Pozvánka na seminář: „Klíčová role iontových svazků pro aplikace v mikroelektronice optice a senzorice“.

Srdečně zveme na distanční seminář katedry fyziky

ve čtvrtek 20. května 2021 od 13:00 h na adrese https://bbb.physics.ujep.cz/b/mar-9n9-frk .

Program:

doc. RNDr. Anička MACKOVÁ, Ph.D. a kol.

KLÍČOVÁ ROLE IONTOVÝCH SVAZKŮ PRO APLIKACE V MIKROELEKTRONICE, OPTICE A SENZORICE“.

Anotace: Díky své všestrannosti je technologie iontových svazků atraktivní a běžně používanou metodou pro zabudování různých iontů do monokrystalické struktury ZnO a monokrystalů, případně nanostrukturovaného ZnO, inženýrství optických aktivních částic/defektů, vytváření povrchových nanostruktur a použití iontové litografie. Posledně jmenovaná technologie je dnes perspektivní v polovodičích i v oxidu grafenu. Oba tak odlišné materiály nacházejí své uplatnění ve snímacích a bionických aplikacích s funkcionalizací povrchů s využitím iontových svazků. (a odkaz na ABSTRAKT)

Více Informací v podrobném abstraktu: