-14, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.01.055
 • Luxa, J.; V. Mazanek, Mackova, A.; Malinsky, P.; Akhmadaliev, S.; Sofer, Z.; Tuning of electrocatalytic properties of MoS2 by chalcogenide ion implantation, Applied Materials Today 14 (2019) 216-223, https://doi.org/10.1016/j.apmt.2018.12.009
 • Torrisi, L.; Havranek, V.; Cutroneo, M.; Mackova, A.; Silipigni, L.; Torrisi, A., Characterization of reduced Graphene oxide films used as stripper foils in a 3.0-Mv Tandetron IF 1.984. Radiation Physics and Chemistry 2019, 165, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108397
 • Romanenko, O. V.; Ponomarev, A. G.; Macková, A.; Havránek, V.; Ponomarov, A., Ion microprobe improvements in Tandetron Laboratory NPI CAS: Numerical calculation IF 1.210. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 2019, 458, 77-81, https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.08.007
 • Romanenko, O.; Havranek, V.; Mackova, A.; Davidkova, M.; Cutroneo, M.; Ponomarev, A. G.; Nagy, G.; Stammers, J., Performance and application of heavy ion nuclear microbeam facility at the Nuclear Physics Institute in Řež, Czech Republic IF 1.587. Review of Scientific Instruments 2019, 90 (1), https://doi.org/10.1063/1.5070121
 • Mikšová, R.; Horák, P.; Holý, V.; Macková, A., Study of thermal recrystallisation in Si implanted by 0.4-MeV heavy ions IF 1.310. Surface and Interface Analysis 2019, 51 (11), 1113-1120, https://doi.org/10.1002/sia.6698
 • Dočkal J., Svoboda M., Lísal M., Moučka F.: A general hydrogen bonding definition based on three-dimensional spatial distribution functions and its extension to quantitative structural analysis of solutions and general intermolecular bonds. Journal of Molecular Liquids 281 (2019), pp. 225–235, 2019 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Dočkal J., Moučka F., Lísal M.: Molecular Dynamics of Graphene – Electrolyte Interface: Interfacial Solution Structure and Molecular Diffusion. Journal of Physical Chemistry C 123 (2019), Issue 43, pp. 26379-26396, 2019 ISSN: 1932-7447 [abstrakt]
 • Fernandez J., Acosta G., Pulido D., Malý M., Copa-Patiño J. L., Soliveri J., Royo M., Gómez R., Albericio F., Ortega P., de la Mata F. J.: Carbosilane Dendron–Peptide Nanoconjugates as Antimicrobial Agents. Molecular Pharmaceutics 16 (2019), No. 6, pp. 2661-2674, 2019 ISSN: 1543-8384 [abstrakt]
 • Gutierrez-Ulloa C.E. , Sepúlveda-Crespo D., García-Broncano P., Malý M., Muñoz-Fernández Mª.A., de la Mata F.J., Gómez R.: Synthesis of bow-tie carbosilane dendrimers and their HIV antiviral capacity: A comparison of the dendritic topology on the biological proces. European Polymer Journal, 119 (2019) pp. 200–212 , 2019 ISSN: 0014-3057 [abstrakt]
 • Herma R., Wrobel D., Liegertova M., Mullerova M., Strasak T., Maly M., Semeradtova A., Stofik M., Appelhans D., Maly J.: Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics 562 (2019), pp. 51-65, 2019 ISSN: 0378-5173 [abstrakt]
 • Hrach R., Novotný D., Gabriel V., Novák S.: Morphology of discontinuous metal films with pronounced secondary nucleation. Vacuum 162 (2019), pp. 168-174, 2019 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Moučka F., Zamfir S., Bratko D., Luzar A.: Molecular polarizability in open ensemble simulations of aqueous nanoconfinements under electric field. The Journal of chemical physics 150 (2019), Issue 16, Article No. 164702, 2019 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Nezbeda I., Moučka F.: Thermodynamics of supersaturated steam: Towards an equation of state. Fluid Phase Equilibria 484 (2019), pp. 114-121, 2019 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Sanchez-Milla M., Munoz-Moreno L., Sanchez-Nieves J., Maly M., Gomez R., Carmena M.J., de la Mata J.: Anticancer Activity of Dendriplexes against Advanced Prostate Cancer from Protumoral Peptides and Cationic Carbosilane Dendrimers. Biomacromolecules 20 (2019), No. 3, pp. 1224-1234., 2019 ISSN: 1525-7797 [abstrakt]

2018

Články v mezinárodních časopisech:

 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Sofer, Z.; Klimova, K.; Sedmidubsky, D.; Mikulics, M.;Bötger, R.; Akhmadaliev, S.;Damage accumulation and structural modification in c-plane and a-plane GaN implanted with 400 keV Kr and Gd ions, Surface & Coatings Technology 355 (2018) 22–28, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.02.097
 • Krupska, M.; Ngan, N. T. H. K.; Balogh, A. G.; Malinsky, P.; Mackova, A.; 1 MeV Ar+ and Kr+ ion irradiation induced intermixing in single- and bi-layer Fe3O4 films grown on MgO(001) single crystals, Surface & Coatings Technology 355 (2018) 90-97, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.05.058
 • Miksova, R.; Mackova, A.; Jagerova, A.; Malinsky, P.; Slepicka, P.; Svorcik, V.; Structural study and ion-beam channelling in Si < 1 0 0 > modified by Kr, Ag, Ag2+ and Au, Au2+ ions, Applied Surface Science 458 (2018) 722-733, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.07.118
 • Mackova, A.; Malinsky, P.; Jagerova, A.; Sofer, Z.; Sedmidubsky, D.; Klimova, K.; Bötger, R.; Akhmadaliev, S.;Damage accumulation and structural modification in a- and c-plane GaN implanted with 400 keV and 5 MeV Au ions,Surface and Interface Analysis 50 (2018) 1099–1105, https://doi.org/10.1002/sia.6403
 • Cajzl, J.; Akhetova, B.; Nekvindova, P.;, Mackova, A.; Malinsky, P.; Oswald, J.; Remes, Z.; Varga, M.; Kromka, A.;Co-implantation of Er and Yb ions into single-crystalline and nano-crystalline diamond, Surface and Interface Analysis 50 (2018) 1218–1223, https://doi.org/10.1002/sia.6407
 • Malinský, P.; Cutroneo, M.; Macková, A.; Hnatowicz, V.; Florianova, M.; Bohacova, M.;Bousa, D.; Sofer, Z.; Graphene oxide layers modified by irradiation with 1.2 MeV He ions, Surface & Coatings Technology 342 (2018) 220–225, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.02.102
 • Malinský, P.; Cutroneo, M.; Macková, A.; Hnatowicz, V.; Szokolova, K.; Bohacova, M.;Luxa, J.; Sofer, Z.; Graphene oxide layers modified by irradiation with 1.0 MeV Au ions, Surface and Interface Analysis 50 (2018), 1110–1115.,  https://doi.org/10.1002/sia.6475
 • Malinský, P.; Macková, A.; Cutroneo, M.; Siegel, J.;Bohacova, M.;Klimova, K.; Svorcik, V.; Sofer, Z.; Laser modification of graphene oxide layers, EPJ Web of Conferences167 (2018) 04010, https://doi.org/10.1051/epjconf/201816704010
 • Cutroneo, M.; Torrisi, L.; Badziak, J.;M. Rosinski, Havranek, V.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Sofer, Z.; Luxa, J.; Cannavo, A.; Lorincik, J.;Graphite oxide based targets applied in laser matter interaction, EPJ Web of Conferences 167, 02004 (2018), https://doi.org/10.1051/epjconf/201816702004
 • Mikšová, R.; Macková, A.; Jagerová, A.; Malinský, P.; Slepička, P.; Švorčík, V.;Structural study and ion-beam channelling in Si modified by Kr,Ag and Au ions, Applied Surface Science 458 (2018) 722–733, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.07.118
 • Cajzl, J.; Nekvindova, P.;, Mackova, A.; Malinsky, P.; Oswald, J.; Remes, Z.; Varga, M.; Kromka, A.; Akhetova, B.; Boettger, R.; Prajzler, V.;Erbium Luminescence Centres in Single- and Nano-Crystalline Diamond-Effects of Ion Implantation Fluence and Thermal Annealing, Micromachines 9 (2018) 316, https://doi.org/10.3390/mi9070316
 • Batkova, M.; Batko, I.; Stobiecki, F.; Szymanski, B.; Kuswik, P.;Mackova, A.; Malinsky, P.; Electrical properties of SmB6 thin films prepared by pulsed laser deposition from a stoichiometric SmB6 target, Journal of Alloys and Compounds 744 (2018) 821-827, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.101
 • Vytykacova, S.; Stanek, S.; Svecova, B.; Mika, M.; Oswald, J.; Mackova, A.; Malinsky, P.; Bottger, R.; Yatskiv, R.; Nekvindova, P.;, The Efeect of Zinc Content on the Enhancement Er3+-Yb3+ Luminescence Properties in the Silicate Glass Matrix, Ceramics-Silikaty 62 (2018) 188-193, https://doi.org/10.13168/cs.2018.0011
 • Torrisi, L.; Havranek, V.; Cutroneo, M.; Mackova, A.; Calcagno, L.; Cannavò, A.; Torrisi, A., SiC detector for high helium energy spectroscopy IF 1.433. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 2018, 903, 309-316, https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.06.067
 • Mikšová, R.; Macková, A.; Jagerová, A.; Yatskiv, R., Structural damage and ion-channelling effects in a single-crystal Si layer modified by medium-heavy ions IF 1.330. Surface and Interface Analysis 2018, 50 (11), 1243-1249, https://doi.org/10.1002/sia.6492
 • Cihlář J., Eisenmann P., Hejnová E., Přibyl J.: Relations between Science Reasoning and Culture of Problem Solving. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 11 ( 2018), Issue 2, pp. 38-44, 2018 ISSN: 2336-2375 [abstrakt]
 • Heredero-Bermejo I., Hernandez-Ros J.M., Sanchez-Garcia L., Maly M., Verdu-Exposito C., Soliveri J., de la Mata F.J., Copa-Patino J.L., Perez-Serrano J., Sanchez-Nieves J., Gomez R.: Ammonium and guanidine carbosilane dendrimers and dendrons as microbicides. European Polymer Journal 101 (2018), pp. 159-168, 2018 ISSN: 0014-3057 [abstrakt]
 • Hrach R., Novotný D., Novák S.: Study of initial stages of thin film growth by means of atomistic computer simulation and image analysis: Comparison with experimental data. Vacuum 149 (2018), pp. 279–283, 2018 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Larentzos J.P., Mansell J.M., Lísal M., Brennan J.K.: Coarse-grain modelling using an equation-of-state many-body potential: application to fluid mixtures at high temperature and high pressure. Molecular Physics 116 (2018), No. 21-22, pp. 3271-3282, 2018 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Mattox T.I., Larentzos J.P., Moore S.G., Stone C.P., Ibanez D.A., Thompson A.P., Lísal M., Brennan J.K., Plimpton S.J.: Highly scalable discrete-particle simulations with novel coarse-graining: accessing the microscale. Molecular Physics 116 (2018), Issue 15-16, pp. 2061-2069, 2018 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Michlewska S., Ionov M., Maroto-Diaz M., Szwed A., Ihnatsyeu-Kachan A., Loznikova S., Shcharbin D., Maly M., Ramirez R.G., de la Mata F.J., Bryszewska M.: Ruthenium dendrimers as carriers for anticancer siRNA. Journal of Inorganic Biochemistry 181 (2018), pp. 18-27 , 2018 ISSN: 0162-0134 [abstrakt]
 • Moučka F., Kolafa J., Lísal M., Smith W.R.: Chemical potentials of alkaline earth metal halide aqueous electrolytes and solubility of their hydrates by molecular simulation: Application to CaCl2, antarcticite, and sinjarite. The Journal of Chemical Physics 148 (2018), Issue 22, Art. No. 222832, 2018 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Müllerová M., Šabata S., Matoušek J., Kormunda M., Holubová J., Bálková R., Petričkovič R., Koštejn M., Kupčík J., Fajgara R., Strašák T.: Organoclays with carbosilane dendrimers containing ammonium or phosphonium groups. New Journal of Chemistry 42 (2018), Issue 2, pp. 1187-1196, 2018 ISSN: 1144-0546 [abstrakt]
 • Posel Z., Svoboda M., Limpouchová Z., Lísal M., Procházka K.: Adsorption of amphiphilic graft copolymers in solvents selective for the grafts on a lyophobic surface: a coarse-grained simulation study. Physical Chemistry Chemical Physics 20 (2018), Issue 9, pp. 6533-6547, 2018 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Sánchez-Milla M., Pastorc I., Maly M., Serramía M.J., Gómeza R., Sánchez-Nieves J., Ritort F., Munoz-Fernández M.A., de la Mata F.J.: Study of non-covalent interactions on dendriplex formation: Influence of hydrophobic, electrostatic and hydrogen bonds interactions. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 162 (2018), pp. 380-388, 2018 ISSN: 0927-7765 [abstrakt]
 • Škvára J., Moučka F., Nezbeda I.: Structure of supercooled water: Polarizable BK3 model versus non-polarizable models. Journal of Molecular Liquids 261 (2018), pp. 303–318, 2018 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Smith W.R., Nezbeda I., Kolafa J., Moučka F.: Recent progress in the molecular simulation of thermodynamic properties of aqueous electrolyte solutions. Fluid Phase Equilibria 466 (2018), pp. 19-30, 2018 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Svoboda M., Lísal M.: Concentrated aqueous sodium chloride solution in clays at thermodynamic conditions of hydraulic fracturing: Insight from molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics 148 (2018), Issue 22, Article No. 222806, 2018 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Svoboda M., Lísal M., Limpouchová Z., Procházka K.: Effect of preferential solvation of polymer chains on vapor-pressure osmometry results: Computer simulation study. International Journal of Polymer Analysis and Characterization 23 (2018), No.3, pp. 244-251, 2018 ISSN: 1023-666X [abstrakt]
 • Svoboda M., Moučka F., Lísal M.: Saturated aqueous NaCl solution and pure water in Na-montmorillonite clay at thermodynamic conditions of hydraulic fracturing: Thermodynamics, structure and diffusion from molecular simulations. Journal of Molecular Liquids 271 (2018), pp. 490–500, 2018 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]

2017

Články v mezinárodních časopisech:

 • Cajzl J., Nekvindová P., Macková A., Malinský P., Sedmidubský D., Hušák M., Remeš Z., Varga M., Kromka A., Böttger R., Oswald J.: Erbium ion implantation into diamond-measurement and modelling of the crystal structure. Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017), Issue 8, pp. 6233-6245, 2017 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Cutroneo M., Mackova A., Torrisi L., Lavrentiev V.: Laser ion implantation of Ge in SiO2 using a post-ion acceleration system. Laser and Partecle Beams 35 (2017), Issue 1, pp. 72-80, 2017 ISSN: 0263-0346 [abstrakt]
 • Cutroneo M., Mackova A., Torrisi L., Vad K., Csik A., Ando’ L., Svecova, B.: Studies of PMMA sintering foils with and without coating by magnetron sputtering Pd. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 42-47, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Fischer D., Hertwig A., Beck U., Negendank D., Lohse V., Kormunda M., Esser N.: Dependence of the optical constants and the performance in the SPREE gas measurement on the thickness of doped tin oxide over coatings. Applied Surface Science 421 (2017), Part B, pp. 480-486, 2017 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Fischer D., Hertwig A., Beck U., Negendank D., Lohse V., Kormunda M., Esser N.: Thin SnOx films for surface plasmon resonance enhanced ellipsometric gas sensing (SPREE). Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (2017), pp. 522–529., 2017 ISSN: 2190-4286 [abstrakt]
 • Henych J., Kormunda M., Šťastný M., Janoš P., Vomáčka P., Matoušek J., Štengl V.: Water-based synthesis of TiO2/CeO2 composites supported on plasma-treated montmorillonite for parathion methyl degradation. Applied Clay Science 144 (2017), pp. 26-35, 2017 ISSN: 0169-1317 [abstrakt]
 • Horak P., Remes Z., Bejsovec V., Vacik J., Danis S., Kormunda M.: Nickel oxide films by thermal annealing of ion-beam-sputtered Ni: Structure and electro-optical properties. Thin Solid Films 640 (2017), Pages 52-59, 2017 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Janíková B., Tokarský J., Mamulová Kutláková K., Kormunda M., Neuwirthová L.: Photoactive and non-hazardous kaolin/ZnO composites prepared by calcination of sodium zinc carbonate. Applied Clay Science 143 (2017), pp. 345-353, 2017 ISSN: 0169-1317 [abstrakt]
 • Janos P., Henych J., Pfeifer J., Zemanova N., Pilarova V., Milde D., Opletal T., Tolasz J., Maly M., Stengl V.: Nanocrystalline cerium oxide prepared from a carbonate precursor and its ability to breakdown biologically relevant organophosphates. Environmental Science: Nano, Vol. 4 (2017), Issue 6, pp. 1283–1293, 2017 ISSN: 2051-8153 [abstrakt]
 • Lísal M., Šindelka K., Suchá L., Limpouchová Z., Procházka K.: Dissipative Particle Dynamics Simulations of Polyelectrolyte Self-Assemblies. Methods with Explicit Electrostatics. Polymer Science, Series C 59 (2017), No. 1, pp. 77–101, 2017 ISSN: 1811-2382 [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Jagerová A., Sofer Z., Klímová K., Sedmidubský D., Mikulics M., Lorinčík J., Veselá D., Böttger R., Akhmadaliev S.: Structural and optical properties of vanadium ion-implanted GaN. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 53-57, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Jagerová A., Sofer Z., Klímová K., Sedmidubský D., Pristovsek M., Mikulics M., Lorinčík J., Böttger R., Akhmadaliev S.: Structural and optical properties of Gd implanted GaN with various crystallographic orientations. Thin Solid Films 638 (2017), pp. 63-72, 2017 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Malinsky P., Mackova A., Miksova R., Kovacikova H., Cutroneo M., Luxa J., Bousa D., Strochova B., Sofer Z.: Graphene oxide layers modified by light energetic ions. Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017), Issue 16, pp. 10282-10291, 2017 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Malinský P., Siegel J., Hnatowicz V., Macková A., Švorčík V.: Simulation of RBS spectra with known 3D sample surface roughness. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 99-103, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Matějíček J., Weinzettl V., Macková A., Malinský P., Havránek V., Naydenkova D., Klevarová V., Petersson P., Gasior P., Hakola A., Rubel M., Fortuna E., Kolehmainen J., Tervakangas S.: Interaction of candidate plasma facing materials with tokamak plasma in COMPASS. Journal of Nuclear Materials 493 (2017), pp. 102-119, 2017 ISSN: 0022-3115 [abstrakt]
 • Michalec L., Lísal M.: Molecular simulation of shale gas adsorption onto overmature type II model kerogen with control microporosity. Molecular Physics 115 (2017), No. 9-12, pp. 1086-1103, 2017 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Malinský P.: The electronic stopping powers and angular energy-loss dependence of helium and lithium ions in the silicon crystal. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 179-184, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Malinský P., Sofer Z.: The stopping power and energy straggling of light ions in graphene oxide foils. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 173-178, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Pupikova H., Malinský P., Slepička P., Švorčík V.: Compositional, structural, and optical changes of polyimide implanted by 1.0 MeV Ni+ ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 199-204, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Moučka F., Svoboda M., Lísal M.: Modelling aqueous solubility of sodium chloride in clays at thermodynamic conditions of hydraulic fracturing by molecular simulations. Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017), Issue 25, pp. 16586-16599, 2017 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Nakajima K., Nakanishi S., Chval Z., Lísal M., Kimura K.: Surface structures of binary mixture of ionic liquids. Journal of Molecular Liquids 230 (2017), pp. 542-549, 2017 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Nováka P., Briscoe J., Kozák T., Kormunda M., Netrvalová M., Bachratá Š.: Optimization of sputtered ZnO transparent conductive seed layer for flexible ZnO-nanorod-based devices. Thin Solid Films 634 (2017), pp. 169-174, 2017 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Petkov N., Bakalova T., Cholakova T., Bahchedzhiev H., Louda P., Ryšánek P., Kormunda M., Čapková P., Kejzlar P.: Study of surface morphology, structure, mechanical and tribological properties of an AlSiN coating obtained by the cathodic arc deposition method. Superlattices and Microstructures 109 (2017), pp. 402-413, 2017 ISSN: 0749-6036 [abstrakt]
 • Posel Z., Svoboda M., Colinad C.M., Lísal M.: Flow and aggregation of rod-like proteins in slit and cylindrical pores coated with polymer brushes: an insight from dissipative particle dynamics. Soft Matter 13 (2017), pp. 1634-1645, 2017 ISSN: 1744-683X [abstrakt]
 • Praus P., Svoboda L., Dvorský R., Reli M., Kormunda M., Mančík P.: Synthesis and properties of nanocomposites of WO3 and exfoliated g-C3N4. Ceramics International 43 (2017), Issue 16, pp. 13581-13591, 2017 ISSN: 0272-8842 [abstrakt]
 • Rezlerová E., Zukal A., Čejka J., Siperstein F.R., Brennan J.K., Lísal M.: Adsorption and Diffusion of C1 to C4 Alkanes in Dual-Porosity Zeolites by Molecular Simulations. Langmuir 33 (2017), pp. 11126-11137, 2017 ISSN: 0743-7463 [abstrakt]
 • Rouha M., Nezbeda I., Hrubý J., Moučka F.: Higher virial coefficients of water. Journal of Molecular Liquids xxx (2017), pp. xxx–xxx, Article in press, 2017 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Rysanek P., Maly M., Capkova P., Kormunda M., Kolska Z., Gryndler M., Novak O., Hocelikova L., Bystriansky L., Munzarova M.: Antibacterial modification of nylon-6 nanofibers: structure, properties and antibacterial activity. Journal of Polymer Research 24 (2017), Issue 11, Article No. 208, 2017 ISSN: 1022-9760 [abstrakt]
 • Štengl V., Henych J., Šťastný M., Kormunda M.: Fast and Straightforward Synthesis of Luminescent Titanium(IV) Dioxide Quantum Dots. Journal of Nanomaterials 2017 (2017), Article ID 3089091, 9 pages, 2017 ISSN: 1687-4110 [abstrakt]
 • Strasak T., Maly J., Wrobel D., Maly M., Herma R., Cermak J., Mullerova M., Stastna L.C., Curinova P.: Phosphonium carbosilane dendrimers for biomedical applications – synthesis, characterization and cytotoxicity evaluation. RSC Advances 7 (2017), No. 30, pp. 18724–18744. , 2017 ISSN: 2046-2069 [abstrakt]
 • Švecová B., Vařák P., Vytykáčová S., Nekvindová P., Macková A., Malinský P., Böttger R.: A study of the behaviour of copper in different types of silicate glasses implanted with Cu+ and O+ ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 406 (2017), Part A, pp. 193-198, 2017 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Svecova B., Vindova P., Stanek S., Vytykacova S., Mackova A., Malinsky P., Miksova R., Janecek M., Pesicka J., Spirkova J.: The effect of various silicate-glass matrixes on gold-nanoparticle formation. Ceramics-silikaty 61 (2017), pp. 52-58, 2017 ISSN: 0862-5468 [abstrakt]
 • Tsoncheva T., Mileva A., Issa G., Dimitrov M., Kovacheva D., Henych J., Scotti N., Kormunda M., Atanasova G., Štengl V.: Template-assisted hydrothermally obtained titania-ceria composites and their application as catalysts in ethyl acetate oxidation and methanol decomposition with a potential for sustainable environment protection. Applied Surface Science 396 (2017), pp. 1289-1302, 2017 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Mackova A., Havranek V.: Ion beams provided by small accelerators for material synthesis and characterization. Carpathian Summer School of Physics 2016: Exotic Nuclei and Nuclear/Particle Astrophysics (VI). Physics with Small Accelerators, CSSP 2016; Sinaia; Romania; 26 June 2016 through 9 July 2016. AIP Conference Proceedings 1852 (2017), Article No. 060003, 2017 ISBN: 978-073541526-3 ISSN: 0094-243X [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová E.: Představy mladších žáků o gravitačním působení (1. část). Matematika-fyzika-informatika 26 2017, No. 3, pp. 202-215, 2017 ISSN: 1210-1761 [abstrakt]
 • Hejnová E.: Diskutujeme se žáky o přírodních jevech pomocí úloh zadaných ve formě dialogu. Komenský, roč. 141 (2017), č. 4, s. 47-51., 2017 ISSN: 0323-0449
 • Hejnová E.: Představy mladších žáků o gravitačním působení (2. část). Matematika-fyzika-informatika 26 (2017), No. 4, pp. 298-304, 2017 ISSN: 1210-1761 [abstrakt]

