Ceny rektora UJEP za rok 2023 pro úspěšné osobnosti naší Univerzity putují i na Katedru Fyziky

Letos se uskutečnil již 23. ročník předávání Cen rektora UJEP. Cenu rektora za rok 2023 si na slavnostním předávání, které se uskutečnilo 14. 12. 2023, přišlo převzít celkem 18 osobností naší univerzity, mezi kterými nechyběl ani zástupce naší Katedry.

Cenu rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti technické, přírodovědné a ekonomické si spolu s Mgr. Hanou Burdovou (FŽP) odnesla i Mgr. Pavlína Mimrová. Mgr. Pavlína Mimrová studuje na Katedře fyziky doktorský program Počítačové modelování ve vědě a technice a dlouhodobě se věnuje molekulárním simulacím hydrátů halogenidů alkalických kovů a vývojem moderních polarizovatelných modelů iontů pro popis struktury těchto krystalů.

Paní magistře a všem dalším oceněným velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.