Promoce 2023

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Letní promoce 2023

Letní promoce absolventů PřF se uskuteční v úterý 27. 6. 2023 od 11.00 hod. v červené aule MFC UJEP (nácvik absolventů min. 1 hod. předem). Svou účast závazně potvrďte na e-mail renata.postlova@ujep.cz  nejpozději do 16. 6. 2023. 

Počet promovaných absolventů ovlivní povolený počet hostů. Pozvánka, včetně pokynů, bude všem promujícím rozeslána ve dnech 19. – 20. 6. 2023.