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Nezbeda I., Jirsák J., Moučka F.: Chapter 11 – Molecular modeling and simulations. Electrospun Nanofibers, Elsevier, 2017, pp. 255-275, 2017 ISBN: 9780081009079 [abstrakt]

2016

Články v mezinárodních časopisech:

 • Barchuk M., Čapková P., Kolská Z., Matoušek J., Poustka D., Šplíchalová L., Benada O., Munzarová M.: Structure and surface properties of chitosan/PEO/gelatin nanofibrous membrane. Journal of Polymer Research 23 (2016), No. 2, Art. no. 20, pp. 1-7., 2016 ISSN: 1022-9760 [abstrakt]
 • Cena-Diez R., Sepulveda-Crespo D., Maly M., Angeles Munoz-Fernandez M.: Dendrimeric based microbicides against sexual transmitted infections associated to heparan sulfate. RSC Advances 6 (2016), No. 52, pp. 46755–46764, 2016 ISSN: 2046-2069 [abstrakt]
 • Ceña-Diez R., Vacas-Córdoba E., García-Broncano P., de la Mata F.J., Gómez R., Maly M., Muñoz-Fernández M.A.: Prevention of vaginal and rectal herpes simplex virus type 2 transmission in mice: mechanism of antiviral action. International Journal of Nanomedicine 11 (2016), pp. 2147-2162, 2016 ISSN: 1178-2013 [abstrakt]
 • Choukourov A., Gordeev I., Ponti J., Uboldi C., Melnichuk I., Vaidulych M., Kousal J., Nikitin D., Hanyková L., Krakovský I., Slavínská D., Biederman H.: Microphase-Separated PE/PEO Thin Films Prepared by Plasma-Assisted Vapor Phase Deposition. ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016), No. 12, pp. 8201–8212, 2016 ISSN: 1944-8244 [abstrakt]
 • Cutroneo M., Havranek V., Mackova A., Semian V., Torrisi L., Calcagno L.: Micro-patterns fabrication using focused proton beam lithography. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 371 (2016), pp. 344–349, 2016 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Cutroneo M., Macková A., Havránek V., Malinský P., Torrisi L., Kormunda M., Barchuk M., Ullschmied, J., Dudžák R.: Ion Beam Analysis applied to laser-generated plasmas. Journal of Instrumentation 11 (2016), April, Art. No. C04011, 2016 ISSN: 1748-0221 [abstrakt]
 • González-García E., Maly M., de la Mata F.J., Gómez R., Marina M.L., García M.C.: Factors affecting interactions between sulphonate-terminateddendrimers and proteins: A three case study. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 149 (2017), pp. 196–205, 2016 ISSN: 0927-7765 [abstrakt]
 • González-García E., Maly M., de la Mata F.J., Gómez R., Marina M.L., García M.C.: Proof of concept of a “greener” protein purification/enrichment method based on carboxylate-terminated carbosilane dendrimer-protein interactions. Analytical and Bioanalytical Chemistry 408 (2016), pp. 7679–7687, 2016 ISSN: 1618-2642 [abstrakt]
 • Gordeev I., Šimek M., Prukner V., Artemenko A., Kousal J., Nikitin S., Choukourov A., Biederman H.: Deposition of Poly(Ethylene Oxide)-Like Plasma Polymers on Inner Surfaces of Cavities by Means of Atmospheric-Pressure SDBD-Based Jet. Plasma Processes and Polymers 13 (2016), No. 8, pp. 823–833, 2016 ISSN: 1612-8869 [abstrakt]
 • Kramoliš D., Varady M., Bárta M.: Electron Acceleration in a Turbulent Current Sheet – Comparison of GCA and HARHA Methods. Central European Astrophysical Bulletin 40 (2016), pp. 69-77, 2016 ISSN: 1845-8319 [abstrakt]
 • Lavrentiev V., Stupakov A., Barchuk M., Lavrentieva I., Pokorný J., Vacik J., Čapková P., Dejneka A.: Phase evolution in mixture of cobalt and fullerene deposited from vapor. Carbon 103 (2016), pp. 425-435., 2016 ISSN: 0008-6223 [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Sofer Z., Šimek P., Sedmidubský D., Veselý M., Böttger R.: The structural and optical properties of metal ion-implanted GaN. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 371 (2016), pp. 254–257, 2016 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Macková A., Šmit Ž., Giuntini L.: Discovering new information from historical artefacts using electromagnetic radiation and charged particles as a probe. Europhysics News 47 (2016), No. 3, pp. 17-20, 2016 ISSN: 0531-7479 [abstrakt]
 • Malinský P., Hnatowicz V., Macková A. : Computer simulation of RBS spectra from samples with surface roughness. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B 371 (2016), pp. 101-105., 2016 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Maly J., Stanek O., Frolik J., Maly M., Ennen F., Appelhans D., Semeradtova A., Wrobel D., Stofik M., Knapova T., Kuchar M., Cervenkova Stastna L., Cermak J., Sebo P., Maly P.: Biocompatible Size-Defined Dendrimer–Albumin Binding Protein Hybrid Materials as a Versatile Platform for Biomedical Applications. Macromolecular Bioscience 16 (2016), No. 4, pp. 553–566, 2016 ISSN: 1616-5187 [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Cutroneo M., Slepička P., Matoušek, J. : Compositional, structural and optical changes of polyimide irradiated by heavy ions. Surface and Interface Analysis 48 (2016), No. 7, pp. 566-569, 2016 ISSN: 0142-2421 [abstrakt]
 • Mikšová. R., Macková A., Slepička P. : The stopping power and energy straggling of the energetic C and O ions in polyimide. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B 371 (2016), pp. 81-85, 2016 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Moore J.D., Barnes B.C., Izvekov S., Lísal M., Sellers M.S., Taylor D.E., Brennan J.K.: A coarse-grain force field for RDX: Density dependent and energy conserving. Journal of Chemical Physics 144 (2016), Issue 10, Article No. 104501, 2016 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moravec Z., Varady M., Kašparová J., Kramoliš D.: Hybrid simulations of chromospheric HXR flare sources. Astronomische Nachrichten 337 (2016), No. 10, pp. 1020 – 1023 , 2016 ISSN: 0004-6337 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I.: Thermodynamics of supersaturated steam: Molecular simulation results. The Journal of Chemical Physics 145 (2016), Issue 24, Article No. 244501, 2016 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Nakajima K., Nakanishi S., Chval Z., Lísal M., Kimura K.: Surface segregation in a binary mixture of ionic liquids: Comparison between highresolution RBS measurements and molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics 145 (2016), Article No. 184704, 2016 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Nakajima K., Nakanishi S., Lísal M., Kimura K.: Surface structure of imidazolium-based ionic liquids: Quantitative comparison between simulations and high-resolution RBS measurements. Journal of Chemical Physics 144 (2016), Issue 11, Article No. 114702, 2016 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Nezbeda I., Moučka F., Smith W.R.: Recent progress in molecular simulation of aqueous electrolytes: force fields, chemical potentials and solubility. Molecular Physics 114 (2016), Issue 11, pp. 1665-1690, 2016 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Posel Z., Posocco P., Lísal M., Fermeglia M., Pricl S.: Highly grafted polystyrene/polyvinylpyridine polymer gold nanoparticles in a good solvent: effects of chain length and composition. Soft Matter 12 (2016), Issue 15, pp. 3600-3611, 2016 ISSN: 1744-683X [abstrakt]
 • Procházka K., Šindelka K., Wang X., Limpouchová Z., Lísal M.: Self-assembly and co-assembly of block polyelectrolytes in aqueous solutions. Dissipative particle dynamics with explicit electrostatics. Molecular Physics 114 (2016), No.21, pp. 3077-3092, 2016 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Sellers M.S., Lísal M., Brennan J.K.: Free-energy calculations using classical molecular simulation: application to the determination of the melting point and chemical potential of a flexible RDX model. Physical Chemistry Chemical Physics 18 (2016), Issue 11, pp. 7841-7850, 2016 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Smith W.R., Moučka F., Nezbeda I.: Osmotic pressure of aqueous electrolyte solutions via molecular simulations of chemical potentials: Application to NaCl. Fluid Phase Equilibria 407 (2016), pp. 76–83, 2016 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Strašák T., Malý M., Müllerová M., Čermák J., Kormunda M., Čapková P., Matoušek J., Červenková Šťastná L., Rejnek J., Holubová J., Jandová V.,Čépe K.: Synthesis and characterization of carbosilane dendrimer–sodium montmorillonite clay nanocomposites. Experimental and theoretical studies. RSC Advances 6 (2016), No. 49, pp. 43356-43366 , 2016 ISSN: 2046-2069 [abstrakt]
 • Torrisi L., Cutroneo M., Mackova A., Lavrentiev V., Pfeifer M., Krousky E.: An unconventional ion implantation method for producing Au and Si nanostructures using intense laser-generated plasmas. Plasma Physics and Controlled Fusion 58 (2016), No. 2, Article No. 025011 (11pp), 2016 ISSN: 0741-3335 [abstrakt]
 • Vacas-Córdoba E., Maly M., de la Mata F.J., Gómez R., Pion M., Muñoz-Fernánde M.Á.: Antiviral mechanism of polyanionic carbosilane dendrimers against HIV-1. International Journal of Nanomedicine 11 (2016), pp. 1281, 2016 ISSN: 1178-2013 [abstrakt]
 • Vytykačová S., Švecová B., Nekvindová P., Špirková J., Macková A., Mikšová R., Bottger R.: The formation of silver metal nanoparticles by ion implantation in silicate glasses. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B 371 (2016), pp. 245-250., 2016 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Wang X., Lísal M., Procházka K., Limpouchová Z.: Computer Study of Chromatographic Separation Process: A Monte Carlo Study of H‑Shaped and Linear Homopolymers in Good Solvent. Macromolecules 49 (2016), Issue 3, pp. 1093−1102, 2016 ISSN: 0024-9297 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Heinzel P., Kašparová J., Varady M., Karlický M., Moravec Z.: Numerical RHD simulations of flaring chromosphere with Flarix. Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 320, pp. 233-238, 2016 ISSN: 1743-9213 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová E., Hejna D.: Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání. Scientia in educatione, roč. 7 (2016), č. 2, s. 2-17, 2016 ISSN: 1804-7106 [abstrakt]
 • Hejnová, E.: Realizace konstruktivistického přístupu ve výuce fyziky prostřednictvím úloh zadaných formou diskuze. Matematika-fyzika-informatika 25 (2016), No. 2, pp. 102-115, 2016 ISSN: 1210-1761 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Macková A.: Modifikace materiálů pro optiku, elektroniku a spintroniku iontovým svazkem – iontová implantace pomocí urychlovačů nebo laserem indukovaného plazmatu. LŠVT – Letní škola vakuové techniky 2016, Zpravodaj ČVS 24 (2016), No. 1, pp. 33-43, Praha: Česká vakuová společnost, 2016 ISSN: 1213-2705 [abstrakt]

Ostatní publikace:

 • Macková A. et. al.: NUCLEAR PHYSICS FOR CULTURAL HERITAGE A topical review by the Nuclear Physics Division of the European Physical Society, edited by Anna Macková, Douglas MacGregor, Faiçal Azaiez, Johan Nyberg , and Eli Piasetzky, EDP Science, 2016 ISBN: 978-2-7598-2091-7 [abstrakt]

2015

Články v mezinárodních časopisech:

 • Caminade A.-M., Fruchon S., Turrin C.-O., Poupot M., Ouali A., Maraval A., Garzoni M., Maly M., Furer V., Kovalenko V., Majoral J.-P., Pavan G.M., Poupot R.: The key role of the scaffold on the efficiency of dendrimer nanodrugs. Nature Communications 6 (2015), Article No. 7722, 2015 ISSN: 2041-1723 [abstrakt]
 • Capkova P., Cajka A., Kolska Z., Kormunda M., Pavlik J., Munzarova M., Dopita M., Rafaja D.: Phase composition and surface properties of nylon-6 nanofibers prepared by nanospider technology at various electrode distances. Journal of Polymer Research 22 (2015), Issue 6, Article No. 101, 2015 ISSN: 1022-9760 [abstrakt]
 • Cerdán L., Braborec J., Garcia-Moreno I., Costela A., Londesborough M.G.S.: A borane laser. Nature Communications 6 (2015), Article No. 5958, 2015 ISSN: 2041-1723 [abstrakt]
 • Chialvo A.A., Moucka F., Vlcek L., Nezbeda I.: Vapor–Liquid Equilibrium and Polarization Behavior of the GCP Water Model: Gaussian Charge-on-Spring versus Dipole Self-Consistent Field Approaches to Induced Polarization. The Journal of Physical Chemistry B 119 (2015), No. 15, pp. 5010-5019, 2015 ISSN: 1520-6106 [abstrakt]
 • Cutroneo M., Mackova A., Malinsky P., Matousek J., Torrisi L., Ullschmied J.: High-intensity laser for Ta and Ag implantation into different substrates for plasma diagnostics. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015), pp. 56–59, 2015 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Cutroneo M., Malinský P., Macková A., Matoušek J., Torrisi L., Slepička P., Ullschmied J. : Ta-ion implantation induced by a high-intensity laser for plasma diagnostics and target preparation. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B 365 (2016), pp. 384-388., 2015 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Gedam N., Neti N.R., Kormunda M., Subrt J., Bakardjieva S. : Novel Lead dioxide-Graphite-Polymer composite anode for electrochemical chlorine generation. Electrochimica Acta 169 (2015), pp. 109-116, 2015 ISSN: 0013-4686 [abstrakt]
 • Jankovský O., Sedmidubský D., Šimek P., Klimová K., Bouša D., Boothroyd C., Macková A., Sofer Z.: Separation of thorium ions from wolframite and scandium concentrates using graphene oxide. Physical Chemistry Chemical Physics 17 (2015), No. 38, pp. 25272-25277, 2015 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Jankovský O., Šimek P., Luxa J., Sedmidubský D., Tomandl I., Macková A., Mikšová R., Malinský P., Pumera M., Sofer Z.: Definitive Insight into the Graphite Oxide Reduction Mechanism by Deuterium Labeling. ChemPlusChem 80 (2015), No. 9, pp. 1399-1407, 2015 ISSN: 2192-6506 [abstrakt]
 • Jankovský O., Šimek P., Nováček M., Luxa J., Sedmidubský D., Pumera M., Macková A., Mikšová R., Sofer Z.: Use of deuterium labelling-evidence of graphene hydrogenation by reduction of graphite oxide using aluminium in sodium hydroxide. RSC Advances 5 (2015), No. 24, pp. 18733-18739, 2015 ISSN: 2046-2069 [abstrakt]
 • Janos P., Kuran P., Pilarova V., Trogl J., Stastny M., Pelant O., Henych J., Bakardjieva S., Zivotsky O., Kormunda M., Mazanec K., Skoumal M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/gamma-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chemical Engineering Journal 262 (2015), pp. 747-755, 2015 ISSN: 1385-8947 [abstrakt]
 • Jirsák J., Moučka F., Škvor J., Nezbeda I.: Aqueous electrolyte surfaces in strong electric fields: molecular insight into nanoscale jets and bridges. Molecular Physics 113 (2015), No. 8, pp. 848-853, 2015 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Lavrentiev V., Stupakov A., Pokorný J., Lavrentieva I., Vacik J., Dejneka A., Barchuk M., Čapková P.: Contrasting magnetism in dilute and supersaturated cobalt-fullerene mixture films. Journal of Physics D: Applied Physics 48 (2015), No. 33, Art. no. 335002, 2015 ISSN: 0022-3727 [abstrakt]
 • Maryško M., Hejtmánek J., Laguta V., Sofer Z., Sedmidubský D., Šimek P.,Veselý M. , Mikulics M., Buchal C., Macková A., Malínský P., Wilhelm R. A.: Ferromagnetic and paramagnetic magnetization of implanted GaN:Ho,Tb,Sm,Tm films. Journal of Applied Physics 117 (2015), Article No. 17B907, 2015 ISSN: 0021-8979 [abstrakt]
 • Mikšová R., Hnatowicz V., Macková A., Malinský P., Slepička P.: The stopping power and energy straggling of heavy ions in silicon nitride and polypropylene. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 354 (2015), pp. 205–209, 2015 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Malinský P., Slepička P., Švorčík V. : A study of the degradation of polymers irradiated by Cn+ and On+ 9.6 MeV heavy ions. Polymer Degradation and Stability 122 (2015), pp. 110-121, 2015 ISSN: 0141-3910 [abstrakt]
 • Moreno N., Perilla J.E., Colina C.M., Lísal M.: Mucin aggregation from a rod-like meso-scale model. Molecular Physics 113 (2015), Nos. 9–10, pp. 898–909, 2015 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Moucka F., Bratko D., Luzar A.: Salt and Water Uptake in Nanoconfinement under Applied Electric Field: An Open Ensemble Monte Carlo Study. The Journal of Physical Chemistry C 119 (2015), No. 35, pp. 20416-20425, 2015 ISSN: 1932-7447 [abstrakt]
 • Moucka F., Bratko D., Luzar A.: Electrolyte pore/solution partitioning by expanded grand canonical ensemble Monte Carlo simulation. The Journal of chemical physics 142 (2015), No. 12, Article No. 124705, 2015 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moucka F., Nezbeda I., Smith W.R.: Chemical Potentials, Activity Coefficients, and Solubility in Aqueous NaCl Solutions: Prediction by Polarizable Force Fields. Journal of Chemical Theory and Computation 11 (2015), No. 4, pp. 1756-1764, 2015 ISSN: 1549-9618 [abstrakt]
 • Nekvindová P., Macková A., Malinský P., Cajzl J., Švecová B., Oswald J., Wilhelm R. A.: Erbium-ion implantation into various crystallographic cuts of Al2O3. Instruments & Methods in Physics Research Section B 365 (2015), pp. 89-93, 2015 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Nekvindová P., Švecová B., Staněk S., Vytykačová S., Macková A., Malinský P., Machovič V., Špirková J. : The use of Raman spectroscopy for the monitoring of changes in the glass structure of the thin layers caused by ion implantation. Ceramics – Silikáty 59 (2015), No. 3, pp. 187-193., 2015 ISSN: 0862-5468 [abstrakt]
 • Nezbeda I., Jirsák J., Moučka F., Smith W.R.: Application of molecular simulations: Insight into liquid bridging and jetting phenomena. Condensed Matter Physics 18 (2015), No. 1, Article No. 13602, pp. 1-10, 2015 ISSN: 1607-324X [abstrakt]
 • Popok V.N., Hanif M., Mackova A., Mikšová R.: Structure and Plasmonic Properties of Thin PMMA Layers with Ion-Synthesized Ag Nanoparticles. Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics 53 (2015), pp. 664–672, 2015 ISSN: 1099-0488 [abstrakt]
 • Sánchez-Rodríguez J., Díaz L., Galán M., Maly M., Gómez R., de la Mata F. J., Jiménez J., Muñoz-Fernández., M. Á.: Anti-Human Immunodeficiency Virus Activity of Thiol-Ene Carbosilane Dendrimers and Their Potential Development as a Topical Microbicide. Journal of Biomedical Nanotechnology 11 (2015), No. 10, pp. 1783-1798, 2015 ISSN: 1550-7033 [abstrakt]
 • Sellers M.S., Lísal M., Brennan J.K.: Exponential-six potential scaling for the calculation of free energies in molecular simulations. Molecular Physics 113 (2015), No. 1, pp. 45–54, 2015 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Sofer Z., Jankovský O., Libánská A., Šimek P., Nováček M., Sedmidubský D., Macková A., Mikšová R., Pumera M.: Definitive proof of graphene hydrogenation by Clemmensen reduction: use of deuterium labeling. Nanoscale 7 (2015), No. 23, pp. 10535-10543., 2015 ISSN: 2040-3364 [abstrakt]
 • Sofer Z., Jankovský O., Šimek P., Sedmidubský D., Šturala J., Kosina J., Mikšová R., Macková A., Mikulics M., Pumera M.: Insight into the Mechanism of the Thermal Reduction of Graphite Oxide: Deuterium-Labeled Graphite Oxide Is the Key. ACS Nano 9 (2015), No. 5, pp. 5478–5485, 2015 ISSN: 1936-0851 [abstrakt]
 • Stengl V., Henych J., Bludska J., Ecorchard P., Kormunda M.: A green method of graphene preparation in an alkaline environment. Ultrasonics Sonochemistry 24 (2015), pp. 65-71, 2015 ISSN: 1350-4177 [abstrakt]
 • Svoboda M., Brennan J.K. , Lísal M.: Molecular dynamics simulation of carbon dioxide in single-walled carbon nanotubes in the presence of water: structure and diffusion studies. Molecular Physics 113 (2015), Nos. 9–10, pp. 1124–1136, 2015 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Svoboda M., Malijevský A., Lísal M.: Wetting properties of molecularly rough surfaces. Journal of Chemical Physics 143 (2015), Art. No. 104701, 2015 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Tsoncheva T., Ivanova R., Henych J., Dimitrov M., Kormunda M., Kovacheva D., Scotti N., Dal Santo V., Stengl V.: Effect of preparation procedure on the formation of nanostructured ceria-zirconia mixed oxide catalysts for ethyl acetate oxidation: Homogeneous precipitation with urea vs template-assisted hydrothermal synthesis. Applied Catalysis A-General 502 (2015), pp. 418-432, 2015 ISSN: 0926-860X [abstrakt]
 • Vlcek L., Uhlik F., Moucka F., Nezbeda I., Chialvo A.A.: Thermodynamics of Small Alkali Metal Halide Cluster Ions: Comparison of Classical Molecular Simulations with Experiment and Quantum Chemistry. The Journal of Physical Chemistry A 119 (2015), No. 3, pp. 488-500, 2015 ISSN: 1089-5639 [abstrakt]

2014

Články v mezinárodních časopisech:

 • Figueroa-Gerstenmaier S., Lísal M., Nezbeda I., Smith W.R., Trejos V.M.: Prediction of isoenthalps, Joule–Thomson Coefficients and Joule–Thomson inversion curves of refrigerants by molecular simulation. Fluid Phase Equilibria 375 (2014), pp. 143–151, 2014 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Fuentes-Paniagua E., Hernández-Ros J.M., Sánchez-Milla M., Camero M.A., Maly M., Pérez-Serrano J., Copa-Patiño J. L., Sánchez-Nieves J., Soliveri J., Gómez R. de la Mata F. J.: Carbosilane cationic dendrimers synthesized by thiol–ene click chemistry and their use as antibacterial agents. RSC Advances 4 (2014), Issue 3, pp. 1256-1265, 2014 ISSN: 2046-2069 [abstrakt]
 • Galán M., Rodríguez J.S., Jimenez J.L., Relloso M., Maly M., de la Mata J., Muñoz-Fernández M.Á., Gomez R.: Synthesis of new anionic carbosilane dendrimers via thiol–ene chemistry and their antiviral behaviour Organic & Biomolecular Chemistry 12 (2014), Issue 20, pp. 3222-3237, 2014 ISSN: 1477-0520 [abstrakt]
 • Hart E.K., Abbott L.J., Lísal M., Colina C.M.: Morphology and molecular bridging in comb- and star-shaped diblock copolymers. Journal of Chemical Physics 141 (2014), Issue 20, Article No. 204902, 2014 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Henych J., Štengl V., Kormunda M., Mattsson A., Österlund L.: Role of bismuth in nano-structured doped TiO2 photocatalyst prepared by environmentally benign soft synthesis. Journal of Materials Science 49 (2014), Issue 9, pp. 3560-3571 , 2014 ISSN: 0022-2461 [abstrakt]
 • Janos P., Kuran P., Kormunda M., Stengl V., Grygar T.M., Dosek M., Stastny M., Ederer J., Pilarova V., Vrtoch L.: Cerium dioxide as a new reactive sorbent for fast degradation of parathion methyl and some other organophosphates. Journal of Rare Earths 32 (2014), No. 4, pp. 360-370, 2014 ISSN: 1002-0721 [abstrakt]
 • Jirsák J., Moučka F., Nezbeda I.: Insight into Electrospinning via Molecular Simulations. Industrial & Engeneering Chemistry Research 53 (2014), Issue 19, pp. 8257–8264, 2014 ISSN: 0888-5885 [abstrakt]
 • Kuba P., Lorinčík J., Lísal M., Urbassek H.M.: Molecular dynamics simulations of Ar gas ejection from a ruptured subsurface bubble in Cu(100) induced by impact of 200 eV Ar atoms. Molecular Physics, 112 (2014), No. 15, pp. 2040–2045, 2014 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Larentzos J.P., Brennan J.K., Moore J.D., Lísal M., Mattson W.D.: Parallel implementation of isothermal and isoenergetic Dissipative Particle Dynamics using Shardlow-like splitting algorithms. Computer Physics Communications 185 (2014), pp. 1987–1998, 2014 ISSN: 0010-4655 [abstrakt]
 • Lísal M., Chval Z., Storch J., Izák P.: Towards molecular dynamics simulations of chiral room-temperature ionic liquids. Journal of Molecular Liquids 189 (2014), pp. 85–94, 2014 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Miksova R., Hnatowicz V., Khaibullin R.I., Slepicka P., Svorcik V.: Characterisation of PEEK, PET and PI implanted with 80 keV Fe+ ions to high fluencies. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 331 (2014), pp. 176-181, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Miksova R., Pupikova H., Khaibullin R.I., Slepicka P., Gombitová A., Kovacik L., Svorcik V., Matousek J.: Characterization of PEEK, PET and PI implanted with Mn ions and sub-sequently annealed. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 325 (2014), pp. 89-96, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Pupíková H., Nekvindová P., Cajzl J., Sofer Z., Wilhelm R.A., Kolitsch A., Oswald J.: The structural changes and optical properties of LiNbO3 after Er implantation using high ion fluencies. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 332 (2014), pp. 74-79, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Pupikova H., Nekvindova P., Cajzl J., Svecova B., Oswald J., Wilhelm R.A., Kolitsch A.: A comparison of the structural changes and optical properties of LiNbO3, Al2O3 and ZnO after Er+ ion implantation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 331 (2014), pp. 182-186, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Sofer Z., Šimek P., Sedmidubský D., Mikulics M., Wilhelm R.A.: A study of the structural and magnetic properties of ZnO implanted by Gd ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 332 (2014), pp. 80-84, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Malinský P., Hnatowicz V., Slepička P.: The stopping powers and energy straggling of heavy ions in polymer foils. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 331 (2014), pp. 42-47, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Posel Z., Limpouchová Z., Šindelka K., Lísal M., Procházka K.: Dissipative Particle Dynamics Study of the pH-Dependent Behavior of Poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) Diblock Copolymer in Aqueous Buffers. Macromolecules 47 (2014), pp. 2503−2514, 2014 ISSN: 0024-9297 [abstrakt]
 • Posel Z., Rousseau B., Lísal M.: Scaling behaviour of different polymer models in dissipative particle dynamics of unentangled melts. Molecular Simulation 40 (2014), No. 15, pp. 1274-1289, 2014 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Šindelka K.,Limpouchová Z., Lísal M., Procházka K.: Dissipative Particle Dynamics Study of Electrostatic Self-Assembly in Aqueous Mixtures of Copolymers Containing One Neutral Water- Soluble Block and One Either Positively or Negatively Charged Polyelectrolyte Block. Macromolecules 47 (2014), Issue 17, pp. 6121−6134, 2014 ISSN: 0024-9297 [abstrakt]
 • Slepička P., Juřík P., Malinský P., Macková A., Kasálková N.S., Švorčík V.: Biopolymer nanostructures induced by plasma irradiation and metal sputtering. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions With Materials and Atoms 332 (2014), pp. 7-10, 2014 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Sofer Z., Jankovský O.N., Šimek P., Klímová K., Macková A., Pumera M.: Uranium- and thorium-doped graphene for efficient oxygen and hydrogen peroxide reduction. ACS Nano 8 (2014), No. 7. pp. 7106-7114, 2014 ISSN: 1936-0851 [abstrakt]
 • Štengl V., Bakardjieva S., Bakardjiev M., Štíbr B., Kormunda M.: Carborane functionalized graphene oxide, a precursor for conductive self-assembled monolayers. Carbon 67 (2014), pp. 336–343, 2014 ISSN: 0008-6223 [abstrakt]
 • Štengl V., Henych J., Slušná M., Grygar T.M., Velická J., Kormunda M.: Improvement of Orange II Photobleaching by Moderate Ga3+ Doping of Titania and Detrimental Effect of Structural Disorder on Ga Overloading. Journal of Nanomaterials 2014 (2014), Article ID 468271, 11 pages, 2014 ISSN: 1687-4110 [abstrakt]
 • Štengl V., Henych J., Szatmáry L., Kormunda M.: Photocatalytic oxidation of butane by titania after reductive annealing. Journal of Materials Science 49 (2014), Issue 12, pp. 4161-4170 , 2014 ISSN: 0022-2461 [abstrakt]
 • Varady M., Karlický M., Moravec Z., Kašparová J.: Modifications of thick-target model: re-acceleration of electron beams by static and stochastic electric fields Astronomy & Astrophysics 563 (2014), A51, 15 pages, 2014 ISSN: 0004-6361 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Švarc R., Podolský J.: Relative Motions of Free Test Particles in Robinson-Trautman Spacetimes of Any Dimension. Spanish Relativity Meeting, ERE 2012; Guimaraes; Portugal; 3-7 September 2012. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 60 (2014), pp. 415-419, 2014 ISBN: 978-364240156-5 ISSN: 21941017 [abstrakt]

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Macková A., Pratt A. : Ion/Neutral Probe Techniques. In “Handbook of Spectroscopy”, Second, Enlarged Edition (eds G. Gauglitz and D. S. Moore), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2014 ISBN: 9783527321506 [abstrakt]

2013

Články v mezinárodních časopisech:

 • Cajzla J., Nekvindová P., Švecová B., Macková A., Malinský P., Oswald J., Vacík J., Špirková J.: Electric field-assisted erbium doping of LiNbO3 from melt. Scripta Materialia 68 (2013), Issue 9, pp. 739-742, 2013 ISSN: 1359-6462 [abstrakt]
 • Homola T., Matoušek J., Kormunda M., Wu L.Y.L., Černák: Plasma Treatment of Glass Surfaces Using Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Ambient Air. Plasma Chemistry and Plasma Processing 33 (2013), Issue 5, pp. 881–894, 2013 ISSN: 0272-4324 [abstrakt]
 • Hrach R., Novotný D., Hrubý V.: Study of initial stages of thin film growth by means of computer simulation and image analysis: Advanced atomistic modelling. Vacuum 90 (2013), pp. 121-128, 2013 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Janoš P., Kormunda M., Novák F., Životský O., Fuitová J., Pilařová V.: Multifunctional humate-based magnetic sorbent: Preparation, properties and sorption of Cu (II), phosphates and selected pesticides. Reactive & Functional Polymers 73 (2013), pp. 46–52, 2013 ISSN: 1381-5148 [abstrakt]
 • Janoš P., Kormunda M., Životský O., Pilařová V.: Composite Fe3O4/Humic Acid Magnetic Sorbent and its Sorption Ability for Chlorophenols and some other Aromatic Compounds. Separation Science and Technology 48 (2013), No. 13, pp. 2028-2035, 2013 ISSN: 0149-6395 [abstrakt]
 • Kulhánková L., Tokarský J., Ivánek L., Mach V., Peikertová P., Matějka V., Mamulová Kutláková K., Matoušek J., Čapková P.: Enhanced electrical conductivity of polyaniline films by postsynthetic DC high-voltage electrical field treatment. Synthetic Metals 179 (2013), pp. 116–121, 2013 ISSN: 0379-6779 [abstrakt]
 • Lísal M.: The liquid surface of chiral ionic liquids as seen from molecular dynamics simulations combined with intrinsic analysis. The Journal of Chemical Physics 139 (2013), Article No. 214701, 2013 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lísal M., Izák P.: Molecular dynamics simulations of n-hexane at 1-butyl-3- methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide interface. Journal of Chemical Physics 139 (2013), Article No. 014704, 2013 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lísal M., Předota M., Brennan J.K.: Molecular-level simulations of chemical reaction equilibrium and diffusion in slit and cylindrical nanopores: model dimerisation reactions. Molecular Simulation 39 (2013), No. 13, pp. 1103–1120, 2013 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Lorincik J., Sroubek Z., Kormunda M., Matousek J. : Kinetic electron emission from Cu induced by impact of slow Cs+ ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 315 (2013), pp. 287-290., 2013 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Machackova M., Tokarsky J., Capkova P.: A simple molecular modeling method for the characterization of polymeric drug carriers. European Journal of Pharmaceutical Sciences 48 (2013), No. 1-2, pp. 316-322, 2013 ISSN: 0928-0987 [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Miksova R., Khaibullin R.I., Valeev V.F., Svorcik V., Slepicka P., Slouf M.: The characterization of PEEK, PET and PI implanted with Co ions to high fluences. Applied Surface Science 275 (2013), pp. 311– 315, 2013 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Miksova R., Pupikova H., Khaibullin R.I., Valeev V.F., Svorcik V., Slepicka P.: Annealing of PEEK, PET and PI implanted with Co ions at high fluencies. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 307 (2013), pp. 598–602, 2013 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Sofer Z., Šimek P., Sedmidubsky D., Mikulics M., Wilhelm R.A. : A study of the structural properties of GaN implanted by various rare-earth ions. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 307 (2013), pp. 446–451, 2013 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • McCarthy J., Rasines Moreno B., Filippini D., Komber H., Maly M., Cernescu M., Brutschy B., Appelhans D., Rogers M.: Influence of Surface Groups on Poly(propylene imine) Dendrimers Anti-prion Activity. Biomacromolecules 14 (2013), No. 1, pp. 27−37 , 2013 ISSN: 1525-7797 [abstrakt]
 • Moravec Z., Varady M., Karlický M., Kašparová J.: Simulations of HXR Foot-point Source Sizes for Modified Thick-target Models. Central European Astrophysical Bulletin 37 (2013), pp. 535-540, 2013 ISSN: 1845-8319 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I.: Gibbs ensemble simulation on polarizable models: Vapor–liquid equilibrium in Baranyai–Kiss models of water. Fluid Phase Equilibria 360 (2013), pp. 472–476, 2013 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I., Smith W.R.: Molecular force fields for aqueous electrolytes: SPC/E-compatible charged LJ sphere models and their limitations. Journal of Chemical Physics 138 (2013) Issue 15, Article No. 154102, 2013 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I., Smith W.R.: Molecular simulation of aqueous electrolytes: Water chemical potential results and Gibbs-Duhem equation consistency tests. Journal of Chemical Physics 138 (2013), article No. 154102, 2013 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I., Smith W.R.: Computationally efficient Monte Carlo simulations for polarisable models: multi-particle move method for water and aqueous electrolytes. Molecular Simulation 39 (2013), No. 14-15, pp. 1125-1134, 2013 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I., Smith W.R.: Molecular Force Field Development for Aqueous Electrolytes: 1. Incorporating Appropriate Experimental Data and the Inadequacy of Simple Electrolyte Force Fields Based on Lennard-Jones and Point Charge Interactions with Lorentz–Berthelot Rules. J. Chem. Theory Comput. 9 (2013), No. 11, pp. 5076–5085, 2013 ISSN: 1549-9618 [abstrakt]
 • Podolský J., Švarc R.: Explicit algebraic classification of Kundt geometries in any dimension. Classical and Quantum Gravity 30 (2013), Issue 12, Article No. 125007, 2013 ISSN: 0264-9381 [abstrakt]
 • Podolský J., Švarc R.: Physical interpretation of Kundt spacetimes using geodesic deviation. Classical and Quantum Gravity 30 (2013). No. 20, article 205016, 2013 ISSN: 0264-9381 [abstrakt]
 • Posel Z., Posocco P., Fermeglia M., Lísal M., Pricl S.: Modeling hierarchically structured nanoparticle/diblock copolymer systems. Soft Matter 9 (2013), pp. 2936-2946, 2013 ISSN: 1744-683X [abstrakt]
 • Schaub A., Slepička P., Kašpárková I., Malinský P., Macková A., Švorčík V.: Gold nanolayer and nanocluster coatings induced by heat treatment and evaporation technique. Nanoscale Research Letters 8 (2013), Article No. 249 , 2013 ISSN: 1556-276X [abstrakt]
 • Štengl V., Bakardjieva S., Grygar T.M., Bludská J., Kormunda M.: TiO2-graphene oxide nanocomposite as advanced photocatalytic materials. Chemistry Central Journal 7 (2013), article 7:41, 2013 ISSN: 1752-153X [abstrakt]
 • Štengl V., Bakardjieva S., Henych J., Lang K., Kormunda M.: Blue and green luminescence of reduced graphene oxide quantum dots. Carbon 63 (2013), pp. 537–546, 2013 ISSN: 0008-6223 [abstrakt]
 • Strašák T., Jaroschik F., Malý M., Čermák J., Sýkora J., Fajgar R., KarbanJ., Harakat D.: Titanocene dichloride complexes bonded to carbosilane dendrimers via a spacer of variable length – Molecular dynamics calculations and catalysis of allylic coupling reactions. Inorganica Chimica Acta 409 (2014) Part A, pp. 137–146, 2013 ISSN: 0020-1693 [abstrakt]
 • Tokarsky J., Kulhankova L., Kutlakova K.M., Peikertova P., Svatuska J., Styskala V., Matejka V., Vasinek V., Capkova P,: Monitoring conductivity and optical homogeneity during the growth of polyaniline thin films. Thin Solid Films 537 (2013), pp. 58-64, 2013 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Tokarský J., Kulhánková L., Stýskala V., Mamulová Kutláková K., Neuwirthová L., Matějka V., Čapková P.: High electrical anisotropy in hydrochloric acid doped polyaniline/phyllosilicate nanocomposites: Effect of phyllosilicate matrix, synthesis pathway and pressure. Applied Clay Science 80–81 (2013), pp. 126–132, 2013 ISSN: 0169-1317 [abstrakt]
 • Tokarský J., Mamulová Kutláková K., Neuwirthová L., Kulhánková L., Stýskala V., Matějka V., Čapková P.: Texture and Electrical Conductivity of Pellets Pressed from PANI and PANI/Montmorillonite Intercalate. Acta Geodynamica et Geomaterialia 10 (2013), No. 3 (171), pp. 371–377, 2013 ISSN: 1214-9705 [abstrakt]
 • Tokarsky J., Matejka V., Neuwirthova L., Vontorova J., Kutlakova K.M., Kukutschova J., Capkova P. : A low-cost photoactive composite quartz sand/TiO2. Chemical Engeneering Journal 222 (2013), pp. 488-497, 2013 ISSN: 1385-8947 [abstrakt]
 • Varady M., Moravec Z., Karlický M., Kašparová J.: Observational consequences of the local re-acceleration thick-target model. Journal of Physics: Conference Series 440 (2013), article No. 012013, 2013 ISSN: 1742-6588 [abstrakt]

2012

Články v mezinárodních časopisech:

 • Chonco L., Pion M., Vacas E., Rasines B., Maly M., Serramía M.J., López-Fernández L., De la Mata J., Alvarez S., Gómez R., Muñoz-Fernández M.A.: Carbosilane dendrimer nanotechnology outlines of the broad HIV blocker profile. Journal of Controlled Release 161 (2012), Issue 3, pp. 949–958, 2012 ISSN: 0168-3659 [abstrakt]
 • Homola T., Matoušek J., Hergelová B., Kormunda M., Wu L.Y.L., Černák M.: Activation of poly(methyl methacrylate) surfaces by atmospheric pressure plasma. Polymer Degradation and Stability 97 (2012), No. 6, pp. 886-892, 2012 ISSN: 0141-3910 [abstrakt]
 • Homola T., Matoušek J., Medvecká V., Zahoranová A., Kormunda M., Kováčik D., Černák M.: Atmospheric pressure diffuse plasma in ambient air for ITO surface cleaning. Applied Surface Science 258 (2012), No. 18, pp. 7135–7139, 2012 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Homola T., Matoušsek J., Hergelová B., Kormunda M., Wu L.Y.L., Černák M.: Activation of poly(ethylene terephthalate) surfaces by atmospheric pressure plasma. Polymer Degradation and Stability 97 (2012), Issue 11, pp. 2249–2254, 2012 ISSN: 0141-3910 [abstrakt]
 • Hrach R., Novotný D., Hrubý V.: Study of initial stages of thin film growth by means of atomistic computer simulation and image analysis. Vacuum 86 (2012), No. 9, pp.1223-1227, 2012 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Kormunda M., Homola T., Matousek J., Kovacik D., Cernak M., Pavlik J.: Surface analysis of poly(ethylene naphthalate) (PEN) films treated at atmospheric pressure using diffuse coplanar surface barrier discharge in air and in nitrogen. Polymer Degradation and Stability 97 (2012), No. 4, pp. 547-553, 2012 ISSN: 0141-3910 [abstrakt]
 • Krejčí J., Nezbeda I.: The critical temperature and properties of real gas from low order perturbed virial expansions. Fluid Phase Equilibria 314 (2012), No. 1-2, pp. 156–160, 2012 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Lísal M., Posel Z., Izák P.: Air–liquid interfaces of imidazolium-based [TF2N-] ionic liquids: insight from molecular dynamics simulations. Physical Chemistry Chemical Physics 14 (2012), No. 15, pp. 5164–5177, 2012 ISSN: 1463-9076 [abstrakt]
 • Malinsky P., Mackova A., Hnatowicz V., Khaibullin R.I., Valeev V.F., Slepicka P., Svorcik V., Slouf M., Perina V.: Properties of polyimide, polyetheretherketone and polyethyleneterephthalate implanted by Ni ions to high fluences. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 272 (2012), pp. 396-399, 2012 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Maly J., Pedziwiatr-Werbicka E., Maly M., Semeradtova A., Appelhans D., Danani A., Zaborski M., Klajnert B., Bryszewska M.: Highly Organized Self-Assembled Dendriplexes Based on Poly(propylene imine) Glycodendrimer and Anti-HIV Oligodeoxynucleotides. Current Medicinal Chemistry 19 (2012), Issue 27, pp. 4708-4719, 2012 ISSN: 0929-8673 [abstrakt]
 • Moučka F., Lísal M., Smith W.R.: Molecular Simulation of Aqueous Electrolyte Solubility. 3. Alkali- Halide Salts and Their Mixtures in Water and in Hydrochloric Acid. Journal of Physical Chemistry B 116 (2012), No. 18, pp. 5468−5478, 2012 ISSN: 1520-6106 [abstrakt]
 • Nekvindova P., Svecova B., Cajzl J., Mackova A., Malinsky P., Oswald J., Kolistsch A., Spirkova J. : Erbium ion implantation into different crystallographic cuts of lithium niobate. Optical Materials 34 (2012), No. 4, pp. 652-659, 2012 ISSN: 0925-3467 [abstrakt]
 • Pedziwiatr-Werbicka E., Shcharbin D., Maly J., Maly M., Zaborski, M.; Gabara, B.; Ortega, P.; de la Mata, F. J.; mez, R.; Mu; oz-Fernandez, M. A.; Klajnert, B.; Bryszewska, M.: Carbosilane Dendrimers are a Non-Viral Delivery System for Antisense Oligonucleotides: Characterization of Dendriplexes. Journal of Biomedical Nanotechnology 8 (2012), No. 1, pp. 57-73, 2012 ISSN: 1550-7033 [abstrakt]
 • Rasines B., Sánchez-Nieves J., Maiolo M., Maly M., Chonco L., Jiménez J.L., Muñoz-Fernández M.Á., de la Mata F. J., Gómez R.: Synthesis, structure and molecular modelling of anionic carbosilane dendrimers. Dalton Transactions 41 (2012), pp. 12733 -12748 , 2012 ISSN: 1477-9226 [abstrakt]
 • Sirk T.W., Slizoberg Y.R., Brennan J.K., Lisal M., Andzelm J.W.: An enhanced entangled polymer model for dissipative particle dynamics. Journal of Chemical Physics 136 (2012), Issue 13, Article No. 134903, 2012 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Slepicka P., Jurik P., Kolska Z., Malinsky P., Mackova A., Michaljanicova I., Svorcik V. : A novel method for biopolymer surface nanostructuring by platinum deposition and subsequent thermal annealing. Nanoscale Research Letters 7 (2012), Article No. 671 , 2012 ISSN: 1931-7573 [abstrakt]
 • Sofer Z., Sedmidubsky D., Huber S., Hejtmanek J., Mackova A., Fiala R. : Mn doped GaN thin films and nanoparticles. International Journal of Nanotechnology 9 (2012), Issue: 8-9, pp. 809-824, 2012 ISSN: 1475-7435 [abstrakt]
 • Stengl V., Grygar T.M., Henych J., Kormunda M.: Hydrogen peroxide route to Sn-doped titania photocatalysts. Chemistry Central Journal 6 (2012), p.113, 2012 ISSN: 1752-153X [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Varady M., Karlický M., Moravec Z., Kašparová J.: Influence of Static and Stochastic Electric Fields on Electron Beams Bombarding the Chromosphere. The Fifth Hinode Science Meeting “Explore the active Sun”, ASP Conference Series Vol. 456 (2012), pp. 203-206, 2012 ISBN: 978-1-58381-794-0 [abstrakt]
 • Varady M., Kašparová J., Moravec Z., Karlický M., Heinzel, P.: Formation of Balmer Lines in Impulsively Heated Flare Atmosphere by Neutral Beams. ASP Conference Series Vol. 454 (2012), The 3rd Hinode Science Meeting, pp. 341-344, 2012 ISBN: 978-1-58381-790-2 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Králík J.: K hmotnosti pohybujících se těles aneb neodhazujme diamanty. Československý časopis pro fyziku 62 (2012), pp. 358-366, 2012 ISSN: 0009-0700 [abstrakt]

