Aktuality

2. 7. 2021

10. ročník Studentské soutěže – Nakladatelství Academia

Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat, že Nakladatelství Academia vyhlašuje 10. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně. Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 1. 11. 2020 – 15. ...

1. 7. 2021

I my jsme pozorovali částečné zatmění Slunce

Také my jsme pozorovali zatmění Slunce 10.6.2021 před budovou CPTO. S ohledem na nízkou velikost projekce šlo spíše o záležitost společenskou. Děkujeme Adéle Jagerové za výborné sluneční koláčky.

30. 6. 2021

Promoce

Milé absolventky, milí absolventi, slavnostní promoce PřF se bude konat  8.října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem Více informací naleznete zde: https://prf.ujep.cz/cs/promoce

28. 6. 2021

Dopis členům JČMF na téma “malá revize” RVP ZV

Jednota českých matematiků a fyziků zformulovala již třetí dopis, ve kterém se vyjadřuje k tzv. “malé revizi” Rámcových vzdělávaích programů pro základní vzdělávání. Znění dopisu a další informace ke korespondenci JČMF s MŠMT je na http://www.jcmf.c...

2. 6. 2021

Workshop pro Ph.D. studenty

PřF Workshop pro Ph.D. studenty: Práce s vědeckými databázemi a literaturou; praktický průvodce psaní vědeckých publikací. [wpmfpdf id="1605" embed="1" target=""]

24. 5. 2021

Konference ANPC v Praze

Katedra fyziky vás srdečně zve k účasti na mezinárodní konferenci o aplikované jaderné fyzice ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), která se bude konat s podporou PřF UJEP. Mezi hlavní organizátory konference patří i pracovníci katedry fyziky P...