Setkání se studenty prvních ročníků

V úterý 21. 9. ve 14 h v rámci části cvičení z mechaniky proběhne v aule 1.03 setkání se studenty prvních ročníků, kteří jsou zapsáni ve studijních programech na katedře fyziky. V rámci setkání se studenti dozvědí praktické informace, které jim pomohou v orientaci ve studiu, administrativních záležitostech i v orientaci v budově CPTO. Součástí setkání bude také prezentace pracovníka z univerzitní knihovny.