2011

Články v mezinárodních časopisech:

 • Achkeev A.A., Khaibullin R.I., Tagirov L.R., Mackova A., Hnatowicz V., Cherkashin N.: Specific features of depth distribution profiles of implanted cobalt ions in rutile TiO(2). Physics of the Solid State 53 (2011), No. 3, pp. 543-553, 2011 ISSN: 1063-7834 [abstrakt]
 • Bárta M., Büchner J., Karlický M., Skála J.: Spontaneous Current-layer Fragmentation and Cascading Reconnection in Solar Flares. I. Model and Analysis. Astriphysical Journal 737 (2011) Issue 1, Article No. 24, 2011 ISSN: 0004-637X [abstrakt]
 • Beck U., Hertwig A., Kormunda M., Krause A., Krüger H., Lohse V., Nookea A., Pavlik J., Steinbach J.: SPR enhanced ellipsometric gas monitoring on thin iron doped tin oxide layers. Sensors and Actuators B 160 (2011) pp. 609– 615, 2011 ISSN: 0925-4005 [abstrakt]
 • Cerny P., Novak S., Hrach R., Hrachova, V.: Computational study of sheath structure in chemically active plasmas. The European Physical Journal – Applied Physics 56 (2011), 24006, 2011 ISSN: 1286-0042 [abstrakt]
 • Deferme W., Mackova A., Haenen K., Nesladek M.: Surface states and photo-induced charge transfer on oxygen-terminated chemical vapor deposition diamond. Journal of Applied Physics 109 (2011) No. 6, Article No. 063701, 2011 ISSN: 0021-8979 [abstrakt]
 • Drabik M., Choukourov A., Artemenko A., Matousek J., Polonskyi O., Solar P., Pesicka J., Lorincik J., Slavinska D., Biederman H.: Aging of nanocluster Ti/TiO(x) films prepared by means of gas aggregation cluster source. Surface & Coatings Technology 205 (2011) Supplement 2, pp. S48-S52, 2011 ISSN: 0257-8972 [abstrakt]
 • Kolafa J., Lísal M.: Time-Reversible Velocity Predictors for Verlet Integration with Velocity-Dependent Right-Hand Side. Journal of Chemical Theory and Computation 7 (2011), pp. 3596–3607, 2011 ISSN: 1549-9618 [abstrakt]
 • Kormunda M., Pavlík J.: A single target RF magnetron co-sputtered iron doped tin oxide films with pillars. Vacuum 85 (2011), No. 9, pp. 871-874 , 2011 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Krejčí J., Nezbeda I., Melnyk R., Trokhymchuk A.: Virial coefficients and vapor-liquid equilibria of the EXP6 and 2-Yukawa fluids. Condensed Matter Physics 14 (2011), Issue 2, Article No. 23004, 2011 ISSN: 1607-324X [abstrakt]
 • Krejčí J., Nezbeda I., Melnyk R., Trokhymchuk A.: Mean-spherical approximation for the Lennard-Jones-like two Yukawa model: Comparison against Monte Carlo data. Condensed Matter Physics 14 (2011), Issue 3, Article No. 33005, 2011 ISSN: 1607-324X [abstrakt]
 • Lorincik J., Klouc̆ek V., Negyesi M., Kabátová J., Novotný L., Vrtilkova V.: SIMS and thermal evolution analysis of oxygen in Zr-1%Nb alloy after high-temperature transitions. Surface and Interface Analysis 43 (2011), No. 1-2, pp. 618–620, 2011 ISSN: 0142-2421 [abstrakt]
 • Matousek J., Hrach R., Svec M., Pavlik J., Novak S., Kovacik, L.: Experimental and computational study of morphological and electrical properties of tin/plasma polymer nanocomposites. Surface & Coatings Technology 205 (2011), Supplement 2, pp. S63-S66, 2011 ISSN: 0257-8972 [abstrakt]
 • Merkel O.M., Zheng M.Y., Mintzer M.A., Pavan G.M., Librizzi D., Maly M., Hoffken H., Danani A., Simanek E.E., Kissel T.: Molecular modeling and in vivo imaging can identify successful flexible triazine dendrimer-based siRNA delivery systems. Journal of Controlled Release 153 (2011), No. 1, pp. 23-33, 2011 ISSN: 0168-3659 [abstrakt]
 • Moučka F., Lísal M., Škvor J., Jirsák J., Nezbeda I., Smith W.R.: Molecular Simulation of Aqueous Electrolyte Solubility. 2. Osmotic Ensemble Monte Carlo Methodology for Free Energy and Solubility Calculations and Application to NaCl. The Journal of Physical Chemistry B 115 (2011), pp. 7849–7861, 2011 ISSN: 1520-6106 [abstrakt]
 • Moucka F., Nezbeda I.: Water–methanol mixtures with non-Lorentz–Berthelot combining rules: A feasibility study. Journal of Molecular Liquids 159 (2011), No. 1, pp. 47-51, 2011 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Novak S., Hrach R., Svec M.: Relationship between electrical and morphological properties of nanocomposites. Thin Solid Films 519 (2011), No. 12, pp. 4012-4017, 2011 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Novak S., Hrach R., Svec M.: Growth and morphological properties of thin composite films. Vacuum 85 (2011), No. 12, pp. 1096-1097, 2011 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Patterson K., Lisal M., Colina C.M.: Adsorption behavior of model proteins on surfaces. Fluid Phase Equilibria 302 (2011), No. 1-2, pp. 48–54, 2011 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Popescu L.M., Piticescu R.M., Rusti C.F., Maly M., Danani A., Kintzios S., Grinan M.T.V. : Preparation and characterization of new hybrid nanostructured thin films for biosensors design. Materials Letters 65 (2011), No. 13, pp. 2032-2035, 2011 ISSN: 0167-577X [abstrakt]
 • Skála J., Bárta M., Varady M.: MHD modelling of multi-scale magnetic reconnection using the Finite Element Method. Central European Astrophysical Bulletin 35 (2011), pp. 195-204, 2011 ISSN: 1845-8319 [abstrakt]
 • Sofer Z., Sedmidubsky D., Moram M., Mackova A., Marysko M., Hejtmanek J., Buchal C., Hardtdegen H., Vaclavu M., Perina V.,Groetzschel R., Mikulics M. : Magnetism in GaN layers implanted by La, Gd, Dy and Lu. Thin Solid Films 519 , No. 18, pp. 6120-6125, 2011 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Stepanov B., Ren J., Wagner T., Lorincik J., Frumar M., Churbanov M.: Solid-State Field-Assisted Ag Diffusion in Ge-Ga-Sb-S Glasses. Journal of the American Ceramic Society 94 (2011), No. 6, pp. 1756-1760, 2011 ISSN: 0002-7820 [abstrakt]
 • Stepanov B., Ren J., Wagner T., Lorincik J., Frumar M., Churbanov M., Chigirinsky Y.: Solid State Field-Assisted Diffusion of Copper in Multi-Component Tellurite Glass. Journal of the American Ceramic Society 94 (2011), No. 7, pp. 1986-1988, 2011 ISSN: 0002-7820 [abstrakt]
 • Stepanov B., Ren J., Wagner T., Lorincik J., Frumar M., Churbanov M., Chigirinsky Y.: Solid state field-assisted diffusion of silver in multi-component tellurite glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) No. 15, pp. 3022-3026, 2011 ISSN: 0022-3093 [abstrakt]
 • Svec M., Novak S., Hrach R., Maslo D.: Modelling of metal/dielectric composite films – From sphere to columnar inclusions. Thin Solid Films 519 (2011), No. 12, pp. 4022-4024, 2011 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hejnová E., Kolářová R.: Interaktivní materiály pro fyziku na ZŠ. In Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore. Ed. Ján Ondruška. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitře, 2011 ISBN: 978-80-8094-988-4
 • Malinský P., Macková A., Nekvindová P., Švecová B., Kormunda M., Kolitsch A.: The Characterisation of Silicate Glasses Implanted with Ag+ Ions. Applications of Nuclear Techniques: Eleventh International Conference, AIP Conference Proceedings 1412 (2011), pp. 327-334, 2011 ISBN: 978-0-7354-0986-6 [abstrakt]
 • Mikšová R., Macková A., Hnatowicz V.: The Energy Loss of Li and C Ions with MeV Energies in the Polycarbonate and Polypropylene. Applications of Nuclear Techniques: Eleventh International Conference, AIP Conference Proceedings 1412 (2011), pp. 113-120, 2011 ISBN: 978-0-7354-0986-6 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová E.: Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost. Sciencia in educatione. 2011, roč. 2, č. 2, s. 77-90, 2011 ISSN: 1804-7106

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hejnová E., Kolářová R.: Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků pomocí interaktivní tabule. In Moderní trendy v přípravě učitelů 5. Sborník. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 73-77. (CD bez ISBN), 2011

Učebnice a skripta:

 • Hejnová E. a kol.: Vlastnosti látek a těles. (CD). 1. vyd. Praha: Prometheus, 2011 ISBN: 978-80-7196-413-1

2010

Články v mezinárodních časopisech:

 • Jirsak J., Nezbeda I.: A note on scenarios of metastable water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 75 (2010), No. 5, pp. 593-605, 2010 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Kormunda M., Pavlík J.: PET surface modification by 0.2 keV and 2.5 keV Argon ions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 12 (2010), No. 1, 012007, 2010 ISSN: 1757-8981 [abstrakt]
 • Kormunda M., Pavlík J.: Characterization of oxygen and argon ion flux interaction with PET surfaces by in-situ XPS and ex-situ FTIR. Polymer Degradation and Stability 95 (2010) pp. 1783-1788, 2010 ISSN: 0141-3910 [abstrakt]
 • Kormunda M., Pavlik J., Mackova A., Malinsky P.: Characterization of off-axis single target RF magnetron co-sputtered iron doped tin oxide films. Surface & Coatings Technology 205 (2010). pp. S120-S124, 2010 ISSN: 0257-8972 [abstrakt]
 • Krejci J., Nezbeda I., Melnyk R., Trokhymchuk A. : EXP6 fluids at extreme conditions modeled by two-Yukawa potentials. Journal of Chemical Physics 133 (2010), Issue 9, Art. No. 094503, 2010 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Svecova B., Nekvindova P., Grotzschel R.: Study of Er(+) ion-implanted lithium niobate structure after an annealing procedure by RBS and RBS/channelling. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 268 (2010) No. 11-12, pp. 2042-2045, 2010 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Melnyk R., Orea P., Nezbeda I., Trokhymchuk A.: Liquid/vapor coexistence and surface tension of the Sutherland fluid with a variable range of interaction: Computer simulation and perturbation theory studies. Journal of Chemical Physics 132 (2010), Issue 13, Art. No. 134504 , 2010 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moucka F., Nezbeda I.: The multi-particle sampling method in Monte Carlo simulations on fluids and its efficient implementations. Molecular Simulation 36 (2010), No. 7-8, pp. 526-534 Sp. Iss. SI 2010, 2010 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R., Svec M., Hrachova V.: Electrical properties of nanocomposites near percolation threshold – dynamics. Thin Solid Films 518 (2010), No. 16, pp. 4537-4541, 2010 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Pavan G.M., Posocco P., Tagliabue A., Maly M., Malek A., Danani A., Ragg E., Catapano C.V., Pricl S.: PAMAM Dendrimers for siRNA Delivery: Computational and Experimental Insights. Chemistry – A European Journal 16 (2010), No. 26, pp. 7781-7795, 2010 ISSN: 0947-6539 [abstrakt]
 • Petrus P., Lísal M., Brennan J. K.: Self-Assembly of Lamellar- and Cylinder-Forming Diblock Copolymers in Planar Slits: Insight from Dissipative Particle Dynamics Simulations. Langmuir 26 (2010), No. 18, pp. 14680–14693, 2010 ISSN: 0743-7463 [abstrakt]
 • Petrus P., Lísal M., Brennan J.K.: Self-Assembly of Symmetric Diblock Copolymers in Planar Slits with and without Nanopatterns: Insight from Dissipative Particle Dynamics Simulations. Langmuir 26 (2010), No. 5, pp. 3695-3709, 2010 ISSN: 0743-7463 [abstrakt]
 • Posocco P., Posel Z., Fermeglia M., Lísal M., Pricl S: A molecular simulation approach to the prediction of the morphology of self-assembled nanoparticles in diblock copolymers. Journal of Materials Chemistry 20 (2010), pp. 10511–10520, 2010 ISSN: 0959-9428 [abstrakt]
 • Predota M., Nezbeda I., Parez S.: Coarse-grained potential for interaction with a spherical colloidal particle and planar wall. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 75 (2010) No. 5, pp. 527-545, 2010 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Siperstein F.R., Lísal M., Brennan J.K.: A molecular simulation study of adsorption of nitrogen and methane in titanium silicate (ETS-4). Collection of Czechoslovak Chemical Communications 75 (2010), No. 2, pp. 145–164, 2010 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Smith W.R., Francova M., Kowalski M., Nezbeda I.: Refrigeration cycle design for refrigerant mixtures by molecular simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 75 (2010), No. 4, pp. 383-391, 2010 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Švec M., Novák S., Hrach R., Máslo D.: Metal/dielectric composite films — particle shapes and transport properties. Thin Solid Films 518 (2010), No. 16, pp. 4590-4592, 2010 ISSN: 0040-6090 [abstrakt]
 • Svecova B., Nekvindova P., Mackova A., Malinsky P., Kolitsch A., Machovic V., Stara S., Mika M., Spirkova J.: Study of Cu(+), Ag(+) and Au(+) ion implantation into silicate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 356 (2010) No. 44-49, pp. 2468-2472, 2010 ISSN: 0022-3093 [abstrakt]
 • Varady M., Kasparova J., Moravec Z., Heinzel P., Karlicky M.: Modeling of Solar Flare Plasma and Its Radiation. IEEE Transactions on Plasma Science 38 (2010), No. 9, pp. 2249-2253 , 2010 ISSN: 0093-3813 [abstrakt]
 • Vasina A., Slepicka P., Svorcikova J., Sajdl P., Mackova A., Svorcik V.: Gold Nanolayers on Plasma-Treated Polypropylene. Journal of Adhesion Science and Technology 24 (2010) No. 4, pp. 731-742, 2010 ISSN: 0169-4243 [abstrakt]
 • Williams P., Franzreb K., Sobers R.C., Lorincik J.: On the effect of oxygen flooding on the detection of noble gas ions in a SIMS instrument. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B: Beam Interactions with Materials and Atoms 258 (2010), No. 17-18, pp. 2758-2765, 2010 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Zdansky K., Zavadil J., Kacerovsky P., Lorincik J., Fojtik A.: Deposition of Pd Nanoparticles on InP by Electrophoresis: Dependence on Electrode Polarity. IEEE Transactions on Nanotechnology 9 (2010), No. 3, pp. 355-360   , 2010 ISSN: 1536-125X [abstrakt]
 • Zeipl R., Walachova J., Lorincik J., Leshkov S., Josiekova M., Jelinek M., Kocourek T., Jurek K., Navratil J., Benes L., Plechacek T.: Properties of thin N-type Yb0.14Co4Sb12 and P-type Ce0.09Fe0.67Co3.33Sb12 skutterudite layers prepared by laser ablation. Journal of Vacuum Science and Technology A 28 (2010) No. 4, pp. 523-527, 2010 ISSN: 0734-2101 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová E., Kolářová R.: Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole. Matematika-fyzika-informatika, únor 2010, roč. 19, č. 6, s. 341-347, 2010 ISSN: 1210-1761

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Chennamsetty N., Bock H., Lísal M., Brennan J.K.: An Introduction to Coarse-Graining Approaches: Linking Atomistic and Mesoscales. In Process Systems Engineering: Vol. 6 Molecular Systems Engineering, edited by Claire Adjiman and Amparo Galindo, WILEY-VCH, Weinheim, pp. 43-84, 2010 ISBN: 978-3-527-31695-3 [abstrakt]

2009

Články v mezinárodních časopisech:

 • Černý P., Novák S., Hrach R.: Dynamics of Plasma-Surface Interactions in Chemically Active Plasma. Vacuum 84 (2009), No. 1, pp. 97-100, 2009 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Fišer J., Franzreb K., Lorinčík J., Williams P.: Oxygen-containing diatomic dications in the gas phase. European Journal of Mass Spectrometry 15 (2009), No. 2, pp. 315-324, 2009 ISSN: 1469-0667 [abstrakt]
 • Kašparová J., Heinzel P., Karlický M., Moravec Z., Varady M.: Far-IR and Radio Thermal Continua in Solar Flares. The Central European Astrophysical Bulletin 33 (2009), pp. 309-315, 2009 ISSN: 1845-8319 [abstrakt]
 • Kašparová J., Varady M., Heinzel P., Karlický M., Moravec Z.: Response of optical hydrogen lines to beam heating. I. Electron beams. Astronomy & Astrophysics 499 (2009), No. 3, pp. 923-934, 2009 ISSN: 0004-6361 [abstrakt]
 • Lísal M., Brennan J. K., Smith W.R.: Mesoscale simulation of polymer reaction equilibrium: Combining dissipative particle dynamics with reaction ensemble Monte Carlo. II. Supramolecular diblock copolymers. Journal of Chemical Physics 130 (2009), Issue 10, Article No. 104902 (15 pages), 2009 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lorincik J., Sroubek Z., Brunmayr M., Kowarik G., Aumayr F.: Kinetic electron emission due to perpendicular impact of carbon ions on tungsten surfaces. Applied Surface Science 255 (2009), No. 12, pp. 6303–6307, 2009 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Mackova A., Bocan J., Khaibullin R.I., Valeev V.F., Slepicka P., Sajdl P., Svorcik V.: Characterisation of Ni+ implanted PEEK, PET and PI. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009), No. 8-9, pp. 1549–1552, 2009 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Malievský A., Lísal M.: Density functional study of chemical reaction equilibrium for dimerization reactions in slit and cylindrical nanopores. Journal of Chemical Physics 130 (2009), Issue 16, Article No. 164713 (12 pages), 2009 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Malinský P., Macková A., Bočan J., Švecová B., Nekvindová P.: Au implantation into various types of silicate glasses. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009), No. 8-9, pp. 1575–1578, 2009 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Melnyk R., Nezbeda I., Henderson D., Trokhymchuk A.: On the role of the reference system in perturbation theory: An augmented van der Waals theory of simple fluids. Fluid Phase Equilibria 279 (2009), No. 1, pp. 1-10, 2009 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I.: Partial molar volume of methanol in water: Effect of polarizability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 74 (2008), No. 4, pp. 559-563, 2009 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Moučka F., Nezbeda I.: Multi-particle sampling in Monte Carlo simulations on fluids: efficiency and extended implementations. Molecular Simulation 35 (2009), No. 8, pp. 660-672, 2009 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R.: Morphological study of metal/dielectric composite films with various spatial distributions of metal particles. Vacuum 84 (2009), No. 1, pp. 174-178 , 2009 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Novotný D., Hrach R.: Advanced image analysis and its application in thin film physics. Vacuum 84 (2009), No. 1, pp. 266-269, 2009 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Popok V.N., Jensen J., Vučković S., Mackova A. and Trautmann C.: Formation of surface nanostructures on rutile (TiO2): comparative study of low-energy cluster ion and high-energy monoatomic ion impact. Journal of Physics D: Applied Physics 42 (2009), Article No. 205303 (6pp), 2009 ISSN: 0022-3727 [abstrakt]
 • Posel Z., Lísal M., Brennan J. K.: Interplay between Microscopic and Macroscopic Phase Separations in Ternary Polymer Melts: Insight from Mesoscale Modelling. Fluid Phase Equilibria 283 (2009), No. 1-2, pp. 38-48, 2009 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Rouha M., Nezbeda I.: Non-Lorentz-Berthelot Lennard-Jones mixtures: A systematic study. Fluid Phase Equilibria 277 (2009), No. 1, pp. 42-48, 2009 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Rouha M., Nezbeda I.: Fluids of pseudo-hard bodies: From simulations to equations of state. Fluid Phase Equilibria 278 (2009), No. 1-2, pp. 15-19, 2009 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Škvor J., Nezbeda I.: Percolation threshold parameters of fluids. Physical Review E 79 (2009), Issue 4, Article No. 041141, 2009 ISSN: 1539-3755 [abstrakt]
 • Štofik M., Strýhal Z., Malý J.: Dendrimer encapsulated silver nanoparticles as novel electrochemical labels for sensitive immunosensors. Biosensors and Bioelectronics 24  (2009), No. 7, pp. 1918-1923, 2009 ISSN: 0956-5663 [abstrakt]
 • Svecova B., Nekvindova P., Mackova A., Oswald J., Vacik J., Grötzschel R., Spirkova J.: Er+ medium energy ion implantation into lithium niobate. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009), No. 8-9, pp. 1332–1335, 2009 ISSN: 0168-583X [abstrakt]
 • Švorčík V., Hubáček T., Slepička P., Siegela J., Kolská Z., Bláhová O., Macková A., Hnatowicz V.: Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE. Carbon 47 (2009), No. 7, pp. 1770–1778, 2009 ISSN: 0008-6223 [abstrakt]
 • Švorčík V., Kasálková N., Slepička P., Záruba K., Král V., Bačáková B., Pařízek M., Lisá V., Ruml T., Gbelcová H., Rimpelová S., Macková A.: Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009), No. 11, pp. 1904–1910, 2009 ISSN: 0168-583X [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hejnová E., Kolářová R.: Jak učit fyziku na základní škole s interaktivní tabulí. In Moderní trendy v přípravě učitelů 4. Sborník. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 107-110, 2009 ISBN: 978-80-7043-785-8
 • Hejnová E., Kolářová R.: Jak lze využít interaktivní tabuli ve výuce fyziky. In Jak učím fyziku?. (CD). Ed. Robert Seifert. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009 ISBN: 978-80-7015-005-4

