Úspěch na doktorandské konferenci 6. StudKon 2023

Již po šesté měli naši doktorandi možnost prezentovat své vědecké výsledky na studentské konferenci StudKon. Konference se pořádala 26. června 2023 a účastnili se jí studenti z Fakulty životního prostředí (FŽP), Přírodovědecké fakulty (PŘF) a Fakulty strojního inženýrstvý (FSI).

Součástí konference je i Cena Miroslava Broula pro nejlepší prezentace a postery. V letošním ročníku zabodoval i náš student doktorského programu Počítačové modelování ve vědě a technice Václav Harrandt, který se svou přednáškou The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamice vybojoval první místo v kategorii Nejlepší ústní sdělení. Celý seznam oceněných lze pak nalézt na stránkách fakulty. Panu Harrandtovi i dalším oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v bádání.