Výzva k podávání žádostí o stipendia Katedry fyziky

Vážení studenti, do 6. prosince 2023 do 12:00 h můžete podávat žádosti o mimořádné katederní stipendium Katedry fyziky. Žádosti lze podávat na sekretariátu Katedry fyziky za významnou vědeckou činnost, prezentaci katedry nebo v dalších mimořádných případech (dle katederních podmínek).

Více informací naleznete v přiložené výzvě.

Vyhlášení Nástěnka Katederní Stipendia KFY 2023