Učebnice a skripta:

 • Hejnová E. a kol.: Měření fyzikálních veličin. CD, 1. vyd. Praha: Prometheus, 2009 ISBN: 978-80-7196-380-6

Ostatní publikace:

 • Hejnová E.: Aktuální otázky didaktiky fyziky. In Aktuální problémy vybraných oborových didaktik. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 163-186, 2009 ISBN: 978-80-7414-169-0
 • Hejnová E.: Jak lze využít interaktivní tabuli ve výuce fyziky. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 13- 20, 2009 ISBN: 978-80-7414-224-6

2008

Články v mezinárodních časopisech:

 • Černý P., Novák S., Hrach R., Bruna P.: Study of Sheath Dynamics in Multicomponent Plasma. Contributions to Plasma Physics 48 (2008), No. 5-7, pp. 1-6, 2008 ISSN: 0863-1042 [abstrakt]
 • Fermeglia M., Malý M., Posocco P., Pricl S.: Multiscale molecular modeling of hybrid organic-inorganic nanocomposites of type I and II. Advances in Science and Technology 54  (2008), pp. 265-269, 2008 ISSN: 1662-0356 [abstrakt]
 • Kolafa J., Moučka F., Nezbeda I.: Handling electrostatic interactions in molecular simulations: A systematic study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 73 (2008), No. 4, pp. 481-506, 2008 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Lísal M., Cosoli P., Smith W.R., Jain S.K., Gubbins K.E.: Molecular-level simulations of chemical reaction equilibrium for nitric oxide dimerization reaction in disordered nanoporous carbons. Fluid Phase Equilibria, 272 (2008), No. 1-2, pp. 18-31, 2008 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Lorincik J., Sroubek Z.: Oxygen O18 method and the search for the ionization mechanism in sputtering of oxygenated surfaces. Applied Surface Science 255 (2008), No. 4, pp. 1201-1205, 2008 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Mackova A., Malinsky P., Bocan J., Svorcik V., Pavlik J., Stryhal Z., Sajdl P.: Study of Ag and PE interface after plasma treatment. Physica Status Solidi C 5 (2008), No. 4, pp. 964–967, 2008 ISSN: 1610-1634 [abstrakt]
 • Macková A., Švorčík V., Sajdl P., Strýhal Z., Pavlík J., Malínský P., Šlouf M.: RBS, XPS and TEM Study of Metal and Polymer Interface Modified by Plasma Treatment. Vacuum 82 (2008), No. 2, pp. 307-310, 2008 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Maly M., Posocco P., Fermeglia M., Pricl S.: Scripting approach in hybrid organic–inorganic condensation simulation: the GPTMS proof-of-concept. Molecular Simulation 34 ( 2008), Nos. 10–15, pp. 1215–1236, 2008 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Maly M., Posocco P., Pricl S., Fermeglia M.: Self-Assembly of Nanoparticle Mixtures in Diblock Copolymers: Multiscale Molecular Modeling. Industrial & Engineering Chemistry Research 47 (2008), No. 15, pp. 5023–5038, 2008 ISSN: 0888-5885 [abstrakt]
 • Posocco P., Pavan G.M., Scocchi G., Handgraaf J.-W., Malek A., Maly M., Fermeglia M., Fraaije H.J.G.E.M., Catapano C.V., Danani A., Pricl S.: Base Invaders. Coupling Experiments and Multiscale Modeling of Dendrimer-Based siRNA Delivery Agents. Advances in Science and Technology 57 (2008), pp.154-159, 2008 ISSN: 1662-8969 [abstrakt]
 • Rouha M., Moučka F., Nezbeda I.: The effect of cross interactions on mixing properties: Non-Lorentz-Berthelot Lennard-Jones mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 73 (2008), No. 4, pp. 553-540, 2008 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Rouha M., Nezbeda I.: Thermodynamics of pseudo-hard body mixtures. Molecular Physics 106 (2008), No. 21-23, pp. 2481-2485, 2008 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Škvor J., Nezbeda I.: On universality of the wrapping percolation transition. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 73 (2008), No. 3, pp. 401-412, 2008 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Šolcová O., Matějová L., Krejčíková S., Matěj Z., Kužel R., Strýhal Z., Benada O.: Structural Study of Tailored titania thin Layers. Collection of Czechoslovak Chemical Communication 73 (2008), No. 8-9, pp. 1222-1230, 2008 ISSN: 0010-0765 [abstrakt]
 • Svec M., Novak S., Hrach R.: Morphology versus conductivity of nanocomposite films. Journal of Physics: Conference Series 100 (2008), Part 8, Article No. 082040 (4 pages), 2008 ISSN: 1742-6596 [abstrakt]
 • Turner C. H., Brennan J. K., Lísal M., Smith W. R., Johnson J. K., Gubbins K. E.: Simulation of chemical reaction equilibria by the reaction ensemble Monte Carlo method: a review. Molecular Simulation 34 (2008), No. 2, pp. 119–146, 2008 ISSN: 0892-7022 [abstrakt]
 • Varady M., Kašparová J., Heinzel P., Karlický M., Moravec Z.: Modelling of optical emission in solar flares. Central European Astrophysical Bulletin 32 (2008), No. 1, pp. 101-108, 2008 ISSN: 1845-8319 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Bruna P., Hrach R., Novák S., Hrachová V.: Multidimensional Simulation of Plasma-Solid Interaction in Magnetized Plasma. Proc. 17th International Confefence on Gas Discharges and Their Applications (ed. J.E. Jones), Cardiff University 2008, pp. 453-456, 2008 ISBN: 978-0-9558052-0-2 [abstrakt]
 • Černý P., Hrach R., Novák S., Hrachová V.: Computational Study of Plasma-Surface Interactions during Plasma Oxidation Process. Proc. 17th International Conference on Gas Discharges and Their Applications (ed. J.E. Jones), Cardiff University 2008, pp. 429-432, 2008 ISBN: 978-0-9558052-0-2 [abstrakt]
 • Heinzel P., Kašparová J., Varady M., Karlický M., Moravec Z.: Far-IR and Radio Continua in Solar Flares. 12th European Solar Physics Meeting, Freiburg, Germany, 8.-12.9. 2008, p_3.2-13, http://espm.kis.uni-freiburg.de/, 2008 [abstrakt]
 • Jelínek M., Kocourek T., Jurek K., Zeipl R., Walachová J., Zelinka J., Vaniš J., Lorinčík J., Leshkov S., Josieková M., Navrátil J., Beneš L., Plecháček T.: Properties of thin layers of Yb0.19Co4Sb12 prepared by laser ablation E-MRS 2008 Spring Meeting, Symposium M: Unconventional thermoelectrics: from new materials to energy conversion devices, May 26 – May 30, 2008, Strassbourg, France, 2008 [abstrakt]
 • Kašparová J., Varady M., Moravec Z., Heinzel P., Karlický M.: Hydrogen Balmer Lines in the Solar Atmosphere Heated by Electron Beams. 12th European Solar Physics Meeting, Freiburg, Germany, 8.-12.9. 2008, p_3.2-08, http://espm.kis.uni-freiburg.de/, 2008 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R., Švec M.: Electrical Properties of Nanocomposites. Proc. 14th International Conference on Thin Films (ICTF 14), Ghent 2008, Belgium, pp. 283-286, 2008 ISBN: 978-90-334-7347-00 [abstrakt]
 • Strýhal Z., Štofik M., Malý J., Pavlík J. : Periodically arranged tin and tin oxide nanoparticles. Proceedings of ICTF 14 & RSD 2008, pp. 306-310, University of Gent, Gent, 2008 ISBN: 978-90-334-7347-0 [abstrakt]

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Šolcová O., Matějová L., Klusoň P., Matěj Z., Strýhal Z., Pavlík J. : Preparation and Characterization of Thin Nanocrystalline. In: Sol-Gel Methods for Materials Processing, (Plinio, I. – Zub, Y., Ed.), Springer, Dordrecht, pp. 441-446, 2008 ISBN: 978-1-4020-8522-2 [abstrakt]

Ostatní publikace:

 • Hejnová E.: Intuitivní představy žáků z oblasti optiky a termiky. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 41- 52, 2008 ISBN: 978-80-7414-121-8

2007

Články v mezinárodních časopisech:

 • Brennan J. K., Rice B. M., Lísal M.: Simulating Polymorphic Phase Behavior Using Reaction Ensemble Monte Carlo. Journal of Physical Chemistry C 111 (2007), No. 1, pp. 365-373, 2007 ISSN: 1932-7447 [abstrakt]
 • Figueroa-Gerstenmaier S., Francova M., Kowalski M., Lísal M., Nezbeda I., Smith W.R.: Molecular-level computer simulation of a vapor-compression refrigeration cycle. Fluid Phase Equilibria 259 (2007), No. 2, pp. 195-200, 2007 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Hrach R., Novák S., Hrachová V.: Computational Study of Plasma-Solid Interaction at Low and Medium Pressures. Vacuum 81 (2007), No. 6, pp. 774-776, 2007 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Jirsak J., Nezbeda I.: Molecular mechanisms underlying the thermodynamic properties of water. Journal of Molecular Liquids, 134 (2007), No. 1-3, pp. 99-106, 2007 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Jirsák J., Nezbeda I.: Molecular-based equation of state for TIP4P water. Journal of Molecular Liquids 136 (2007), No. 3, pp. 310-316., 2007 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Jirsák J., Nezbeda I.: Towards a statistical mechanical theory of water: Analytical theory for a short-ranged reference system. Journal of Chemical Physics 127 (2007), Issue 12, Article No. 124508 (7 pages), 2007 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lísal M., Brennan J. K.: Alignment of Lamellar Diblock Copolymer Phases under Shear: Insight from Dissipative Particle Dynamics Simulations. Langmuir 23 (2007), No. 9, pp. 4809-4818, 2007 ISSN: 0743-7463 [abstrakt]
 • Macková A., Švorčík V., Sajdl P., Strýhal Z., Pavlík J., Malinský P., Šlouf M.: RBS, XPS and TEM Study of Metal and Polymer Interface Modified by Plasma Treatment. Vacuum 82 (2007), No. 2, pp. 307-310, 2007 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Melnyk R., Moučka F., Nezbeda I., Trokhymchuk A.: A novel perturbation theory for the structure factor of the attractive hard-core Yukawa fluid. Journal of Chemical Physics 127 (2007), Issue 9, Article No. 094510 (8 pages), 2007 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Moučka F., Rouha M., Nezbeda I.: Efficient multi-particle sampling in Monte Carlo simulations on fluids: Application to polarizable models. Journal of Chemical Physics 126 (2007), Issue 22, Article No. 224106 (8 pages), 2007 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R.: Simultaneous Analysis of Morphological and Transport Properties of Composite Films. Vacuum 81 (2007), No. 6, pp. 782-784, 2007 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Novotný D, Hrach R., Kostern M.: Characterization of objects arrangement in image analysis of physical systems. Vacuum 82 (2007), No. 2, pp. 282-285, 2007 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Rouha M., Nezbeda I.: Lower virial coefficients of primitive models of polar and associating fluids. Journal of Molecular Liquids 134 (2007), No. 1-3, pp. 107-110, 2007 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Škvor J., Nezbeda I., Brovchenko I., Oleinikova A.: Percolation transition in fluids: Scaling behavior of the spanning probability functions. Physical Review Letters 99 (2007), No. 12, Article 127801 (4 pages), 2007 ISSN: 0031-9007 [abstrakt]
 • Švec M., Hrach R., Novák S., Škvor J.: Correlation between morphology and transport properties of composite films. Vacuum 82 (2007), No. 2, pp. 137-141, 2007 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Turner C.H., Brennan J.K., Lísal M.: Replica Exchange for Reactive Monte Carlo Simulations. Journal of Physical Chemistry C 111 (2007), No. 43, pp. 15706-15715., 2007 ISSN: 1932-7447 [abstrakt]
 • Vlček L., Nezbeda I.: Excess properties of aqueous mixtures of methanol: Simple models versus experiment. Journal of Molecular Liquids 131-132 (2007), pp. 158-162, 2007 ISSN: 0167-7322 [abstrakt]
 • Zdansky K., Kacerovsky P., Zavadil J., Lorincik J., Fojtik A.: Layers of Metal Nanoparticles on Semiconductors Deposited by Electrophoresis from Solutions with Reverse Micelles. Nanoscale Res. Lett. 2 (2007), No. 9, pp. 450–454, 2007 ISSN: 1931-7573 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hejnová E.: Možnosti využití tematických prověrek z fyziky ve výuce na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. In Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Ed. Ľubomír Zelenický. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitře, 2007 ISBN: 978-80-8094-082-9
 • Hrach R., Hrachova V., Bruna P., Novák S., Černý P.: Computational Study of Sheath Structure in Multicomponent Plasma. Proc. XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), Prague 15. 7. 2007, Edited by J. Schmidt, M. Simek, S. Pekarek, V. Prukner, pp. 521-524, 2007 ISBN: 978-80-87026-01-4 [abstrakt]
 • Kašparová J., Varady M., Karlický M., Heinzel P., Moravec Z.: Hα with Heating by Particle Beams. The Physics of Chromospheric Plasmas, ASP Conference Series, Vol. 368, eds. P. Heinzel, I. Dorotovič and R.J. Rutten, pp. 441-446, 2007 ISBN: 978-1-583812-36-5 [abstrakt]
 • Macková A., Švorčík V., Hnatowicz V., Malinský P., Bočan J., Khaibullin R.I., Nekvindová P.: Material Analyses and Modification on the Tandetron Accelerator. 4th International Student Summer school, Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, Masarykova Hall, Czech Technical University, Prague, Czech Republic, July 8 – 19, 2007, will be published, Proc. Summer School, Publ. AIP New York (2007) pp. 56-60, 2007 [abstrakt]
 • Macková A., Švorčík V., Strýhal Z., Pavlík J., Malinský, P.: RBS, XPS and AFM Study of Ag Thin Films and Polyethylene Foils Interface Modified by Plasma Treatment. 16th Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XVI), 20.-25. 1. 2007, Podbánske, Slovensko, pp. 219-220, Comenius University, Bratislava, 2007 ISBN: 978-80-89186-13-6 [abstrakt]
 • Varady M., Karlický M., Kašparová, J.: Return Current and Energy Deposit in Flares. The Physics of Chromospheric Plasmas, ASP Conference Series, Vol. 368, eds. P. Heinzel, I. Dorotovič and R.J. Rutten, pp. 473-478, 2007 ISBN: 978-1-583812-36-5 [abstrakt]

Články v tuzemských časopisech:

 • Králík J.: Počátky moderní éry poznávání mikrosvěta. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 52 (2007), No. 1, pp.59-74, 2007 ISSN: 0032-2423 [abstrakt]
 • Lorinčík J.: Analýza tenkých vrstev metodou SIMS. Bulletin of the Czech Vacuum Society 15 (2007), No. 1-2, pp. 32–40, 2007 ISSN: 1213-2705 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hejnová E.: Příprava učitelů přírodovědných předmětů na Přírodovědecké fakultě UJEP. In Moderní trendy v přípravě učitelů 3. Sborník. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 115-118., 2007 ISBN: 978-80-7043-603-5
 • Hejnová E.: Možnosti využití kriteriálního hodnocení na ZŠ. In Projektová výuka fyziky ve ŠVP. (CD). Ed. Václav Piskač. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků., 2007 ISBN: 978-80-7015-121-1
 • Králík J.: Několik “názorných” cest do mikrosvěta. In „DIDFYZ 2006“ (sborník-CD). Ed. L. Zelenický, Nitra: Univ. Konštantína Filozofa, 2007, pp. 51-60, 2007 ISBN: 978-80-8094-082-9 [abstrakt]

Ostatní publikace:

 • Bruna P., Hrach R., Novák S., Hrachová V., Černý P.: Advanced methods of computational study of multiprobe diagnostics in the low temperature plasma in the presence of drift. Conference on Computational Physics (CCP 2007), Brussels, September 5-8, 2007, Book of Abstracts, ed. Michel Mareschal, poster No. 239, 2007 [abstrakt]
 • Černý P., Novák S., Hrach R., Bruna P.: Study of sheath dynamics in multicomponent plasma. VII. International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasma (IWEP), July 22 – 25, 2007 Charles University in Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, Edited by M. Tichý, P. Kudrna and V. Straňák, p. 30, 2007 ISBN: 978-80-7378-010-4 [abstrakt]
 • Černý P., Novák S., Hrach R., Bruna P.: Computational study of sheath structure in electronegative gases. Conference on Computational Physics (CCP 2007) Brussels, September 5-8, 2007, Book of Abstracts, ed. Michel Mareschal, poster No. 238, 2007 [abstrakt]
 • Kostern M., Hrach R., D. Novotný D.: Image Analysis of Thin Metal Films based on Integral Transform Methods. Proceedings of the CCP2007 – Conference on Computational Physics, Brussels, September 5-8, 2007, p.170 (abstract), 2007 [abstrakt]
 • Macková A., Malinský P., Bočan J., Švorčík V., Pavlík J., Strýhal Z.: Study of Ag/PE interface after plasma treatment. 9th International workshop on plasma based ion implantation and deposition. Leipzig (DE), 2.9.2007 – 6.9.2007, Book of abstracts, p. 81, 2007 [abstrakt]
 • Novotný D., Hrach R., Kostern M.: Image Analysis of Thin Metal Films based on Mathematical Morphology and Percolation Theory. Proceedings of the CCP2007 Conference on Computational Physics, Brussels, September 5-8, 2007, p.169 (abstract), 2007 [abstrakt]

2006

Články v mezinárodních časopisech:

 • Amassian A., Svec M., Desjardins P., Martinu L.: Dynamics of ion bombardment-induced modifications of Si(001) at the radio-frequency-biased electrode in low-pressure oxygen plasmas: In situ spectroscopic ellipsometry and Monte Carlo study. Journal of Applied Physics 100 (2006), Art. No. 063526, 2006 ISSN: 0021-8979 [abstrakt]
 • Amassian A., Svec M., Desjardins P., Martinu L.: Interface broadening due to ion mixing during thin film growth at the radio-frequency-biased electrode in a plasma-enhanced chemical vapor deposition environment. Journal of Vacuum Science & Technology A 24 (2006), No. 6, pp. 2061–2069, 2006 ISSN: 0734-2101 [abstrakt]
 • Gonzales-Salgado D., Nezbeda I.: Excess properties od aqueous mixtures of methanol: Simulation versus experiment. Fluid Phase Equilibria 240 (2006), No. 2, pp. 161-166, 2006 ISSN: 0378-3812 [abstrakt]
 • Hrach R., Novák S., Švec M.: Correlation between Morphology and Transport Properties of Composite Films: Charge Transport in Composites. Applied Surface Science 252 (2006), No. 15, pp. 5516–5520, 2006 ISSN: 0169-4332 [abstrakt]
 • Hrach R., Novák S., Švec M., Škvor J.: Study of electron transport in composite films below the percolation threshold. Computational Science – ICCS 2006, 6th International Conference (Reading, UK, 29-31 May, 2006), Proceedings Part I, Lecture Notes in Computer Science 3991 (2006), pp. 806–809, 2006 ISBN: 3-540-34379-2 ISSN: 0302-9743 [abstrakt]
 • Jedlovszky P., Předota M., Nezbeda I.: Hydration of apolar solutes of varying size. A systematic study. Molecular Physics 104 (2006), No. 15, pp. 2465-2476, 2006 ISSN: 0026-8976 [abstrakt]
 • Lísal M., Brennan J. K., Smith W. R.: Chemical reaction equilibrium in nanoporous materials: NO dimerization reaction in carbon slit nanopores. Journal of Chemical Physics 124 (2006), Issue 6, Article No. 064712 (14 pages), 2006 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lísal M., Brennan J.K., Smith W.R.: Mesoscale Simulation of Polymer Reaction Equilibrium: Combining Dissipative Particle Dynamics with Reaction Ensemble Monte Carlo. I. Polydispersed Polymer Systems. Journal of Chemical Physics 125 (2006), Issue 16, Article No. 164905 (15 pages), 2006 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Lísal M., Nezbeda I., Ungerer P., Teuler J.M., Rousseau B.: Low-temperature vapor-liquid equilibria from parallelized molecular dynamics simulations: application to 1-and 2-methylnaphthalene. Journal of Physical Chemistry B 110 (2006), No. 24, pp. 12083–12088, 2006 ISSN: 1520-6106 [abstrakt]
 • Macková A., Švorčík V., Strýhal Z., Pavlík J.: RBS and AFM study of Ag and Au diffusion into PET foils influenced by plasma treatment. Surface and Interface Analysis 38 (2006), No. 4, pp. 335–338, 2006 ISSN: 0142-2421 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R.: Morphology of Polymer Nanocomposites. Acta Physica Slovaca 56 (2006), No. 4, pp. 439–444, 2006 ISSN: 0323-0465 [abstrakt]
 • Smith W. R., Lísal M., Brennan J.K.: Effects of confinement on chemical reaction equilibrium in nanoporous materials. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2006 (Glasgow, UK), Proceedings, Part V, Lecture Notes in Computer Science 3984 (2006), pp. 743–751, 2006 ISSN: 0302-9743 [abstrakt]
 • Smith W.R., Lísal M., Nezbeda I.: Molecular-level Monte Carlo simulation at fixed entropy. Chemical Physics Letters 426 (2006), No. 4– 6, pp. 436– 440, 2006 ISSN: 0009-2614 [abstrakt]
 • Supiot P., Vivien C., Granier A., Bousquet A., Macková A., Clergereaux D.R., Raynaud P., Strýhal S., Pavlík J.: Growth and Modification of Organosilicon Films in PECVD and Remote Afterglow Reactors. Plasma Processes and Polymers 3 (2006), No. 2, pp. 100 – 105, 2006 ISSN: 1612-8850 [abstrakt]
 • Toušek J., Toušková J., Poruba A., Hlídek P., Lörinčík J.: Effect of silicon nitride layers on the minority carrier diffusion length in c-Si wafers. Journal of Applied Physics 100 (2006), Vol. 11, article No. 113716 (6 pages), 2006 ISSN: 0021-8979 [abstrakt]
 • Vega C., Abascal J. L. F., Nezbeda I.: Vapor-liquid equilibria from the triple point up to the critical point for the new generation of TIP4P like models: TIP4P/Ew, TIP4P/2005, and TIP4P/Ice. Journal of Chemical Physics 125 (2006), Issue 3, Article No. 034503 (9 pages), 2006 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Bruna P., Černý P., Hrach R., Novák S.: Computational Study of Electron and Ion Distributions in Low-Temperature Plasma Sheath. Proc. ESCAMPIG XVIII, Lecce 2006, Italy, Eds. M. Cacciatore, S. De Benedictis, P.F. Ambrico, M. Rutigliano, ECA Vol. 30 G, pp. 193-194, 2006 ISBN: 2-914771-38-X
 • Hrach R., Hrachová V., Novák S.: Computational Study of Plasma-Solid Interaction in Low-Temperature Plasma: Surface Processes at Higher Pressures. Proc. 33rd EPS Conference on Plasma Physics, Roma 2006, Eds. F. de Marco, G. Vlad, European Physical Society, Mulhause 2006, ECA G 301, 4 pages, 2006 ISBN: 2-914771-40-1
 • Novák S., Hrach R., Švec M.: Morphology of Metal/Dielectric Composite Films near the Percolation Threshold: Thick Sections. In 49th Annual Technical Conference Proceedings, Washington, D.C., 2006, ed. L. Martinů, The Society of Vacuum Coaters, pp. 716-718, 2006 ISSN: 0737-5921
 • Pavlík J., Strýhal Z., Matoušek J., Novák S.: Plasma Diagnostics Techniques for Monitoring of Plasma Oxidation of Thin Metal Films. In 49th Annual Technical Conference Proceedings, Washington, D.C., 2006, ed. L. Martinů, The Society of Vacuum Coaters, pp. 719-724, 2006 ISSN: 0737-5921
 • Zeipl R., Navrátil J., Beneš L., Kocourek T., Jelínek M., Lorinčík J., Vaniš J., Zelinka J., Walachová J.: Thin layers prepared by pulsed laser deposition from Yb0.19Co4Sb12 target. Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics ICT-2006 (Vienna), 2006

