Úspěch na 13. Česko—Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice

Ve dnech 14. a 15. 9. 2023 se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy konala již 13. Česko—Slovenská studentská vědecká konference v oblasti fyziky, které se zúčastnil i zástupce naší univerzity pan magistr Josef Novák.

Josef Novák studoval magisterské studium nanotechnologií (CENAB) a svou diplomovou práci, kterou úspešně obhájil těsně před konferencí, vypracoval ve spolupráci s Ústavem Jaderné Fyziky AVČR v Řeži. Ve své práci se zabýval zejména modifikací polymerů a grafén oxidu iontovými svazky a analýzou jejich senzorických a fotokatalytických vlastností. Získané výsledky následně úspěšně prezentoval na samotné konferenci a v konkurenci dalších studentů z České Republiky a ze Slovenska si vybojoval krásné 1. místo v sekci Částicová a jaderná fyzika.

Panu Novákovi gratulujeme jak k úspěšné obhajobě tak ke skvělému 1. místu a přejeme mnoho dalších úspěchů.