Aktuality

20. 5. 2024
SZZ a obhajoba na KFY

Dne 6. 6 . 2024 od 10 hod. v místnosti 2.32 se koná SZZ a obhajoba APT (NMgr.). Dne 10. 6. 2024 od 9 hod. v místnosti 2.32 se...

10. 6. 2024
Science Talks – “podívejme” se ke hvězdám

V březnu vyšel další díl podcastu ScienceTalk, kterého se tentokrát účastnil RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. je nejen dlouholetým akademikem a členem katedry fyziky, ale hlavně je astronomem a současně ředitelem Hvězdárny v Tep...

7. 6. 2024
Na letošním Veletrhu vědy nechyběla ani katedra fyziky!

Veletrh vědy, který od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR, je největší populárně-naučnou akcí v České republice. Návštěvníci se zde mohou zábavnou formou seznámit s vědou ve všech jejích podobách. Akce se tradičně účastní ústavy Akademie věd ČR, ale tak...

23. 5. 2024
Promoce 2024

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných ...

Všechny novinky