Články v tuzemských časopisech:

 • Nezbeda I., Kolafa J., Lísal M.: Molekulární simulace klasických tekutin. Československý časopis pro fyziku 56 (2006), pp. 148-151, 2006 ISSN: 0009-0700 [abstrakt]

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hofmanová P.: “Elektron není ani vlna ani částice” – věta z učebnice fyziky pro střední školy. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 21-24, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Hofmanová P.: Znalosti potřebné k řešení úloh MO. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 79-88, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Králík J.: Stručná historie světla I. Od antiky přes Maxwella. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 25-31, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Macková A.: Co se skrývá v jádře – ukažme si na pracovním stole. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 95-102, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Macková A.: Co všechno umí urychlovač TANDETRON a jak vlastně funguje? In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 39-47, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Moravec Z.: Pozorování noční oblohy a Slunce dalekohledem. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 49-55, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Seifert R.: Fyzikální měření s fotoaparátem, videokamerou a počítačem. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 63-69, 2006 ISBN: 80-7044-837-7
 • Švec M., Hrach R.: Study of Electrical Properties of Thin Metal Films and Composite Films near the Percolation Threshold II. WDS’06 Proc. of Contrib. Papers, Prague 2006, Eds. J. Šafránková, J. Pavlů, Part III – Physics, pp. 193-197, 2006 ISBN: 80-86732-86-X

Ostatní publikace:

 • Hejnová E.: Intuitivní představy žáků o elektrickém proudu a napětí. In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2006, Jirkov 19.-26.8. 2006, eds. M. Krátká a R. Seifert, PřF UJEP, Ústí nad Labem, pp. 11-20, 2006 ISBN: 80-7044-837-7

2005

Články v mezinárodních časopisech:

 • Chialvo A. A., Kettler M., Nezbeda I.: Effect of the range of interactions on the properties of fluids 2. Structure and phase behavior of acetonitrile, hydrogen fluoride, and formic acid. Journal of Physical Chemistry B 109 (2005), No. 19, pp. 9736-9750, 2005 ISSN: 1520-6106
 • Lísal M., Bendová M., Smith W.R.: Monte Carlo adiabatic simulation of equilibrium reacting systems: The ammonia synthesis reaction. Fluid Phase Equilibria, 235 (2005), pp. 50-57, 2005 ISSN: 0378-3812
 • Lísal M., Smith W. R., Kolafa, J.: Molecular Simulations of Aqueous Electrolyte Solubility: 1 The Expanded-Ensemble Osmotic Molecular Dynamics Method for the Solution Phase. Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005), No. 26, pp. 12956-12965, 2005 ISSN: 1520-6106
 • Maly J., Krejci J., Ilie M., Jakubka L., Masojídek J., Pilloton R., Sameh K., Steffan P., Stryhal Z. and Sugiura M.: Monolayers of photosystem II on gold electrodes with enhanced sensor response – effect of porosity and protein layer arrangement. Analytical and Bioanalytical Chemistry 381 (2005), No. 8, pp. 1558 – 1567, 2005 ISSN: 1618-2642
 • Moučka F., Nezbeda I.: Detection and characterization of structural changes in the hard-disk uid near freezing/melting conditions. Physical Review Letters 94 (2005), No. 5, p. 040601, 2005 ISSN: 0031-9007
 • Nezbeda I.: Towards a unified view of fluids. Molecular Physics 103 (2005), No. 1, pp. 59-76, 2005 ISSN: 0026-8976
 • Trokhymchuk A., Nezbeda I., Jirsák J., Henderson D.: Hard-sphere radial distribution function again. Journal of Chemical Physics 123 (2005), Issue 2, Article No. 024501, 2005 ISSN: 0021-9606 [abstrakt]
 • Varady M., Kašparová J, Karlický M., Heinzel P., Moravec Z.: Influence of Electron Beam Pulses on H-alpha Line Formation. Hvar Observatory Bulletin 29 (2005), No. 1, pp. 167-176, 2005 ISSN: 0351-2657
 • Vlček L., Nezbeda I.: Potential of mean force between ions in infinitely diluted simple short-range models of aqueous electrolytes. Condensed Matter Physics 8 (2005), No. 2, pp. 261-270, 2005 ISSN: 1607-324X
 • Vlček L., Nezbeda I.: From realistic to simple models of associating fluids III. Primitive models of carbon dioxide, hydrogen sulphide and acetone, and their propertiest. Molecular Physics 103 (2005), No. 14, pp. 1905-1915, 2005 ISSN: 0026-8976

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Hrachová V., Novák S.: Particle Modelling in Low-Temperature Plasma at Medium Pressures. Proc. 27th Intern. Conf. on Plasma and Ionised Gases ICPIG XXVII, July 17-22, (2005), Eindhoven, Nederland, p. 17-399, 4 pages, 2005 ISBN: 90-386-2231-7
 • Jelínek P., Hrach R., Šimek J., Sedlák D.: Effective Modelling of Plasma Sheath Based on Improved Non Self-consistent Particle Simulation Technique. 32nd EPS Conference on Plasma Physics, Tarragona 27.6.-1.7. 2005, Spain, Editors van Milligen B.Ph. and Hidalgo C., ECA Vol. 29C (2005), P-4.126, 4 pages, 2005 ISBN: 2-914771-X
 • Kašparová J., Varady M., Karlický M., Moravec Z., Heinzel P.: H-alpha Line in Solar Atmosphere Heated by Particle Beams. Proceedings of the 11th European Solar Physics Meeting (SPM-11): The Dynamic Sun: Challenges for Theory and Observations, 11-16 September 2005, Leuven, Belgium, 4 pages, 2005 ISBN: 92-9092-911-1 ISSN: 1609-042X
 • Novák S., Hrach R.: Morphology of Polymer Nanocomposites. Proc. of Joint Symposium of 15th Symposium on Applications of Plasma Processes and 3rd EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, January 15 – 20, (2005) Podbanské, Slovakia, Edited by K. Hensel, Š. Matějčík, J. D. Skalný and N. J. Mason, Comenius University Press, pp. 225 – 226, 2005 ISBN: 80-223-2018-8
 • Novák S., Hrach R., Pavlík S., Hrachová V.: Modelling of Plasma-Surface Interactions during Plasma Oxidation Process Proc. 17th Intern. Symp. on Plasma Chemistry ISPC-17, August 7-12, (2005), Toronto, Canada, 6 pages, 2005
 • Šimek J., Hrach R., Sedlák D., Jelínek P.: Study of Plasma-Solid Interaction in Electronegative Gases by the Combination of Particle Simulation Technique and Evolutionary Modelling. Proc. 17th Intern. Symp. on Plasma Chemistry ISPC-17, August 7-12, (2005), Toronto, Canada, 6 pages, 2005
 • Strýhal Z., Cokeliler D., Pavlík J., Vágner T., Boris I.: The plasma oxidation of tin thin films: AFM and SIMS Study Proc. of Joint Symposium of 15th Symposium on Applications of Plasma Processes and 3rd EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, January 15 – 20, (2005) Podbanské, Slovakia, Edited by K. Hensel, Š. Matějčík, J. D. Skalný and N. J. Mason, Comenius University Press, pp. 251 – 252. , 2005 ISBN: 80-223-2018-8
 • Strýhal Z., Pavlík J., Vágner T. and P. Hedbávný: Surface Characterization of Plasma Oxidized Tin Films 17th International Symposium on Plasma Chemistry, Toronto, Canada, August 7th – 12th 2005, Edited by J. Mostaghimi, T. W. Coyle, V. A. Pershin, H. R. Salimi Jazi, Centre for Advanced Coatins Technologies, Faculty of Applied Science and Engineering, University of Toronto, p. 142, 2005
 • Varady M., Karlický M., Kašparová J.: Problem of the Return Current in Energy Deposit in Flares Proceedings of the 11th European Solar Physics Meeting (SPM-11): The Dynamic Sun: Challenges for Theory and Observations, 11-16 September 2005, Leuven, Belgium, 4 pages. , 2005 ISBN: 92-9092-911-1 ISSN: 1609-042X

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hofmanová, P.: O pěkných úlohách v matematických soutěžích Makos 2004, UJEP v Ústí nad Labem, 2005, , 2005 ISBN: 80-7044-582-3

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Nezbeda I., Kolafa J.: On the role of the range of intermolecular interactions in fluids In Ionic Soft Matter: Modern Trends in Theory and Applications, eds. Henderson, D., Holovko, M., Trokhymchuk, A., pp. 83 – 108, Springer, Dordrecht, 2005 ISBN: 1-4020-3663-9
 • P. Supiot, C. Vivien, A. Granier, A. Bousquet, A. Mackova, f. Boufayed, D. Escaich, P. Raynaud, Z. Stryhal, J. Pavlik: Treatment of Organosilicon Thin Films by Exposure to Different O2 Based Plasma and Afterglow Conditions Plasma Polymers and Related Materials, Edited by M. Mutlu, G. Dinescu, R. Förch, J. M. M. Martinez, J. Vyskocil, Hacettepe University Press, Ankara, 2005, pp. 53-57, , 2005 ISBN: 975-491-194-0
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Strýhal Z.: Characterization of Nanoparticles and Morphological Study of Nanocomposite Films In Plasma Polymers and Related Materials, eds. Mutlu M., Dinescu G., Förch R., Martin-Martinez J.M., Vyskocil J., Hacettepe University Press, 2005, pp. 125-130. , 2005 ISBN: 975-491-194-0

2004

Články v mezinárodních časopisech:

 • Brennan J.K., Lísal M., Gubbins K.E., Rice M.B.: Reaction ensemble molecular dynamics: Direct simulation of the dynamic equilibrium properties of chemically reacting mixtures Physical Review E 70 (2004), No. 6, 061103(4). , 2004 ISSN: 1539-3755
 • Budinský R., Vacek V., Lísal M.: Vapor-liquid equilibria of alternative refrigerants and their binaries by molecular simulations employing the reaction Gibbs ensemble Monte Carlo (RGEMC) method Fluid Phase Equilibria 222-223 (2004), pp. 213-220. , 2004 ISSN: 0378-3812
 • Hrach R., Sedlák D., Vicher M., Šimek J.: Self-Consistent Modelling of Plasma-Solid Interaction in Electronegative Plasmas Thin Solid Films 459 (2004), No. 1-2, pp. 137-140. , 2004 ISSN: 0040-6090
 • Hrach R., Švec M., Novák S., Sedlák D.: Electrical and Morphological Properties of Composite Films near the Percolation Threshold: Models of Composite Structures Thin Solid Films 459 (2004), No. 1-2, pp. 174-177. , 2004 ISSN: 0040-6090
 • Lísal M., Brennan J.K., Smith W. R., Siperstein F.R.: Dual control cell reaction ensemble molecular dynamics: A method for simulations od reactions and adsorption in porous materials Journal of Chemical Physics, 121 (2004), No. 10, pp. 4901-4912. , 2004 ISSN: 0021-9606
 • Lísal M., Nezbeda I.: Conformations of homopolymer chains and their phase behavior in a simple supercritical solvent Fluid Phase Equilibria 222-223 (2004), pp. 247-254. , 2004 ISSN: 0378-3812
 • Lísal M., Nezbeda I., Smith W. R.: Vapor-Liquid Equilibria in Five-Site (TIP5P) Models of Water Journal of Physical Chemistry B, 108 (2004), No. 22, pp. 7412-7414. , 2004 ISSN: 1520-6106
 • Lísal M., Smith W.R., Aim K.: Analysis of Henry’s constant for carbon dioxide in water via Monte Carlo Simulations Fluid Phase Equilibria 226 (2004), pp. 161-172. , 2004 ISSN: 0378-3812
 • Macková A., Peřina V., Strýhal Z., Pavlík J., Švec M., Quédé A., Supiot P., Borvon G., Granier A., Raynaud P.: The combined study of the organosilicon films by RBS, ERDA and AFM analytical methods obtained from PECVD and PACVD Surface Science 566-568, Part 2 (2004), pp. 1143-1146. , 2004 ISSN: 0039-6028
 • Malý M., Hrach R., Novotný D.: Intelligent Reconstruction and Analysis of Grain Structures in 2D Cuts of Crystalline Materials Applied Surf. Sci. 235 (2004), No. 1-2, pp. 86 -90. , 2004 ISSN: 0169-4332
 • Nezbeda I.: Role of the range of intermolecular interactions in fluids Current Opinion in Colloid and Interface Science 9 (2004), No. 1-2, pp. 107-111. , 2004 ISSN: 1359-0294
 • Nezbeda I., Smith W.R.: On the calculation of the critical temperature from the second virial coefficient Fluid Phase Equilibria, 216 (2004), No. 1, pp. 183-186. , 2004 ISSN: 0378-3812
 • Nezbeda I., Vlček, L.: Thermophysical properties of fluids: From realistic to simple models and their applications International Journal of Thermophysics 25 (2004), No. 4, pp. 1037-1049. , 2004 ISSN: 0195-928X
 • Novák S., Hrach R.: Role of Projections and Sections in Morphological Analysis of Composite Films Acta Physica Slovaca Vol. 54, No. 1, pp. 27-34. , 2004 ISSN: 0323-0465
 • Vlček L., Nezbeda I.: From realistic to simple models of associating fluids II. Primitive models of ammonia, ethanol and models of water revisited. Molecular Physics 102 (2004), No. 5, pp. 485-497. , 2004 ISSN: 0026-8976
 • Vlček L., Nezbeda I.: Thermodynamics of Simple Models of Associating Fluids: Primitive Models of Ammonia, Methanol, Ethanol, and Water Molecular Physics 102(2004), No. 8, pp. 771-781. , 2004 ISSN: 0026-8976

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Novák S., Hrachová V.: Modelling of Plasma-Solid Interaction at Low and Medium Pressures Proc. 31st EPS Conf. on Plasma Physics, June 28 – July 2, (2004), London, Great Britain, ECA Vol. 28G (2004), P-1.020, 4 pages. , 2004 ISBN: 2-914771-22-3
 • Hrach R., Novotný D., Boldyš J., Kostern M.: Characterisation of Degree of Arrangement of Objects in Physical Systems by Image Analysis Proc. Conf. on Computational Physics CCP 2004, August 31 – September 4, (2004), Genoa, Italy, p.104 , 2004
 • Lísal M., Aim K., Mecke M., Fischer J.: Revised Equation of State for Two-Center Lennard-Jones Fluids International Journal of Thermophysics, Vol. 25 (2004), No. 1, pp. 159-173. , 2004 ISSN: 0195-928X
 • Lísal M., Brennan J.K.: Effects of Porous Solid Properties on Chemically-Reacting Systems: Dual Control Volume Reaction Ensemble Molecular Dynamics Simulations 3rd International Conference Computational Modeling&Simulation of Materials, Acireale/Catania, May 31 – June 4, 2004., 2004
 • Macková A., Mates T., Fejfar A., Supiot P., Pavlik J.: Nuclear analytical techniques study of the silicon based structures Proceedings of conference Silicon-News in Science and Technology, SNST 2004, February 29-March 3, Podbanske, Slovakia, pp.95-101. , 2004 ISBN: 80-89186-03-3
 • Novák S., Hrach R.: Composite film morphology near metal-dielectric transition Proc. 18th International Conference on Surface Modification Technologies, November 15-17, Dijon, France 2004, Book of Abstr., PRO-P14. , 2004
 • Novák S., Hrach R.: Morphology of composite films with non-spherical objects JVC 10 – 10th Joint Vacuum Conference, 28 September – 2. October, (2004) Portorož, Slovenia, Book of abstr., p. 76. , 2004 ISBN: 961-90025-5-5
 • Novák S., Hrach R.: Morphology of Plasma Processed Composite Films Proc. 31st EPS Conf. on Plasma Physics, June 28 – July 2, (2004), London, Great Britain, p. 944 , 2004
 • Novák S., Hrach R.: Reconstruction of Composite Structures with Non-Uniform Objects Proc. Conf. on Computational Physics CCP 2004, August 31 – September 4, (2004), Genoa, Italy, p.112 , 2004
 • Pavlík J., Hedbávný P., Supiot P., Strýhal Z., Malý M., Matoušek J., Vágner T., Granier A., Raynaud P.: Study of Polymer Thin Film Surfaces and Improvement of Plasma Diagnostics Methods Joint Workgroup Meeting, June 10 – 11, (2004),Saint Feliu de Guixols, Barcelona, Spain, Editors: H. Biederman, S. Garelik Rojsen, G. Dinescu, pp. 7-8., 2004
 • Pavlík J., Strýhal Z., Matoušek J., Hedbávný P., Škoda J., Rejnek J.: Study of trace contaminants in plasma process gases based on combined quadrupole mass spectrometry and gas chromatography analysis IVC-16 ISS-12 NANO-8 AIV-17, June 28 – July 2, (2004), Venice, Italy, Book 2, p. 899 , 2004
 • Pavlík J., Strýhal Z., Vágner T., Hedbávný P.: Tin oxide thin films studied by SIMS and AFM JVC 10 – 10th Joint Vacuum Conference, 28 September – 2. October, (2004) Portorož, Slovenia, Book of abstr., p. 95. , 2004 ISBN: 961-90025-5-5
 • Pavlík J., Strýhal Z., Vágner T., Macková A., Peřina V., Hrachová V.: Plasma Oxidation as a Route for Preparing of SnO2 Thin Films for Gas Sensors SMT 18 – 18th International Conference on Surface Modification Technologies, Dijon, France, 15 – 17 November, (2004), Book of Abstr., FIL-P2 , 2004
 • Sedlák D., Hrach R., Bařina O., Jelínek P., Šimek J.: Study of Plasma-Solid Interaction by the Combination of Particle Simulation and Evolutionary Modelling Proc. Conf. on Computational Physics CCP 2004, August 31 – September 4, (2004), Genoa, Italy, p.212 , 2004
 • Strýhal Z., Hishita S., Pavlík J., Macková A., Peřina V., Hedbávný P.: Surface analysis of tin oxide thin films prepared by plasma oxidation of evaporated tin films IVC-16 ISS-12 NANO-8 AIV-17, June 28 – July 2, (2004), Venice, Italy, Book 2, p. 960. , 2004
 • Supiot P., Vivien C., Granier A., Bousquet A., Macková A., Boufayed F., Escaich D., Raynaud P., Strýhal S., Pavlík J.: Treatment of Organosilicon Thin Films by Exposure to Different O2 Plasma and After Glow Conditions International Workshop on Plasma Polymers and Related Materials, 7 – 9 October, (2004), Antalya, Turkey, Book of Abstr., p.12. , 2004
 • Švec M., Hrach R., Novák S.: Electrical and morphological properties of composite films near the percolation threshold 16th International Vacuum Congress, 12th International Conference on Solid Surfaces, 8th International Conference on Nanometer Scale Science and Technology, 17th Vacuum National Symposium, Venice 2004, Book 2, p. 401. , 2004

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Varady M., Kašparová J., Moravec Z., Heinzel P., Karlický M.: Modelování některých procesů ve slunečních erupcích In: Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná, 24.-28. května 2004., 2004

Ostatní publikace:

 • Bohuněk J., Hejnová E.: Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy Prometheus, Praha 2004. , 2004 ISBN: 80-7196-290-2
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Strýhal Z.: Characterization of Nanoparticles and Morphology Study of Nanocomposite Films. International Workshop on Plasma Polymers and Related Materials, 7 – 9 October 2004, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, p. 28, 2004

2003

Články v mezinárodních časopisech:

 • Colina C.M., Olivera-Fuentes C.G., Siperstein F.R., Lísal M., Gubbins K.E: Thermal properties of supercritical carbon dioxyde by Monte Carlo simulations. Molecular Simulations 29 (2003), No. 6-7, pp. 405-412. Molecular Simulations 29 (2003), No. 6-7, pp. 405-412. , 2003 ISSN: 0892-7022
 • Hrach R., Hrachová V., Vicher M., Šimek J., Sedlák D.: Study of Plasma-Solid Interaction in Electronegative Plasma Vide: science, technique et application, Vol. 58 (2003), No. 307-suppl., pp. 101-103. , 2003 ISSN: 1266-0167
 • Hrach R., Novák S.: Behaviour of Composite Films near the Percolation Threshold Vide: science, technique et application, Vol. 58 (2003), No. 307-suppl., pp. 276-278. , 2003 ISSN: 1266-0167
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Multilevel morphological analysis of continuous metal films and surfaces Thin Solid Films 433 (2003), pp. 135-139. , 2003 ISSN: 0040-6090
 • Lísal M., Nezbeda I.: Confirmations of attractive, repulsive, and amphilic polymer chains in a simple supercritical solvent: Molecular simulation study Journal of Chemical Physics 119 (2003), No. 7, pp. 4023-4034. , 2003 ISSN: 0021-9606
 • Lísal M., Smith W. R., Aim K.: Direct molecular-level Monte Carlo simulation of Joule-Thomson processes Molecular Physics 101 (2003), No. 18, pp. 2875-2884. , 2003 ISSN: 0026-8976
 • Nezbeda I.: Modelling of aqueous electrolytes at the molecular lever: On the origin of the structure breaking and structure enhacement phenomena Journal of Molecular Liquids, 103 (2003), pp. 309-317. , 2003 ISSN: 0167-7322
 • Novák S., Hrach R.: Morphological Characteristics of Composite Films at High Filling Factors Vide: science, technique et application, Vol. 58 (2003), No. 307-suppl., pp. 258-260. , 2003 ISSN: 1266-0167
 • Pavlik J., Hedbavny P., Maly M., Matousek J., Kleger V., Stryhal Z.: Study of plasma composition during plasma oxidation: the mass spectroscopy study Vide: science, technique et application, Vol. 58 (2003), No. 307-suppl., pp. 228-230. , 2003 ISSN: 1266-0167
 • Pavlik J., Hrachova V., Kylian O., Kanka A., Matousek J., Stryhal Z.: Study of gas impurities and discharge tube material influence on plasma composition during plasma oxidation: the optical emission spectroscopy study Vide: science, technique et application, Vol. 58 (2003), No. 307-suppl., pp. 174-176. , 2003 ISSN: 1266-0167
 • Predota M., Ben-Naim A., Nezbeda I.: On independence of the solvation of interaction sites of a water molecule Journal of Chemical Physics 118 (2003), No. 14, pp. 6446-6454. , 2003 ISSN: 0021-9606
 • Slovak J., Nezbeda I.: On accuracy of Wertheim’s thermodynamic perturbation theory for primitive models of water Molecular Physics 101 (2003), No. 6, pp. 789-798. , 2003 ISSN: 0026-8976
 • Vlcek L, Nezbeda I.: From realistic to primitive models: a primitive model of methanol Molecular Physics 101 (2003), No. 19, pp. 2987-2996. , 2003 ISSN: 0026-8976
 • Vlcek L., Slovak J., Nezbeda I.: Thermodynamic perturbation theory of the second order: Implementation for models with double-bonded sites Molecular Physics 101 (2003), No. 18, pp. 2921-2927. , 2003 ISSN: 0026-8976

