Aktuality

7. 9. 2020
[ZMĚNA 1.10.] Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce

Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční formou samostudia, následně budou znalosti ověřeny testem  v den před prvním zahájením práce v laboratoři. Absolvování škol...

1. 10. 2020
Promoce se ruší

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných ...

8. 7. 2020
Odevzdávání DP a BP

Dne 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu. Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech: (1) Do závěrečné práce se vkl...

Všechny novinky