doc. RNDr. Marek Malý, Ph.D.

docent

Místnost: CPTO 2.25,

Telefon: +420 475 286 651,

E-Mail: marek.maly@ujep.cz,

WWW: http://physics.ujep.cz/~mmaly/vyuka/ ,

Konzultační hodiny: ZS 2023/2024 pondělí 14:00 – 15:00 hod., středa 16:00 – 18:00 hod., čtvrtek 12:00 – 13:00 hod. a dále dle dohody

Výuka:

Programování – C/C++
Praktikum počítačového modelování I, II
Počítačová fyzika I
Modelování procesů v technice I, II
Počítačový design nanomateriálů
Počítačové modelování – zpracování obrazu a signálu
Úvod do počítačového modelování
Počítačové simulace v nanotechnologiích

Vědecká činnost:

Researcher ID: H-5757-2015

Počítačové modelování                                                                                                                 
– biomolekulární simulace, zaměřené na dendrimery a jejich využití v medicíně
– materiálově zaměřené molekulární simulace (např. nanokompozity)
– nové metody (použití neuronových sítí) při zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev