prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

profesor

Místnost: CPTO 2.23,

Telefon: +420 475 286 641,

E-Mail: stanislav.novak@ujep.cz,

WWW: http://physics.ujep.cz/~snovak/ ,

Konzultační hodiny:  po dohodě

Výuka:

Vákuová fyzika a technika

Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev

Stereologie – pro doktorandy

Fraktální analýza – pro doktorandy

Vědecká činnost:

počítačové modelování (objemové procesy v plazmatu, interakce plazmatu s pevnou látkou, morfologie a elektrické vlastnosti tenkých vrstev a kompozitů)
plazmochemie – polymerní vrstvy, plazmatická oxidace
aplikovaná stereologie, – modely a simulace náhodných struktur teoretická predikce fyzikálních vlastností náhodných struktur (elektrické vlastnosti nanokompozitů)

fraktální geometrie