NÁHRADNÍ TERMÍN – Povinné školení nakládání s chemickými látkami pro rok 2023/2024 – termín náhradního školení 17.10. byl z důvodu nemoci zrušen

Náhradní termín pro studenty, kteří nebyli proškoleni je 7. 10. 2023 od 7:55 hodin v CP 3.17 .

Další náhradní termíny jsou 13.10 2023 od 12:30 hod. v CP 3.17 .

Účast je povinná pro všechny studenty, kteří budou v akademickém roce 2023/2024 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce apod.).

Bez tohoto školení nebude žádnému studentovi v akademickém roce 2023/2024 umožněn přístup do laboratoří!!!

Skoleni Nakladani S 0D 0A Chemickym Latkami 2023