Projekty

2022

 • 22-03380S PřF KCH prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.;  Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách – přesné experimenty, molekulární simulace a modelování Řešitel: V. Vinš (Ústav termomechaniky AV ČR) Spoluřešitel: I. Nezbeda, F. Moučka, J. Škvára (KI), M. Klajmon (KCH) projekt 2022 – 2024

2021

 • TO01000329 PřF KFY, ÚMC Pavla Čapková; METAMORPH;  Advanced hybrid organic-inorganic nanofibers for CO2 capture and photocatalysis Řešitel: P. Čapková Spoluřešitel:  O. Benada (KBIO), Z. Posel (KI), P. Čapková (KFY), P. Ryšánek (ÚMC), M. Kormunda (KFY), M. Syrový (PřF), J. Hoskovec (PřF), P. Fridrich (ÚMC) projekt 2021 – 2024

2020

 • 20-21421S PřF KBI, KFyz Mgr. Jan Malý Ph.D.;  Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv Řešitel: J. Malý Spoluřešitel: M. Liegertová (KBIO), J. Malý (KBIO), M. Štofík (KBIO), D. Wróbel (KBIO), H. Malinská (KBIO), R. Herma (KBIO), Z. Nejedlá, Z. Žmudová, M. Malý (KFY) projekt 2020- 2022
 • LM2018124  PřF + FŽP prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.; NanoEnciCz; Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a urdržitelnou budoucnost Řešitel: P. Čapková Spoluřešitel: J. Pavlík (KFY), M. Štofík (KBIO), A. Semerádtová (KBIO), D. Wróbel (KBIO), D. Poustka (KBIO), R. Herma (KBIO), M. Malý (KFY), J. Matoušek (KFY), M. Kormunda (KFY), Z. Kolská (ÚMC), P. Čapková (KFY), P. Ryšánek (ÚMC), M. Syrový (PřF), J. Hoskovec (PřF) projekt 2020 – 2022
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 PřF Katedry biologie a fyziky doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.; ProNanoEnviCZ;  Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Řešitel: M. Kormunda Spoluřešitel: J. Malý (KBIO) projekt  2020- 2022

2019

Pokračující projekty:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Řešitel: S. Novák.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi).
 • 19-05696S PřF KCH prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.;  Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách Řešitel: I. Nezbeda Spoluřešitel: I. Nezbeda (KCH), F. Moučka, J. Škvára (KI), M. Škvorová (KCH), J. Jirsák (KCH) projekt 2019 – 2021

Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

2018

Pokračující projekty:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Řešitel: S. Novák.
 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Řešitel: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Spoluřešitel: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi). Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

  .
 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Řešitel: M. Lísal (PřF UJEP).
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 PřF Mgr. Jan Malý Ph.D.;  UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů Řešitel:  J. Malý Spoluřešitel: zaměstnanci (KCH, KBIO, PřF, ÚMC, KI), M. Kormunda (KFY), J. Matoušek (KFY), P. Čapková (KFY), M. Malý (KFY), M. Lísal (KFY), J. Pavlík (KFY) projekt 2018 – 2022
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 PřF KBi prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.  OP PIK “Funkcionalizace nanovlákenné stuktury” Řešitel: P. Čapková Spoluřešitel:  P. Čapková (KFY), D. Poustka (KBIO), M. Gryndler (KBIO), L. Bystrianský (KBIO) –2018 -projekt prodloužen do dubna 2021
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678  PřF, FZS Malý Jan, Mgr. Ph.D.;  Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L (INVUST); Řešitel: dr. J. Malý Spoluřešitel: P. Trögl (FŽP), P. Jánoš (FŽP), L. Žižková (FŽP), P. Panuška (KBI), R. Herma (KBI), A. Semerádtová (KBI), E. Wildová (FŽP), J. Smejkal (KBI), H. Burdová (KBI), M. Kormunda (KFY), P. Čapková (KFY) projekt 2018 – 2022

2017

Nové projekty:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Řešitel: S. Novák.

Pokračující projekty:

 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Řešitel: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Spoluřešitel: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi). Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.
 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Řešitel: M. Lísal (PřF UJEP).
 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications – interactions with biomolecules and biomembranes.. Řešitel: J. Malý (KBi PřF). Spoluřešitel: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).