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Macková A., Peřina V., Hnatowicz V., Strýhal Z., Pavlík J., Quede A., Supiot P., Borvon G., Granier A., Raynaud P.: The Combined Study of the HMSDO Layers by RBS, ERDA and AFM Analytical Methods obtained from PECVD and PACVD Proceedings of the 14th Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV), Post Deadline Papers, January 13-18, 2003, Liptovký Mikuláš, Slovak Republic, pp 214-215, 2003 ISBN: 80-8040-195-0
 • Malý M., Hrach R., Novotný D.: Contribution to Advanced Image Analysis WDS 2003, Proceedings of Contributed Papers, Part III – Physics, MFF UK, Praha, 2003, pp. 641-645. , 2003 ISBN: 80-86732-18-5
 • Malý M., Hrach R., Novotný D.: Intelligent reconstruction and analysis of grain structures in 2D cuts of crystalline materials European Vacuum Congress (EVC-8) 23-26 June 2003, Berlin, pp. 209-210 , 2003
 • Novák S. Hrach R.: Role of Projections and Sections in Morphological Analysis of Composite Films Proceedings of the 14th Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV), Liptovký Mikuláš, Slovak Republic 2003, pp. 77-78. , 2003 ISBN: 80-8040-195-0
 • Pavlík J., Strýhal Z., Malý M., Novák S., Rejnek J., Škoda J., Hedbávný P.: Application of quadrupole mass spectrometry and gas chromatography for analysis of neutral species of processing plasma Proc. 16th International Symposium on Plasma Chemistry, Taormina, Italy 2003, p.119, 2003
 • Raynaud P., Boufayed F., Dennler G., Segui Y., Wertheimer M., Stryhal Z., Pavlik J., Borvon G., Granier A., Vivien C., Supiot P., Mackova A., Perina V., Hnatowicz V.: Polymer surface modification enhanced by RF and Microwave organosilicon/O2 plasmas. Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry, June 22-27, 2003, Taormina, Italy, p 382, 2003
 • Sedlák, D., Hrach R., Šimek J., Vicher M.: Self-consistent modelling of plasma-solid interaction in electronegative plasmas European Vacuum Congress (EVC-8) 23-26 June 2003, Berlin, pp. 108-109. , 2003
 • Strýhal Z., Hishita S., Haneda H.: Preparation and Characterization of SnO2 Films The 41st Symposium on Basic Science of Ceramics, January 22-23, 2003, Kagoshima, Japan, p 20, 2003
 • Strýhal Z., Pavlík J., Macková A., Peřina V.: Surface Characterization of Tin Oxide Thin Films for Gas Sensors Prepared by Plasma Oxidation Proceedings of the 14th Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV), January 13-18, 2003, Liptovký Mikuláš, Slovak Republic, pp 144-145, 2003 ISBN: 80-8040-195-0
 • Švec M., Hrach R.: Study of Electrical Properties of Thin Metal Films and Composite Films near the Percolation Threshold I WDS 2003, Proceedings of Contributed Papers, Part III – Physics, MFF UK, Praha, 2003, pp. 635-640. , 2003 ISBN: 80-86732-18-5
 • Švec M., Hrach R., Novák S.: Electrical properties of composite films near the percolation threshold European Vacuum Congress (EVC-8) 23-26 June 2003, Berlin, p. 196 , 2003

Články v tuzemských časopisech:

 • Strýhal Z., Pavlík J., Novák S.: Studium povrchu plazmaticky oxidovaných tenkých vrstev cínu pomocí AFM Československý časopis pro fyziku 53 (2003), No. 2, pp. 101-104. , 2003 ISSN: 0009-0700

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hejnová E.: Jaké úlohy by měl umět řešit žák na konci 2. stupně základní školy In: …aby fyzika žáky bavila…, ed. Růžena Kolářová, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, pp. 111-120. , 2003 ISBN: 80-244-0742-8
 • Králík, J.: Odkrývání subatomárního vesmíru In: Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2003, Hluboš, PF UJEP, 2003, pp. 21-29. , 2003 ISBN: 80-7044-553-X
 • Moravec, Z.: Sluneční soustava – moderní průzkum In Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2003, Hluboš, PF UJEP, Ústí ned Labem, 2003, pp. 30-52. , 2003 ISBN: 80-7044-553-X

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Macková A., Morton S., Walker G.H., Volka K.: Surface Analysis Techniques In Handbook of Spectroscopy, eds. G. Gauglitz, T. Vo-Dinh, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, (2003), Vol. 1, Section VI, pp.497-594. , 2003 ISBN: 3-527-29782-0

2002

Články v mezinárodních časopisech:

 • Novák S., Hrach R.: Computer Study of Object Distribution in Composite Films Materials and Manufacturing Processes 17 (2002), No. 1, pp. 97-102. , 2002 ISSN: 1042-6914
 • Novák S., Hrach R., Vicher M.: Study of Spatial Distribution of Objects in Composite Films Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 52 (2002), No. 12, pp. 1329-1334. , 2002 ISSN: 0011-4626
 • Strýhal Z., Pavlík J., Novák S., Macková A., Peřina V., Veltruská K.: Investigations of SnO2 Thin Films Prepared by Plasma Oxidation Vacuum 67 (2002), No. 3, pp. 665-671. , 2002 ISSN: 0042-207X
 • Vlček L., Nezbeda I.: Size and shape dependence of hydrophobic hydration at the level of primitive models Physical Chemistry Chemical Physics 4 (2002), No. 15, pp. 3704-3711. , 2002 ISSN: 1463-9076

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Novák S., Hrach R.: Composite Films and their Morphology Proc. 9th Joint Vacuum Conference, Schloß Seggau, Austria 2002, Eds. M. Leisch and A. Winkler, Graz University of Technology, pp. 83-84 , 2002
 • Novák S., Hrach R.: Structure Properties of Composite Films Proc. ICTF 12 – 12th International Conference on Thin Films, Bratislava, Slovakia 2002, Published by Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Eds. Eva Majkova, Stefan Luby, p. 168. , 2002 ISBN: 80-2240737-2
 • Pavlik J., Stryhal Z., Vicher M., Hrach R., Mackova A., Perina V.: Plasma Oxidation of Thin Metal Films – Experiment and Modelling Proceedings of Joint Conference ESCAMPIG 16 – XVIth European Conference on the Atomic & Molecular Physics of Ionised Gases and ICRP 5 – 5th International Conference on reactive Plasmas, Grenoble, France, 14-18 July 2002, Edited by Nader Sadeghi and Hideo Sughai, Volume 1, pp 351-352, 2002
 • Stryhal Z., Pavlik J., Novak S.: Atomic Force Microscopy Study of SnO2 Thin Films for Gas Sensor NANO ´02 – National Conference, Nanosciences, nanotechnologies and nanomaterials in Czech Republic, November 19-21, 2002, Brno, Czech Republic, Editors – J Svejcar, P. Sandera, p. 93, 2002 ISBN: 80-7204-258-0
 • Strýhal Z., Pavlík J., Novák S.: Atomic Force Microscopy Study of SnO2 Thin Films for Gas Sensor Proceedings of the NANO ’02, Brno 2002, pp. 270-273. , 2002 ISBN: 80-7329-027-8

Články v tuzemských časopisech:

 • Novák S., Hrach R.: Rekonstrukce třírozměrných struktur z jejich obrazů ERGO Vol. 4 (2002), No. 3, pp. 41-63. , 2002 ISSN: 1212-8317

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Hejnová E.: Tvorba úloh pro hodnocení výsledků vzdělávání na základních školách v České republice In: Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania, ed. Ľubomír Zelenický, Pobočka JSMF v Nitře ve spolupráci s nakladatelstvím PROTONIT, 2002, pp. 107-112. , 2002 ISBN: 80-8050-581-0

Ostatní publikace:

 • Pavlík J., Hedbávný P., Strýhal Z., Malý M., Kleger V.: Influence of the Plasma Parameters on the Properties of SnO2 Thin Films Produced by Plasma Oxidation Book of Abstracts of 9th Joint Vacuum Conference, Schloß Seggau, Austria, 16th – 20th June 2002, Editors – M. Leisch and A. Winkler, Graz University of Technology, p. 87 , 2002
 • Strýhal Z., Pavlík J., Macková A., Peřina V.: Structural and Electrical Properties of Thin SnO2 Layers Prepared by Plasma Oxidation Book of Abstracts of 9th Joint Vacuum Conference, Schloß Seggau, Austria, 16th – 20th June 2002, Editors – M. Leisch and A. Winkler, Graz University of Technology, p. 86, 2002
 • Strýhal Z., Pavlík J., Macková A., Peřina V., Hedbávný P.: Influence of the Substrate Temperature on Structural Properties of Thin SnO2 Layers Prepared by Plasma Oxidation Book of Abstracts of ICTF 12 – 12th International Conference on Thin Films, Bratislava, Slovakia, September 15-20, 2002, Published by Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Editors – Eva Majkova, Stefan Luby, p 259, 2002 ISBN: 80-2240737-2

2001

Články v mezinárodních časopisech:

 • Kettler M., Vörtler H. L., Nezbeda I., Strnad M.: Coexistence properties of higher n-alkanes modelled as Kihara fluids: Gibbs ensemble simulations Fluid Phase Equilibria 181 (2001), No. 1-2, pp. 83-94. , 2001 ISSN: 0378-3812
 • Kolafa J., Nezbeda I., Lísal M.: Effect of short- and long-range forces on the properties of fluids III. Dipolar and quadrupolar fluids. Molecular Physics 99 (2001), No. 20, pp. 1751-1764. , 2001 ISSN: 0026-8976
 • Lisal M., Smith W. R., Nezbeda I.: Accurate vapor-liquid equilibrium calculations for complex systems using the reaction Gibbs ensemble Monte Carlo simulation method Fluid Phase Equilibria 181 (2001), No. 1-2, pp. 127-146. , 2001 ISSN: 0378-3812
 • Malý M., Hrach R., Novotný D.: Neural network approach in image analysis of complex systems Vacuum 61 (2001), No. 2-4, pp. 223-227. , 2001 ISSN: 0042-207X
 • Nezbeda I.: On dispersion force correction terms in perturbed equations of state Fluid Phase Equilibria 180 (2001), No. 1-2, pp. 175-181. , 2001 ISSN: 0378-3812
 • Nezbeda I.: On molecular-based equations of state Rigor versus speculations. Fluid Phase Equilibria 182 (2001), No. 1-2, pp. 3-15. , 2001 ISSN: 0378-3812
 • Nezbeda I., Lísal M.: Effect of short and long range forces on the thermodynamic properties of water. A simple short range reference systém Molecular Physics 99 (2001), No. 4, pp. 291-300. , 2001 ISSN: 0026-8976
 • Novák S., Hrach R., Sobotka M.: Morphological Characteristics of Composite Films Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 51 (2001), No. 6, pp. 593-598. , 2001 ISSN: 0011-4626
 • Novák S., Pavlík J.,Strýhal Z., Hrach R., Hrachová V., Vicher M.: Diagnostics and modelling of Ar/O2 plasma used for plasma oxidation of Al Proc. 15th IVC, 11th ICSS. , 2001
 • Pavlík J., Hedbávný P., Malý M., Strýhal Z., Kleger V., Bašta R.: The Mass Spectrometry Study of Plasma Composition during Plasma Oxidation of Thin Metal Films Le Vide: science, technique et application, Vol. 56 (2001), No. 300 – suppl., pp. 186-188. , 2001 ISSN: 1266-0167
 • Pavlík J., Špatenka P., Strýhal Z., Hrachová V., Kaňka A., Čáp J., Zicha J.: Application of Chromatic Monitoring as a Plasma Diagnostic Technique Materials and Manufacturing Processes (2001), Vol. 16, No. 6, pp. 863-874. , 2001 ISSN: 1042-6914
 • Pavlík J., Strýhal Z., Novák S., Macková A., Peřina V., Vicher M., Hrach R.: Physical Processes during Plasma Oxidation of Aluminium Le Vide: science, technique et application, Vol. 56 (2001), No. 300 – suppl., pp. 85-87. , 2001 ISSN: 1266-0167
 • Strýhal Z., Pavlík J., Macková A., Peřina V.: Properties of the Thin SnO2 Layers Produces by Plasma Oxidation Le Vide: science, technique et application, Vol. 56 (2001), No. 300 – suppl., pp. 278-280. , 2001 ISSN: 1266-0167
 • Vicher M., Hrach R., Pavlík J., Novák S., Macková A., Peřina V.: Study of Plasma Oxidation of Aluminium by Computer Modelling Le Vide: science, technique et application, Vol. 56 (2001), No. 300 – suppl., pp. 348-351. , 2001 ISSN: 1266-0167

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Novotny D., Sobotka M., Vicher M., Kostern M.: Characterisation of degree of arrangement in image analysis of complex systems, Proc CCP 2001 Europhysics Conference on Computational Physics, Aachen, Germany 5-8 September 2001, p. B107. , 2001 ISBN: 3-00-008236-0
 • Hrach R., Vicher M., Pavlík J.: Hybrid Computer Modelling of Plasma Oxidation Process Proceedings CCP 2001 – Europhysics Conference on Computational Physics, 5-8. September 2001, Aachen, Germany, NIC Series – Volume 8, p. B19. , 2001 ISBN: 3-00-008236-0
 • Kolářová R., Hejnová E.: Hlavní cíle přírodovědného vzdělávání. In: Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, ed. Ľubomír Zelenický, Nitra, FPV Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF v Nitře, 2001, pp. 37-42, 2001 ISBN: 80-8050-387-7
 • Maly M., Hrach R., Novotny D.: Neural networks in image analysis of complex systems, Proc CCP 2001 Aachen, Europhysics Conference on Computational Physics 2001 Aachen, Germany 5-8 September 2001, p. B107. , 2001 ISBN: 3-00-008236-0
 • Novák S., Hrach R., Pavlík J.: Computer study of morphological properties of thin composite films Proceedings XXV ICPIG – International Conference on Phenomena in Ionized Gases July 17-22, 2001, Nagoya, Japan, Edited by Toshio Goto, Vol. 2, pp. 253-254. , 2001 ISBN: 4-9900915-1-5
 • Novák S., Hrach R., Sobotka M.: Image Analysis of Composite Films Proc. Europhysics Conference on Computational Physics, Aachen, Germany 2001, p. B17 , 2001
 • Pavlík J., Hrach R., Novák S., Hrachová V., Vicher M., Strýhal Z.: Modelling and diagnostics of Ar/O2 plasma Symposium proceedings 15th International Symposium on Plasma Chemistry (15th ISPC), 9-13 July, 2001, Orléans, France, Edited by A. Bouchoule, J. M. Pouvesle, A. L. Thomann, J. M. Bauchire and E. Robert, GREMI, CNRS/University of Orléans, Volume VI, pp. 2179-2184., 2001
 • Pavlík J., Malý M., Strýhal Z., Novák S.: Study of Oxygen Plasma using Mass Spectrometry during Plasma Oxidation of Aluminium Thin Films Symposium Proceedings of 13th SAPP – Symposium on Application of Plasma Processes, January 15-21, Tále, Low Tatras, Slovakia 2001, pp. 124-125. , 2001 ISBN: 80-223-1573-7
 • Pavlík J., Strýhal Z., Macková A., Peřina V., Jelínek T.: Characterisation of Al2O3 Thin Films Prepared by Plasma Oxidation Symposium Proceedings of 13th SAPP – Symposium on Application of Plasma Processes, January 15-21, 2001, Tále, Low Tatras, Slovakia, pp. 126-127. , 2001 ISBN: 80-223-1573-7
 • Pavlík J., Strýhal Z., Novák S.: The Influence of Technological Parameters on the Surface Structure of Oxide Films Prepared by Plasma Oxidation of Thin Metal Films XXV ICPIG – International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 17-22, 2001, Nagoya, Japan, Edited by Toshio Goto, Vol. 2, pp. 167-168. , 2001 ISBN: 4-9900915-1-5
 • Strýhal Z., Pavlík J.: Surface Properties of the Thin SnO2 Layers Prepared by Plasma Oxidation Symposium proceedings 15th International Symposium on Plasma Chemistry (15th ISPC), 9-13 July, 2001, Orléans, France, Edited by A. Bouchoule, J. M. Pouvesle, A. L. Thomann, J. M. Bauchire and E. Robert, GREMI, CNRS/University of Orléans, Volume VIII – Post Deadline Papers , pp. 3279-3284., 2001
 • Strýhal Z., Pavlík J., Veltruská K.: AFM Study of the Thin SnO2 Layers Prepared by Plasma Oxidation WDS ´2001, Proceedings of Contributed Papers, Part III, MFF UK, Praha, 2001, pp 640-645. , 2001 ISBN: 80-85863-73-1

Články v tuzemských časopisech:

 • Hejnová E.: Jak učitelé fyziky hodnotí žáky na základních školách Matematika-fyzika-informatika 10 (2001), No. 7, pp. 406-412., 2001
 • Hrach R., Novotný D., Vicher M.: Popis stupně uspořádanosti soustav s využitím klasických morfologických metod ERGO Vol. 3 (2001), No.3, pp. 71-81. , 2001 ISSN: 1212-8317
 • Malý M., Hrach R., Novotný D.: Analýza rozložení objektů s využitím neuronových sítí ERGO, Vol. 3 (2001), No. 3, pp. 83-96. , 2001 ISSN: 1212-8317
 • Pavlík J., Novák S., Strýhal Z., Švec M.: Studium povrchu plazmaticky oxidovaných tenkých vrstev hliníku pomocí AFM Československý časopis pro fyziku, Vol 51 (2001), No. 1, pp. 59 -61. , 2001 ISSN: 0009-0700

Učebnice a skripta:

 • Kunc S., Králík J.: Sbírka úloh z mechaniky skripta PF UJEP, Ústí nad Labem, 2001. , 2001 ISBN: 80-7044-296-4

Ostatní publikace:

 • Hedbávný P., Bašta R., Pavlík J., Malý M., Strýhal Z.: Mass Spectrometry of Processing Plasma during Plasma Oxidation. Abstracts of 7th European Vacuum Conference and 3rd European Topical Conference on Hard Coatings – EVC-7 and ETCH-3, Madrid, September 17-20, 2001, p. 61 , 2001
 • Hejnová E.: Contemporary trends in pupils’ assessment in physics at basic schools in the Czech Republic and in the world In WSD´ Proceedings of contributed papers, Part III, Physics, ed. J. Šafránková, Praha: Matfyzpress, 2001, pp. 692-697, 2001 ISBN: 80-85863-73-1
 • Hejnová E.: Nové trendy v hodnocení fyzikálního vzdělávání žáků na základních školách. In: Letní škola učitelů matematiky a fyziky, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2001, pp. 35-40, 2001 ISBN: 80-7044-376-6
 • Novák S., Hrach R.: Spatial Distribution of Objects in Composite Films. Abstracts of 7th European Vacuum Conference and 3rd European Topical Conference on Hard Coatings – EVC-7 and ETCH-3, Madrid, September 17-20, 2001, p.70, 2001
 • Pavlík J., Malý M., Strýhal Z.: Mass Spectrometry of Processing Plasma during Plasma Oxidation. Abstracts of 7th European Vacuum Conference and 3rd European Topical Conference on Hard Coatings – EVC-7 and ETCH-3, Madrid, September 17-20, 2001, p. 61, 2001
 • Strýhal Z., Pavlík J., Novák S.: AFM Investigations of SnO2 Thin Films Prepared by Plasma Oxidation. Abstracts of 7th European Vacuum Conference and 3rd European Topical Conference on Hard Coatings – EVC-7 and ETCH-3, Madrid, September 17-20, 2001, p. 101, 2001

2000

Články v mezinárodních časopisech:

 • Hrach R., Novák S.: Distribution of Electrons Passing through the Sheath to Planar Substrate in Chemically Active Plasma Acta Physica Universitatis Comenianae, Vol. XLI (2000), No. 1-2, pp. 53-58. Comenius University Press, Bratislava. , 2000 ISBN: 80-223-1550-8
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Morphological Analysis of Continuous Metal Films Vacuum 57 (2000) pp. 259-265. , 2000 ISSN: 0042-207X
 • Kolafa J., Nezbeda I.: Effect of short and long range forces on the structure of water II. Orientational ordering and the dielectric constant. Molecular Physics 98 (2000), No. 19, pp. 1505-1520. , 2000 ISSN: 0026-8976
 • Lisal M., Smith W.R., Nezbeda I.: Molecular simulation of multicomponent reaction and phase equilibria in MTBE ternary system AICHE Journal 46 (2000), No. 4, pp. 866-875. , 2000 ISSN: 0001-1541
 • Lisal M., Smith W.R., Nezbeda I.: Computer simulation of the thermodynamic properties of high-temperature chemically-reacting plasmas Journal of Chemical Physics 113 (2000), No. 12, pp. 4885-4895. , 2000 ISSN: 0021-9606
 • Nezbeda I.: On the role of short- and long-range forces in aqueous systems Journal of Molecular Liquids 85 (2000), No. 1-2, pp. 249-255. , 2000 ISSN: 0167-7322
 • Novák S., Sobotka M., Hrach R.: Study of Morphology of Composite Films Thin Solid Films 373 (2000), pp. 203-206. , 2000 ISSN: 0040-6090
 • Pavlík J., Strýhal Z., Novák S.: AFM Study of Al2O3 Thin Films Prepared by Plasma Oxidation Le Vide: science, technique et application, Vol. 55 (2000), No. 295 – suppl., pp. 390-392. , 2000 ISSN: 1266-0167
 • Šerý M., Špatenka P., Pavlík J. and Messelhäuser J.: Chromatic Monitoring of Downstream Microwave Plasma Source Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 50 (2000), Suppl. S3, p. 481-486., 2000
 • Strnad M., Nezbeda I.: Parallelized sampling of the Gibbs ensemble Molecular Physics 98 (2000), No. 22, pp. 1887-1894. , 2000 ISSN: 0026-8976
 • Vackova S., Zdansky K., Vacek K., Scherback L., Feychuk P., Ilaschouk M.: Phonon drag effect in Cd1-xZnxTe in dependence on x: Minimum at x=0,04 Physica Status Solidi A – Applied Research 177 (2000), No. 1, pp. 263-265. , 2000 ISSN: 0031-8965

