prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.

profesor

Místnost: CPTO 2.23,

Telefon: +420 475 286 641,

E-Mail: mackova@ujf.cas.cz,

WWW: http://physics.ujep.cz/~mackova/ ,

Konzultační hodiny: LS 2023/2024 – dle předchozí domluvy – mackova@ujf.cas.cz

Výuka:

Úvod do teorie měření Fyzika V – Atomová a jaderná fyzika Praktikum D – Praktikum z atomové a jaderné fyziky

Vědecká činnost:

Použití iontových svazků pro modifikaci a výzkum nových progresivních materiálů. Příprava plasmaticky upravených metalizovaných polymerů pro aplikace v optice a elektronice. Modelování elektrických a optických vlastností je prováděno ve spolupráci se skupinou modelování na katedře fyziky UJEP. Studium procesů probíhajících v pevných látkách při průchodu vysokoenergetických iontů v laboratoři jaderných analytických metod v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Detailní informace o výzkumu na http://www.ujf.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-neutronove-fyziky/lnam/.

Další činnost:

člen JČMF, přednášky v rámci Letní školy pro učitele matematiky a fyziky, vedení diplomantů a doktorandů v oboru jaderných analytických metod.