2016

Nové projekty:

 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Řešitel: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Spoluřešitel: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi). Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Řešitel: M. Lísal (PřF UJEP).
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 PřF Katedra biologie – PřF Mgr. Jan Malý, Ph.D.;  Pro-NanoEnviCz – Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost; Řešitel: J. Malý Spoluřešitel: M. Kormunda (KFY) projekt 2016 – 2020

Pokračující projekty:

 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications – interactions with biomolecules and biomembranes.. Řešitel: J. Malý (KBi PřF). Spoluřešitel: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).
 • LG14036, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (VES14): Účast zástupců ČR v řídích orgánech IUVSTA. Řešitel: S. Novák.

2015

Nové projekty:

 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications – interactions with biomolecules and biomembranes.. Řešitel: J. Malý (KBi PřF). Spoluřešitel: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).

Pokračující projekty:

 • LG14036, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (VES14): Účast zástupců ČR v řídích orgánech IUVSTA. Řešitel: S. Novák.
 • 13-06989S, GAČR: Plazmo-chemické modifikace fylosilikátů pro funkční nanostruktury. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Řešitel: F. Moučka.
 • P208/12/0105, GAČR: Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).

2014

Nové projekty:

 • 13-06989S, GAČR: Plazmo-chemické modifikace fylosilikátů pro funkční nanostruktury. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Řešitel: F. Moučka.
 • 7AMB13PL011, MŠMT: Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids (MESONUK). Řešitel: Pavla Čapková. Spoluřešitel: Maria Jolanta Bryszewska (Uniwersytet Lodzki, PL), Jan Malý (KBi PřF), Marek Malý (KFY PřF), Dominika Wróbel (KBi PřF).
 • P208/12/0105, GAČR: Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH – KONTAKT II: Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcí. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).

Pokračující projekty:

 • 13-06989S, GAČR: Plazmo-chemické modifikace fylosilikátů pro funkční nanostruktury. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Řešitel: F. Moučka.
 • 7AMB13PL011, MŠMT: Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids (MESONUK). Řešitel: Pavla Čapková. Spoluřešitel: Maria Jolanta Bryszewska (Uniwersytet Lodzki, PL), Jan Malý (KBi PřF), Marek Malý (KFY PřF), Dominika Wróbel (KBi PřF).
 • P208/12/0105, GAČR: Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH – KONTAKT II: Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcí. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).

2013

Nové projekty:

 • 13-06989S, GAČR: Plazmo-chemické modifikace fylosilikátů pro funkční nanostruktury. Řešitel: P. Čapková. Spoluřešitel: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Řešitel: F. Moučka.
 • 7AMB13PL011, MŠMT: Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids (MESONUK). Řešitel: Pavla Čapková. Spoluřešitel: Maria Jolanta Bryszewska (Uniwersytet Lodzki, PL), Jan Malý (KBi PřF), Marek Malý (KFY PřF), Dominika Wróbel (KBi PřF).

Pokračující projekty:

 • P208/12/0105, GAČR: Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH – KONTAKT II: Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcí. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).
 • P205/10/0979, GAČR: Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích. Řešitel: R. Hrach (MFF UK Praha). Spoluřešitel: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.

2012

Nové projekty:

 • P208/12/0105, GAČR: Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH – KONTAKT II: Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcí. Řešitel: I. Nezbeda (KCh PřF). Spoluřešitel: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).

Pokračující projekty:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováními. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC – COST: Dendrimery v biomedicínských aplikacích. Řešitel: M. Malý. Spoluřešitel: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME – KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Řešitel: M. Kormunda. Spoluřešitel: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • P205/10/0979, GAČR: Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích. Řešitel: R. Hrach (MFF UK Praha). Spoluřešitel: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.

2011

Pokračující projekty:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováními. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC – COST: Dendrimery v biomedicínských aplikacích. Řešitel: M. Malý. Spoluřešitel: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME – KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Řešitel: M. Kormunda. Spoluřešitel: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • P205/10/0979, GAČR: Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích. Řešitel: R. Hrach (MFF UK Praha). Spoluřešitel: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.
 • Swiss project sponsored by DECS – Canton Ticino and USI: Multiscale computational study of linear and hyperbranched polymers for biomedical applications. Řešitel: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) – Lugano, Switzerland). Spoluřešitel: M. Malý.
 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2010

Nové projekty:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováními. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC – COST: Dendrimery v biomedicínských aplikacích. Řešitel: M. Malý. Spoluřešitel: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME – KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Řešitel: M. Kormunda. Spoluřešitel: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • FRVŠ 189/2010, Inovace počítačové učebny PřF UJEP. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: Z. Kolská, J. Přibyl.
 • P205/10/0979, GAČR: Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích. Řešitel: R. Hrach (MFF UK Praha). Spoluřešitel: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.
 • Swiss project sponsored by DECS – Canton Ticino and USI: Multiscale computational study of linear and hyperbranched polymers for biomedical applications. Řešitel: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) – Lugano, Switzerland). Spoluřešitel: M. Malý.

