RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Vedoucí katedry

Místnost: CPTO 2.01,

Telefon: +420 475 286 621,

E-Mail: eva.hejnova@ujep.cz,

www: https://www.physics.ujep.cz/cs/materialy-pro-ucitele/

Konzultační hodiny:  LS 2023/2024 úterý 12.30 – 13.30 hod., čtvrtek 10 – 12 hod. a dle dohody

Výuka:

obecná fyzika – optika, elektřina a magnetismus
fyzikální praktikum – mechanika, termika
didaktické disciplíny- didaktika pro ZŠ a SŠ, proseminář řešení fyzikálních úloh

Vědecká činnost:

Didaktika fyziky – identifikace alternativních koncepcí žáků a studentů, rozvoj vědeckého myšlení žáků, problematika fyzikálního vzdělávání na základních školách, tvorba výukových a metodických textů a tvorba úloh

Publikační činnost

Další činnost

členka celostátního výboru Fyzikální pedagogické společnosti  JČMF
členka pobočky výboru JČMF v Ústí nad Labem
členka redakční rady časopisu SCIED

Vedoucí katedry fyziky