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Maly M., Hrach R.: New approaches in Image Analysis of Complex Systems Proceedings of WDS 2000, Prague, part III, pp. 346-350. , 2000 ISBN: 80-85863-59-6
 • Novák S., Hrach R.: Preparation and Properties of Composite Films: A Computer Study Proc. XVth ESCAMPIG European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Miskolc-Lillafüred, Hungary, 2000, pp. 440-441., 2000
 • Novák S., Hrach R., Sobotka M.: Morphological Characteristics of Composite Films Proc. JVC-8, Pula, Croatia 2000, pp. 26-27 , 2000
 • Pavlík J., Špatenka P., Strýhal Z., Hrachová V. and Kanka A.: Chromatic Monitoring as a Plasma Diagnostic Technique: Application in Technological Process 14th International conference on surface modification technologies – SMT-14, 11-13.9.2000 Paris, France, 2000
 • Pavlík J., Strýhal Z.: Influence of Admixture O2 on Optical Emission Spectra of the CF4 Discharge. Proc. XVth Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, Miskolc – Lillafüred, Hungary, 26-30 August 2000, Volume 24F, pp. 446-447, 2000

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Maly M., Hrach R., Novotny D.: Neural network approach in image analysis of complex systems Proc. 12th Summer School on Computing Techniques in Physics, Třešť 28. 8. – 2. 9. 2000, p. 58, 2000
 • Pavlík J., Novák S., Strýhal Z., Švec M.: Studium povrchu plazmaticky oxidovaných tenkých vrstev hliníku pomocí AFM Sbornik č. 2, Seminář o rastrovací tunelovací mikroskopii a přibuzných technikách, 25. – 27. 9. 2000, Lázně Bohdaneč u Pardubic, p. 24., 2000

Učebnice a skripta:

 • Hejnová E.: Sbírka úloh k obecné fyzice – elektřina a magnetismus skripta PF UJEP, Ústí nad Labem, 2000, 67 stran. , 2000 ISBN: 80-7044-279-4

Ostatní publikace:

 • Hejnová E.: Hodnocení výsledků fyzikálního vzdělávání na základních školách. In: Letní škola učitelů matematiky a fyziky, ed. Petr Rys. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2000, pp. 23-26, 2000 ISBN: 80-7044-340-5
 • Pavlík J., Hedbávný P., Kleger V., Bašta R., Jelínek T.: A Quadrupole Mass Spectrometry Method for Study of Neutral Species of Processing Plasma. Book of abstracts of JVC-8, 8th Joint Vacuum Conference, June 4-9, 2000, Pula, Croatia, p. 79, 2000
 • Pavlík J., Strýhal Z., Jelínek T.: Influence of Plasma Parameters on Structural Properties of Al2O3 Films Prepared by Plasma Oxidation. Book of abstracts of JVC-8, 8th Joint Vacuum Conference, June 4-9, 2000, Pula, Croatia, p. 80, 2000

1999

Články v mezinárodních časopisech:

 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Multilevel Morphological Analysis of Continuous Films Bull. Amer. Phys. Soc. 44 (1999), No. 1, p.1514. , 1999 ISSN: 0003-0503
 • Kolafa J., Nezbeda I., Pavlicek J., Smith W.R.: Global phase diagrams of model and real binary fluid mixtures – Part II: Non-Lorentz-Berthelot mixtures of attractive hard spheres Physical Chemistry Chemical Physics 1 (1999), No. 18, pp. 4233-4240. , 1999 ISSN: 1463-9076
 • Lisal M., Nezbeda I.: Pure fluids of homonuclear and heteronuclear square-well diatomics I: Computer simulation study. Molecular Physics 96 (1999), No. 3, pp. 335-347. , 1999 ISSN: 0026-8976
 • Lisal M., Nezbeda I., Smith W.R.: The reaction ensemble method for the computer simulation of chemical and phase equilibria II. The Br-2+Cl-2+BrCl system. Journal of Chemical Physics 110 (1999), No. 17, pp. 8597-8604. , 1999 ISSN: 0021-9606
 • Lisal M., Nezbeda I., Vortler H.L.: Fluid-solid boundary of the compressed EXP-6 fluids Fluid Phase Equilibria 154 (1999), No. 1, pp. 49-54. , 1999 ISSN: 0378-3812
 • Lisal M., Smith W.R., Nezbeda I.: Accurate computer simulation of phase equilibrium for complex fluid mixtures. Application to binaries involving isobutene, methanol, methyl tert-butyl ether, and n-butane. Journal of Physical Chemistry B 103 (1999), No. 47, pp. 10496-10505. , 1999 ISSN: 1520-6106
 • Nezbeda I., Kolafa J.: Effect of short- and long-range forces on the structure of water: temperature and density dependence Molecular Physics 97 (10), No. 10, pp. 1105-1116. , 1999 ISSN: 0026-8976
 • Nezbeda I., Pavlicek J., Kolafa J., Galindo A., Jackson G.: Global phase behavior of model mixtures of water and n-alkanols Fluid Phase Equilibria 158 (1999), pp. 193-199. , 1999 ISSN: 0378-3812
 • Novák S., Hrach R., Sobotka M.: Morphology of Composite Films: A Computer Study Superficies y Vacío, Vol. 9 (1999), pp. 248-252. , 1999 ISSN: 1665-3521
 • Pavlík J., Hrach R., Hedbávný P. and Šťovíček P.: Study of Argon/Oxygen Plasma Used for Creation of Aluminium Oxide Thin Films Superficies Y Vacio, Vol. 9 (1999), pp. 131-134. , 1999 ISSN: 1665-3521
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R.: Optical and Langmuir Probe Diagnostics of O2/Ar Mixture Plasma Used for the Plasma Oxidation of Metals Le Vide: science, technique et application, Vol. 54 (1999), No. 291, Suppl., pp. 218-220. , 1999 ISSN: 1266-0167
 • Predota M., Nezbeda I.: Hydrophobic hydration at the level of primitive models Molecular Physics 96 (1999), No. 8, pp. 1237-1248. , 1999 ISSN: 0026-8976
 • Strnad M., Nezbeda I.: An extended Gibbs ensemble Molecular Simulation 22 (1999), No. 3, pp. 183-198. , 1999 ISSN: 0892-7022

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Novák S.: Angular and Velocity Distribution of Electrons Passing through the Sheath to Planar Substrate in Chemically Active Plasma Proc. of 12th SAPP, Liptovský Ján, Slovakia, 1999, pp. 169-170. , 1999 ISBN: 80-223-1370-X
 • Novák S., Vágner T., Nováková E.: Morphology of Composite Films Proc. Int. Workshop on Plasma Diagnostics, Ghent, Belgium, 1999, pp. 75-76., 1999
 • Pavlík J., Novák S., Kukal J. and Macák J.: Influence of Discharge Tube Wall Materials on Plasma Parameters Proc. 14th International Symposium on Plasma Chemistry, Prague, Czech Republic 1999, Vol. II, pp. 813-818. , 1999 ISBN: 80-902724-2-8
 • Pavlík J., Strýhal Z., Jelínek T.: Spectroscopic Characterisation of the DC Glow and RF Discharge of the O2/Ar Mixture Symposium Proceedings 12th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovský Jan, Slovakia, 1999, pp 211-212. , 1999 ISBN: 80-223-1370-X

Články v tuzemských časopisech:

 • Novotný D., Novák S., Hrach R.: Počítačové modelování a morfologie tenkých vrstev a kompozitů ERGO, Vol. 1 (1999), No. 3, pp. 88-93. , 1999 ISSN: 1212-8317
 • Novotný D., Vaněk A.: Některé výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí práce v oblasti didaktiky fyziky ERGO Vol. 1 (1999), No. 3, pp. 94-96. , 1999 ISSN: 1212-8317
 • Pavlík J.: Diagnostické metody nízkoteplotního plazmatu a aplikace plazmatu pro modifikaci povrchu tenkých vrstev ERGO, Vol. 1, 1999, No. 3, pp. 76-87. , 1999 ISSN: 1212-8317

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Pavlík J.: Užití plazmatu pro úpravu povrchu pevných látek Škola vákuovej techniky 1999, STU Bratislava, pp. 124-130. , 1999 ISBN: 80-227-1192-6

Ostatní publikace:

 • Pavlík J.: Study of the Influence of Fluorocarbons in Argon – Oxygen Plasma. Book of Abstracts, International Workshop on Plasma Diagnostics, 1999, Gent, pp. 49-50, 1999
 • Pavlík J., Hrach R., Hedbávný P., Šťovíček P.: Study of Creation of Aluminium Oxide Thin Films in Oxygen Plasma. Book of Abstracts, 11th International Conference on Thin Films, 19th Mexican Vacuum and Surface Science Congress, 1999, Cancún-Quintana Roo, Mexico, p. 140, 1999

1998

Články v mezinárodních časopisech:

 • Hrach R., Novák S., Novotný D., Pavlík J.: Morphological Analysis of Discontinuous and Semicontinuous Metal Films Thin Solid Films 317 (1998) No. 1, 2, pp. 39-42. , 1998 ISSN: 0040-6090
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Morphological Study of Discontinuous and Semicontinuous Metal Films Vacuum 50 (1998), No. 1-2, pp. 175-178. , 1998 ISSN: 0042-207X
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Computer simulation of semicontinuous and continuous metal film morphology Vacuum 50 (1998), No. 3-4, pp. 289-292. , 1998 ISSN: 0042-207X
 • Kolafa J., Nezbeda I., Pavlicek J., Smith W.R.: Global phase diagrams of model and real binary fluid mixtures: Lorentz-Berthelot mixture of attractive hard spheres Fluid Phase Equilibria 146 (1998), No 1-2, pp. 103-121. , 1998 ISSN: 0378-3812
 • Smith W.R., Nezbeda I., Strnad M., Triska B., Labik S., Malijevsky A.: Generalized thermodynamic perturbation theory for polyatomic fluid mixtures I. Formulation and results for chemical potentials. Journal of Chemical Physics 109 (1998), No. 3, pp. 1052-1061. , 1998 ISSN: 0021-9606

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Pavlík J.: Characterization of O2/Ar Glow Discharge Used in Plasma Oxidation Process Proc. 6th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Siena, Italy, 1998, Volume 22D, p. 5.10. , 1998
 • Hrach R., Sobotka M., Pavlík J.: Correlation between size and spatial morphological parameters of very thin metal films Proc. 14th International Vacuum Congress (IVC – 14), 10th International Conference on Solid Surfaces (ICSS-10), 5th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO-5), 10th International Conference on Quantitave Surface Analysis (QSA-10), Birmingham, UK, August 31 – September 4, 1998, p. 339. , 1998
 • Novák S.: Probe Diagnostics Used during Plasma Oxidation Process: A Computer Study Proc. 11th Symposium on Elementary Processes and Chemical Reactions in Low Temperature Plasma, Low Tatras, Slovakia, 1998, Book of Contributed Papers, Part 1, pp. 110-113. , 1998 ISBN: 80-967454-7-6
 • Novák S.: Probe Diagnostics Used in Plasma-Chemical Technologies Proc. ESCAMPIG 98 Fourteenth European Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, Malahide, Ireland, 1998, pp. 408-409. , 1998
 • Novák S., Hrach R.: Computer Study of Morphology of Composite Films Proc. 14th International Vacuum Congress (IVC – 14), 10th International Conference on Solid Surfaces (ICSS-10), 5th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO-5), 10th International Conference on Quantitave Surface Analysis (QSA-10), Birmingham, UK, 1998, p. 340. , 1998
 • Pavlík J.: Characterization of Plasma during Laser Material Processing by Optical Emission Spectroscopy Proc. ESCAMPIG 98, 14th European Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, Malahide, Ireland, 1998, Volume 22H, pp. 450-451, , 1998
 • Pavlík J., Hrach R.: Spectroscopic Study of O2/Ar Discharge Plasma Estimated to Plasma Oxidation of Aluminium Thin Films Proc. 6th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Siena, Italy,1998, Volume 22D, pp. 7.9. , 1998
 • Pavlík J., Hrach R., Hedbávný P., Šťovíček P.: Study of Plasma Oxidation of Aluminium Thin Films Proc. 14th International Vacuum Congress (IVC – 14), 10th International Conference on Solid Surfaces (ICSS-10), 5th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO-5), 10th International Conference on Quantitave Surface Analysis (QSA-10), Birmingham, UK, August 31 – September 4, 1998, pp. 175-176. , 1998
 • Pavlík J., Jelínek T., Strýhal Z.: The Influence of the Teflon Decomposition in Argon Plasma on the Plasma Parameters Proc. 11th Symposium on Elementary Processes and Chemical Reactions in Low Temperature Plasma, Low Tatras, Slovakia, 1998, Book of Contributed Papers, Part 1, pp. 114-118., 1998
 • Sobotka M., Hrach R., Novák S.: Study of thin film morphology by chord-length distribution method Proc. 14th International Vacuum Congress (IVC – 14), 10th International Conference on Solid Surfaces (ICSS-10), 5th International Conference on Nanometer-scale Science and Technology (NANO-5), 10th International Conference on Quantitave Surface Analysis (QSA-10), Birmingham, UK, 1998, pp. 339-340. , 1998
 • Vicher M., Hrach R., and Pavlík J.: Modelling of plasma oxidation of aluminium Proc. ESCAMPIG 98, 14th European Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, Malahide, Ireland, 1998, Volume 22H, p. 524-525. , 1998

Učebnice a skripta:

 • Obdržálek J., Vaněk A.: Řešené příklady z termodynamiky a molekulové fyziky skripta PF UJEP, Ústí nad Labem, 1998, , 1998 ISBN: 80-7044-227-1

1997

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Kuba P.: Study of Charge Transport through the Sheath in dc Glow Discharge during the Plasma oxidation 10th Int. Conf. on Thin Films and 5th European Vacuum Conference, 23.- 27. 9. 1996, Salamanca, Spain, Editors L. Segovia, M. Martinez-Duart, Asociation Espaňola de Vacio, Vacuum 48, 1997, p. 266. , 1997 ISSN: 0042-207X [abstrakt]
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Analysis of Methods for the Study of Semicontinuous and Continuous Metal Film Morphology Proceedings of 7th Joint Vacuum Conference, May 26-29, 1997, Debrecen, Hungary 1997, Editor Bohátka S., KLTE, pp. 237-238. , 1997 ISBN: 963-472-167-2
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Morphological Analysis of Semicontinuous Metal Films Proc. 3rd Iberian Vacuum Meeting and 2nd European Topical Conference on Hard Coatings. Lisboa, Portugal, 1997, p.62. , 1997
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Morphological Study of Discontinuous and Semicontinous Metal Films Proc. 6th Intern. Workshop EPMS 97: Electronic Properties of Metal/Non-Metal Microsystems, Prague 1997, Czech Republic, p. 44. , 1997
 • Novák S.: Study of Electrical Properties of the Sheath in a Direct Current Glow Discharge Proceedings of the XXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Toulouse, France 1997, Vol. II, pp. 248-249., 1997
 • Novák S., Pavlík J., Macák J., Kuba P., Jelínek T.: Plasma-Chemical Technologies and the Device Contamination Proc. 11th International Conference on Surface Modification Technologies, Paris, France, 1997, p.57. , 1997
 • Pavlík J., Novák S.: Plasmo-chemical System for Plasma Oxidation of Aluminium Thin Films Proceedings of the 13th International Symposium on Plasma Chemistry, August 18-22, 1997, Beijing, China, Edited by C. K. Wu, Peking University Press, Vol. III, pp. 1183-1187. , 1997 ISBN: 7-301-03483-0/O-399
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Hedbávný P., Šťovíček P.: Technological and Measuring System for the Study of Plasma Oxidation of Aluminium Thin Films Proceedings of 7th Joint Vacuum Conference, May 26-29, 1997, Debrecen, Hungary, Editor Bohátka S., KLTE, pp. 217-218. , 1997 ISBN: 963-472-167-2
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Kuba P., Koseček A. M., Fodrek P., Kolenič F.: Optical Diagnostics of Plasma Produced in Laser Beam Welding Process Proceedings of the XXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Toulouse, France, July 21, 1997, Editors Bordage M. C. and Gleizes A., Université Paul Sabatier, Vol. IV, pp. 128-129., 1997

Ostatní publikace:

 • Pavlík J., Koseček A. M.: Plasma analysis in material processing. Proc. 11th International conference on surface modification technologies – SMT-11, 8.-10.9.1997 Paris, France, Abstracts, LP-P86, p. 45, 1997

1996

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Study of Morphological Characteristics of Thin Metal Films In: Metal/Nonmetal Microsystems: Physics, Technolgy, and Applications, Benedykt W. Licznierski, Andrzej Dziedzic, Editors, Proc. SPIE 2780 (1996) pp. 42-45., 1996
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Study of Morfology of Discontinuous and Semicountinuous Metal Films In: Proceedings of the 8th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing, Eds. P. Borcherds, M. Bubak, A. Maksymowicz, Kraków, Poland 1996, pp. 117-120. , 1996 ISBN: 83-902363-3-8 [abstrakt]
 • Novák S., Hrach R., Pavlík J., Hrachová V.: Plasma Formation of Thin Alumina Films In: Metal/Nonmetal Microsystems: Physics, Technolgy, and Applications, Benedykt W. Licznierski, Andrzej Dziedzic, Editors, Proc. SPIE 2780 (1996) pp.76-79., 1996

Učebnice a skripta:

 • Obdržálek J., Vaněk A.: Termodynamika a molekulová fyzika skripta PF UJEP, Ústí nad Labem, 1996, , 1996 ISBN: 80-7044-134-8

Ostatní publikace:

 • Hrach R., Kuba P.: Interaction of Chemically Active Plasma with Substrate during Plasma Oxidation Process. Proc. ESCAMPIG 96, Poprad 1996, Slovakia Editors, P. Lukáč, I. Košinár and J. Skalný. European Phys. Soc., Vol. 20E, Part A, p. 215, 1996
 • Hrach R., Novák S., Novotný D., Pavlík J.: Morphological Analysis of Discountinuous and Semicountinuous Metal Films. Abstract Book of 10th International Conference on Thin Films and 5th European Vacuum Conference, 23. – 27. 9.1996, Salamanca, Spain, Editors L. Segovia, M. Martinez-Duart, Asociation Espaňola de Vacio, p. 84, 1996 [abstrakt]
 • Novák S., Pavlík J.: Study of Electrical Properties of the Sheath in DC Glow Discharge. Abstract Book of the 10th International Conference on Thin Films and the 5th European Vacuum Conference, Salamanca, Spain 1996, p. 264, 1996 [abstrakt]
 • Novák S., Pavlík J., Hrach R., Koseček A. M., Fodrek P., Kolenič F.: Optická diagnostika plazmatu buzeného laserem. 12th Conference of the Czech and Slovak Physicists, Czech Republic, Ostrava, September 2.- 6., 1996, p. 21, 1996 [abstrakt]
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Kuba P., Koseček A. M., Fodrek P., Kolenič F.: Optical Diagnostics of Laser Produced Plasma. Contributed papers, HAKONE V, 2.- 4. 9. 1996, Mílovy, Czech Republic, p. 288, 1996 [abstrakt]
 • Pavlík J., Novák S., Hrach R., Šťovíček P., Hedvábný P.: A vacuum system for plasmochemical surface modification and deposition on thin films. Abstract Book of 10th International Conference on Thin Films and 5th Europian Vacuum Conference, 23.- 27. 9. 1996, Salamanca, Spain, Editors L. Segovia, M. Martinez-Duart, Asociation Espaňola de Vacio, p. 266, 1996 [abstrakt]

1995

Články v mezinárodních časopisech:

 • Čermák I., Sedlák A., Novák S.: Probe Diagnostic in Chemically Active Plasma – Modification of the One Probe Method Acta Physica Universitatis Comenianae, Vol. XXXIV, 1 (1993), pp. 61-64. Comenius University Press, Bratislava, , 1995 ISBN: 80-223-0646-0
 • Hrach R., Hrachová V., Novák S.: Model of Plasma Polymerization Process Vacuum 43 (1992), No.5-7, pp.637-639. , 1995 ISSN: 0042-207X
 • Hrach R., Novák S., Novotný D., Pavlík J., Hrachová V.: Morphological Methods for Description of Composite Films Acta Physica Universitatis Comenianae 36 (1995) pp. 51-56. Comenius University Press, Bratislava, , 1995 ISBN: 80-223-0908-7
 • Novák S., Hrach R.: Study of 3D Island Film Morphology International Journal of Electronics 73 (1992), No.5, pp. 969-971. , 1995 ISSN: 0020-7217
 • Novák S., Hrach R., Calusinski B.: Study of Secondary Emission of Plasma Polymerized Materials International Journal of Electronics 78 (1995), No. 1, pp. 139-142. , 1995 ISSN: 0020-7217
 • Novák S., Hrach R., Hrachová V.: Probe Diagnostics in Chemically Active Plasma Acta Physica Slovaca 42 (1992), No.5, pp. 286-291. , 1995 ISSN: 0323-0465
 • Novák S., Hrach R., Hrachová V.: Probe Diagnostics in Chemically Active Plasma – the Influence of Probe Location Acta Physica Universitatis Comenianae, Vol. XXXIV, 1 (1993), pp. 65-67. Comenius University Press, Bratislava, , 1995 ISBN: 80-223-0646-0

Příspěvky ve sbornících z mez. konferencí:

 • Hrach R., Novotný D., Hrachová V., Pavlík J., Novák S.: Characterization of Thin Film Morphology by Covariance Function In: Eds. R.Gruber and M. Tomassini, Proceedings of the 6th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing PC ’94, Lugano, Switzerland, 1994, pp. 551-554., 1995
 • Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J., Hrachová V.: Radial Distribution Function and Nearest-Neighbour Distribution in Spatial Analysis of 2D Objects In: Eds. R.Gruber and M. Tomassini, Proceedings of the 6th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing PC ’94, Lugano, Switzerland, 1994, pp. 333-336., 1995
 • Novák S.: Self-Convergence in Monte Carlo Methods In: Eds. R.A.de Groot & J.Nadrchal, Proceedings of the 4th International Conference Physics Computing ’92. World Scientific, Singapore-New Jersey-London-Hong Kong, 1993, pp. 425-426. , 1995 ISBN: 981-02-1245-3
 • Novák S., Hrach R., Hrachová V.: Study of Probe Diagnostics in Plasma Polymerization Process by Means of Computer Experiment In: Eds. Broszeit et al, Plasma Surface Engineering. Oberursel, DGM Informationgesellschaft Verlag, 1989, 107-114., 1995
 • Novák S., Hrach R., Hrachová V.: The Model of Plasma Polymerization Process In: Proc. 2nd Intern. Seminar on Electronic Properties of Metal/Non-Metal Microsystems, Štiřín 1989, 35 ., 1995

Příspěvky ve sbornících z tuz. konferencí:

 • Pavlík J., Novák S.: Procesy vytváření tenkých vrstev v oboru hrubého a jemného vakua Sborník Letní školy vakuové techniky, Horní Bečva, 29.5. – 1.6.1995, Česká vakuová společnost, Praha, (1995), p. 31-36., 1995