Pokračující projekty:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2009

Pokračující projekty:

 • Swiss project sponsored by DECS_Canton Ticino: Nanovectors for drug delivery in oncology: a combined modeling/experimental study. Řešitel: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) – Lugano, Switzerland). Spoluřešitel: M. Malý.
 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Řešitel: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Spoluřešitel: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR).
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: “MULTIPRO: Design of ‘tailor to made’ MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.”. Řešitel: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Spoluřešitel: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2008

Nové projekty:

 • FRVŠ 2171/2008, Inovace předmětu fyzikální praktikum A a Laboratorní cvičení z fyziky prostřednictvím modernizace studentské laboratoře. Řešitel: E. Hejnová.
 • MŠMT 124/2008, Rozvojové programy: Podpora studentů doktorského studia na UJEP. Řešitel: M. Hádková (PF UJEP). Spoluřešitel: Z. Moravec, M. Hrubá (FF UJEP).
 • Swiss project sponsored by DECS_Canton Ticino: Nanovectors for drug delivery in oncology: a combined modeling/experimental study. Řešitel: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) – Lugano, Switzerland). Spoluřešitel: M. Malý.

Pokračující projekty:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Řešitel: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Spoluřešitel: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR).
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: “MULTIPRO: Design of ‘tailor to made’ MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.”. Řešitel: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Spoluřešitel: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu .
 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: “Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky”. Řešitel: E. Hejnová. Spoluřešitel: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky..
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: “Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Řešitel: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Spoluřešitel: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2007

Nové projekty:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.)
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU)
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Řešitel: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Spoluřešitel: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR). FRVŠ 1809/2007, Příprava kurzu Simulace jednoduchých fyzikálních dějů. Řešitel: D. Sedlák. Spoluřešitel: Z. Strýhal. K projektu je k dispozici závěrečná zpráva
 • FRVŠ 2488/2007, Tvorba multimediálního studijního textu pro studium kvantového obrazu světa. Řešitel: J. Králík.
 • MŠMT 143/2007, Rozvojové programy: Podpora studentů doktorského studia na UJEP. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: M. Hrubá (FF UJEP).
 • MŠMT 146/2007, Rozvojové programy: Podpora rozvoje přístrojového vybavení na UJEP. Řešitel: F. Holešovský (FVTM). Spoluřešitel: Z. Moravec.
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: “MULTIPRO: Design of ‘tailor to made’ MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.”. Řešitel: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Spoluřešitel: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu

Pokračující projekty:

 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: “Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky”. Řešitel: E. Hejnová. Spoluřešitel: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky..
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .
 • COST OC 143, “Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer”. Řešitel: J.Pavlík.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: “Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Řešitel: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Spoluřešitel: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2006

Nové projekty:

 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: “Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky”. Řešitel: E. Hejnová. Spoluřešitel: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Řešitel: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Rozvojové programy MŠMT 197/2006: “Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomu. Řešitel: Z. Moravec.
 • COST OC 143, “Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer”. Řešitel: J.Pavlík.
 • Rozvojové programy MŠMT 192/2006: “Realizace doktorského studia na UJEP”. Řešitel: Z. Moravec.

Pokračující projekty:

 • GAČR 205/04/0358, “Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře”. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: “Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Řešitel: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Spoluřešitel: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2005

Nové projekty:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 293/2005: “Příprava a rozvoj strukturovaných studijních programů”. Řešitel: M. Hrubá. Spoluřešitel: S. Novák.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 294/2005: “Realizace doktorského studia Počítačové metody ve vědě a technice”. Řešitel: Z. Moravec.
 • FRVŠ 11/2005, “Inovace počítačové laboratoře katedry fyziky”. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: S. Novák, M. Varady.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 709/4/2005: “Inovace a modernizace prostředků informačních a komunikačních technologií na UJEP”. Řešitel: P. Ponický. Spoluřešitel: Z. Moravec. (podprojekt “Počítačový cluster pro Ústav přírodních věd”)
 • Rozvojové programy MŠMT: “Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomu. Řešitel: Z. Moravec.

