• Katedra fyziky PřF UJEP
    Katedra fyziky PřF UJEP

Aktuality

8. 7. 2020
Odevzdávání DP a BP

Dne 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu. Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech: (1) Do závěrečné práce se vkl...

29. 5. 2020
SZZ – katedra fyziky

SZZ se konají na katedře fyziky: 15. 6. 2020 - od 8:30 hod. - CN 349 - 2obor 16. 6. 2020 - od 9 hod. - CN 345 - NANO 17. 6. 2020 - od 10 hod. - CN 335 - Poč. modelování

Všechny novinky