doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D.

zástupce vedoucí katedry, vedoucí oddělení počítačové a teoretické fyziky

Místnost: CPTO 2.02,

Telefon: +420 475 286 636,

E-Mail: filip.moucka@ujep.cz

Konzultační hodiny: LS 2023/2024 středa10:00 – 12:00 hod. a dle dohody

Vědecká činnost:

ResearchID

Počítačové modelování tekutin na molekulární úrovni se specializací na vodu a vodné roztoky elektrolytů a jejich fázové rovnováhy, vývoj nových Monte Carlo metod molekulárních simulací, vývoj přesných mikroskopických modelů.