Pokračující projekty:

 • GAČR 205/04/0358, “Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře”. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: “Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Řešitel: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Spoluřešitel: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2004

Nové projekty:

 • GAČR 205/04/0358, “Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře”. Řešitel: M. Varady. Spoluřešitel: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • FRVŠ 1209/2004:, “Inovace laboratoře pro praktickou výuku fyziky”. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: E. Hejnová, J. Králík.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 301/2004: “Podpora přípravy studijního programu Učitelství pro základní školy v kombinované formě (pro obory c. Řešitel: Hajer-Müllerová. Spoluřešitel: Z. Moravec.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 308/2004: “Rozvoj bakalářských a navazujících magisterských studijí na PF UJEP”. Řešitel: M. Balej. Spoluřešitel: Z. Moravec. (Na katedře fyziky řešena část projektu s názvem “Vytvoření nové modulární struktury programu Fyzika”)
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 319/2004: “Postgraduální pobyty na katedře fyziky PF UJEP”. Řešitel: Řešitel: Z. Moravec.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 319/1/2004: “Realizace doktorského studia Počítačové metody ve vědě a technice”. Řešitel: Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: “Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Řešitel: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Spoluřešitel: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.
 • MŠMT 1K04115, “Analýza energetických vlivů na růst a mikrostrukturu tenkých vrstev.”. Řešitel: S. Novák. Klíčová osoba: M. Švec

Pokračující projekty:

 • PF UJEP: “Historie a výuka kvantového obrazu světa v českých zemích”. Řešitel: J. Králík.

2003

Nové projekty:

 • PF UJEP: “Historie a výuka kvantového obrazu světa v českých zemích”. Řešitel: J. Králík.

Pokračující projekty:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ-Program podpory vybraných studijních programů 105/20: “Příprava kombinovaného bakalářského studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice”. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: D. Novotný, S. Novák.
 • PF UJEP: “Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách”. Řešitel: E. Hejnová.
 • PF UJEP: “Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO”. Řešitel: Z. Strýhal.

2002

Nové projekty:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ-Program podpory vybraných studijních programů 105/20: “Příprava kombinovaného bakalářského studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice”. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: D. Novotný, S. Novák.
 • FRVŠ 1389/2002, “Vybudování špičkového digitálního vzdělávacího pracoviště na PF UJEP”. Řešitel: Z. Moravec. Spoluřešitel: D. Novotný, S. Novák.
 • FRVŠ 1419/2002, “Inovace výuky studijního programu Fyzika”. Řešitel: S. Novák.

Pokračující projekty:

 • PF UJEP: “Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách”. Řešitel: E. Hejnová.
 • PF UJEP: “Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO”. Řešitel: Z. Strýhal.

2001

Nové projekty:

 • PF UJEP: “Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách”. Řešitel: E. Hejnová.
 • PF UJEP: “Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO”. Řešitel: Z. Strýhal.
 • PF UJEP: “Zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev založené na teorii neuronových sítí”. Řešitel: M. Malý.
 • Vakuum Praha: “Plazmatická oxidace tenkých vrstev cínu”. Řešitel: Z. Strýhal.
 • FRVŠ 0657/2001, “Vybudování špičkové grafické výukové laboratoře na UJEP”. Řešitel: D. Novotný. Spoluřešitel: S. Novák, M. Malý.
 • MŠMT I/151/2001, “Inovace kurikula praktických předmětů”. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Králík.
 • MŠMT I/127/2001, “Modernizace výuky a výcviku studentů v diagnostických dovednostech v přírodovědných předmětech”. Řešitel: E. Hejnová.

Pokračující projekty:

 • PF UJEP: “Studium chemicky aktivního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík.

2000

Nové projekty:

 • COST OC 527.50 (2000), “Polymer Thin Films Study by AFM and Improvement of Plasma Diagnostics Methods”. Řešitel: Jaroslav Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, M. Malý,S. Novák, D. Novotný, Z. Strýhal, M. Vicher.
 • MŠMT: “Inovace a modernizace studentské laboratoře pro výuku praktik školních pokusů”. Řešitel: E. Hejnová.
 • MŠMT: “Aktivizující forma přípravy učitelů ve fyzice s využitím postupů počítačové fyziky”. Řešitel: E. Hejnová.

Pokračující projekty:

 • PF UJEP: “Studium chemicky aktivního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík.

