Podzimní promoce 2023

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Podzimní promoce 2023

Podzimní promoce absolventů PřF se uskuteční v úterý 24. 10. 2023 od 13.00 hod. v červené aule MFC UJEP (nácvik absolventů min. 1 hod. předem). Svou účast závazně potvrďte na e-mail renata.postlova@ujep.cz  nejpozději do 30. 9. 2023. Do předmětu zprávy uveďte PROMOCE.

Začátkem října obdržíte emailem pozvánku s instrukcemi.