RNDr. Petr Malinský, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: CPTO 2.23,

Telefon: +420 475 286 640,

E-Mail: malinsky@ujf.cas.cz

Konzultační hodiny: LS 2023/2024 dle dohody