1999

Nové projekty:

 • FRVŠ 1602/1999, “Inovace a modernizace studentských laboratoří pro výuku optiky, kmitání a vlnění. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, E. Hejnová.
 • PF UJEP: “Studium chemicky aktivního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík.
 • PF UJEP: “Měření kvantování vodivosti kovů”. Řešitel: F. Fiala.
 • INCO – COPERNICUS ERB IC15-CT98-080, “Development of Plasma-Based Products and Processes”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: E. Hejnová, R. Hrach, P. Kuba, J. Kukal, M. Malý, S. Novák, D. Novotný, M. Vicher.
 • MŠMT OK 401/1999, “Studium technologických procesů za asistence plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: S. Novák, R. Hrach, M. Malý, Z. Strýhal.

Pokračující projekty:

 • INFRA 2B LB98224, “Vybudování superpočítačového terminálového pracoviště na UJEP”. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: R. Hrach, I. Nezbeda, D. Novotný, M. Vicher.

1998

Nové projekty:

 • PG98456-Prezentace: “Prezentace výsledků studia plazmatické oxidace na konferenci IVC-14”. Řešitel: J. Pavlík.
 • PG98457-Prezentace: “Rozšiřování výsledků výzkumu ve fyzice plazmatu na konferenci ESCAMPIG 1998”. Řešitel: S. Novák.
 • PG98458-Prezentace: “Účast na evropské konferenci o jevech v ionizovaných plynech”. Řešitel: R. Hrach.
 • PG98462-Prezentace: “Účast na mezinárodní konferenci o počítačové fyzice”. Řešitel: D. Novotný.
 • PG98463-Prezentace: “Obecné fázové chování binárních vodných směsí neelektrolytů a jejich globální fázový diagram”. Řešitel: I. Nezbeda.
 • PF UJEP: “Diagnostické metody v chemicky aktivním plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, S. Novák, P. Kuba, M. Vicher, E. Hejnová.
 • FRVŠ 551/1998, “Studijní program pro elektroniku a výpočetní techniku”. Řešitel: F. Fiala.
 • INFRA 2B LB98224, “Vybudování superpočítačového terminálového pracoviště na UJEP”. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: R. Hrach, I. Nezbeda, D. Novotný, M. Vicher.

1997

Nové projekty:

 • FRVŠ 050/1997, “Obsah a formy dalšího vzdělávání učitelů ve fyzice s ohledem na specifické podmínky regionu”. Řešitel: S. Kunc.
 • FRVŠ 082/1997, “Diagnostické metody při plazmochemických technologiích”. Řešitel: S. Novák.

Pokračující projekty:

 • PF UJEP: “Studium chemicky aktivního plazmatu”. Řešitel: R. Hrach. Spoluřešitel: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.
 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: “Industrial application of low temperature plasmas”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.

1996

Nové projekty:

 • PF UJEP: “Studium chemicky aktivního plazmatu”. Řešitel: R. Hrach. Spoluřešitel: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.
 • PF UJEP: “Průmyslová aplikace nízkoteplotního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, P. Kuba, S. Novák, D. Novotný.
 • TEMPUS-JEN-02559CZ-94, Řešitel: T. Šikola. Spoluřešitel: S. Novák.

Pokračující projekty:

 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: “Industrial application of low temperature plasmas”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.

1995

Nové projekty:

 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: “Industrial application of low temperature plasmas”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.
 • PF UJEP: “Průmyslové aplikace nízkoteplotního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: S. Novák, R. Hrach, D. Novotný, P. Kuba.
 • MŠMT OK 95089: “Průmyslové aplikace nízkoteplotního plazmatu”. Řešitel: J. Pavlík. Spoluřešitel: S. Novák, R. Hrach, D. Novotný, P. Kuba.

1994

Nové projekty:

 • PF UJEP: “Sondová diagnostika nízkoteplotního plazmatu směsí plyn;ů”. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, R. Hrach, P. Kuba.
 • PF UJEP: “Studium fyzikálních vlastností vrstev Al2O3 připravených různými technologiemi”. Řešitel: R. Hrach. Spoluřešitel: P. Kuba, S. Novák, J. Pavlík.
 • FDR VŠ: “Studium plazmatické oxidace”. Řešitel: R. Hrach. Spoluřešitel: S. Novák, P. Kuba, D. Novotný, J. Pavlík.

1993

Nové projekty:

 • PF UJEP: “Sondová diagnostika nízkoteplotního plazmatu směsí plynů”. Řešitel: S. Novák. Spoluřešitel: J. Pavlík, R. Hrach, P. Kuba.
 • PF UJEP: “Studium fyzikálních vlastností vrstev Al2O3 připravených různými technologiemi”. Řešitel: R. Hrach. Spoluřešitel: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.