doc. RNDr. František Lustig, CSc.

docent

Místnost: CPTO 2.13

Telefon: +420 475 286 632,

E-Mail: frantisek.lustig@ujep.cz,

Konzultační hodiny: LS 2023/2024 pátek dle dohody