Stipendium Ústeckého kraje pro VŠ studenty

Ústecký kraj nabízí finanční podporu ve formě stipendia pro studenty učitelských oborů v hodnotě 50 000 Kč ročně s možností opakování v následujících letech až do celkové částky 250 000 Kč.

Stipendium je určeno pro studenty v prezenčním studiu s trvalým pobytem na území České republiky. Studenti musí studovat v programech zaměřujících se na elektrotechniku, chemii, psychologii, stavebnictví, strojírenství, technologie, materiály nebo na všeobecně vzdělávací předměty (matematika, fyzika a jiné), případně studovat v programech zaměřujících se na speciální pedagogiku a logopedii.

Studenti žádající o stipendium se současně zavazují, že po řádném ukončení studia nastoupí jako pedagogičtí pracovníci na základní nebo střední škole případně v jiném školském zařízení v Ústeckém kraji a to po dobu právě tolika let, na kolik let jim bylo stipendium poskytnuto.

Žádosti o stipendium se podávají do 30. září daného kalendářního roku na Krajský úřad Ústeckého kraje. Více informací a příslušné formuláře lze nalézt na stránkách Ústeckého kraje.