prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.

profesor

Místnost: CPTO 3.13,

Telefon: +420 475 286 821,

E-Mail: ivonez@icpf.cas.cz,

Konzultační hodiny: 

Výuka:

Základy kinet. teorie

Úvod do molekulárních simulací

Molek. teorie hmoty