RNDr. Jiří Králík, Ph.D.

lektor

Místnost: CPTO 2.17,

Telefon: +420 475 286 648,

E-Mail: jiri.kralik@ujep.cz,

WWW: http://physics.ujep.cz/~kralikj/ ,

Konzultační hodiny: LS 2023/2024 – pondělí 15:00 hod. – 16:00 hod. a dle dohody

Výuka:

Úvod do studia fyziky
Mechanika
Fyzika 1, 2
Termika a molkulová fyzika
Proseminář řešení fyzikálních úloh
Didaktika fyziky
Didaktický seminář
Praktikum školních pokusů
Pedagogická praxe
Dějiny moderní fyziky (VK)
Kvantová fyzika netradičně – různé výběrové kurzy

Vědecká činnost:

Konkrétní didaktika a historie (kvantové) fyziky

Další činnost:

Pravidelný přednášející pro fyzikální olympiády a pro účastníky Letní školy učitelů matematiky a fyziky.

Člen krajské komise fyzikální olympiády