Materiály pro učitele

Na této stránce najdete materiály, které jsou pro výuku volně k dispozici. Uvítám všechny vaše připomínky, nápady a dotazy. Kontaktujte mě na e-mailu eva.hejnova@ujep.cz.


Test vědecké gramotnosti (TOSLS)

Test vědecké gramotnosti (TOSLS – Test of Scientific Literacy Skills) obsahuje 28 otázek s výběrem odpovědi. testové položky nejsou zaměřeny na jeden konkrétní vědní obor. Test lze je určen pro testování vysokoškolských studentů, ale dobře ho zvládají i studenti ve vyšších ročnících středních škol. Podrobnější informace k testu lze nalét v tomto článku.


Soubor evaluačních úloh

Soubor úloh, který je uveřejněn na těchto stránkách, byl vytvořen v rámci mé disertační práce Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na základních školách. Všechny zde uveřejněné úlohy byly pilotovány na základních školách a víceletých gymnáziích v letech 2002-03.


Bublinové úlohy

Jedná se o úlohy, jež jsou žákům předkládány ve formě diskuse (v zahraničí nazývané concept cartoons). Tvůrci metody concept cartoons jsou Stuart Naylor a Brenda Keogh (podrobnější informace o této metodě zde). Tato forma úloh umožňuje prakticky realizovat principy konstruktivismu v běžné třídě. Děti se pomocí úloh učí klást výzkumné otázky, formulovat hypotézy, navrhovat vysvětlení a zdůvodňovat svoji argumentaci. Úlohy tak pomáhají rozvíjet kritické myšlení žáků. Úlohy také mohou být vhodným východiskem pro experimentování žáků a jejich další bádání.

Úlohy jsou určeny zejména pro žáky základních škol (věk 13 až 15 let), ale jsou dobře využitelné i pro starší žáky. Úlohy zahrnují většinu miskoncepcí, které žáci v dané oblasti nejčastěji mají. Učitelé mohou pomocí úloh zjistit, jaké představy jejich žáci zastávají a poskytnout jim bezprostředně zpětnou vazbu při jejich učení.

Ke každé úloze je zpracována metodická poznámka, ve které je předložený problém podrobněji diskutován, u některých úloh jsou uvedeny i náměty na další aktivity, jež může učitel s žáky realizovat.

Soubory úloh k jednotlivým tématům jsou k dispozici ve formátu PDF a FLP (pro interaktivní tabuli typu ActivBoard—prohlížeč prezentací ke stažení zde).

Jak se s  úlohami pracuje, se dozvíte v propagačním spotu.

Téma: Pohybové zákony

Téma: Gravitace

Téma: Optika

Téma: Atomistika