Setkání se studenty prvních ročníků 2023

Ve čtvrtek 5. 10. od 15 h v rámci přednášky z mechaniky proběhne na katedře fyziky, v místnosti č. 2.38 setkání se studenty prvních ročníků, kteří jsou zapsáni ve studijních programech na katedře fyziky a CENAB. V rámci setkání se studenti dozvědí praktické informace, které jim pomohou v orientaci ve studiu, administrativních záležitostech i v orientaci v budově CPTO. Součástí setkání bude také prezentace pracovníka z univerzitní knihovny.