Aktuality

7. 9. 2020
[ZMĚNA 1.10.] Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce

Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční formou samostudia, následně budou znalosti ověřeny testem  v den před prvním zahájením práce v laboratoři. Absolvování škol...

12. 11. 2020
Informace od proděkana pro studium

Informace pro studenty od proděkana pro studium: Vážení studenti, rád bych Vás informoval, že v harmonogramu PřF 2020-2021 je další termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací, a to 3.12.2020.

5. 11. 2020
TechnicDays.cz

Právě v těchto dnech probíhá již 16. ročník online přednášek s předními odborníky z firemní praxe, jejichž součástí bude i moderovaná diskuze, ve které mohou diváci pokládat své dotazy. Během 3 týdnů proběhnout přednášky ekonomických a technických ...

1. 10. 2020
Promoce se ruší

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných ...

Všechny novinky