Náborový příspěvek Ústeckého kraje pro nové středoškolské učitele

Ústecký kraj zavádí náborový příspěvek 200 000 Kč pro nové učitele na středních školách. Ústecký kraj se tím snaží motivovat čerstvé vysokoškolské absolventy učitelských oborů a zvýšit tak kvalitu středoškolského vzdělávání cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů.

Příspěvek je určený pro nové středoškolské učitele se zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty

matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk a informatika,

nebo se zaměřením na odborné předměty

strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, stavebnictví, geodézie a kartografie.

Učitel současně musí nastoupit do pracovního poměru nejdříve 1. 8. 2023 s úvazkem 1,00 a nesmí být 3 roky před nástupem zaměstnán na pozici učitele středních a základních škol v Ústeckém kraji. Více informací se lze dočíst na stránkách Ústeckého kraje.